Počasí ve městě

Počasí

Úterý Zataženo 1/-3 °C
Středa Zataženo 2/-3 °C
Čtvrtek Zataženo 1/-3 °C
Pátek Zataženo 2/-5 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Milostivé léto 2023
28
Milostivé léto 2023
29
Milostivé léto 2023
30
Milostivé léto 2023
1 2
Adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Adventní trhy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu
3
4 5 6 7 8
Vánoční koncert v kostele sv. Michaela archanděla v Borohrádku
Vánoční koncert v kostele sv. Michaela archanděla
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
Charitativní vánoční koncert
Charitativní vánoční koncert
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2021/5

Slovo starosty 2021/5Datum konání:
30.11.2021

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, srdečně Vás zdravím v podzimním čase prostřednictvím našeho periodika. Rád bych Vás ve svém příspěvku tradičně seznámil s průběhem a očekávaným vývojem prací a činností v našem městě.

Rekonstrukce v ulicích Jiráskova, T. G. Masaryka

Tato rozsáhlá stavba, která obsahovala rekonstrukci části krajské silnice III/3172, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu, výstavbu nové dešťové kanalizace, zřízení parkovacích stání včetně vybudování a osázení rabátek, se nám konečně přiblížila ke svému konci. Celá tato stavba byla časově a koordinačně náročná a vyskytlo se při ní mnoho a mnoho překážek a problémů, které jsme se společně s firmami snažili řešit individuálně ke spokojenosti všech dotčených stran, mnohdy i soukromých subjektů.

Bohužel se vyskytlo i několik závažnějších problémů, které se ještě i nyní společně se zainteresovanými subjekty snažíme vyřešit. První z nich a možná ten, který zaznamenalo mnoho našich spoluobčanů a místně projíždějících, je nerovný úsek nového asfaltového povrchu krajské komunikace. Konkrétně se jedná o zvlnění vozovky od odbočky do ulice Partyzána Petra až na konec stavby směrem k pražírně kávy. Investor stavby, Královéhradecký kraj, zastoupený pracovníky Údržby silnic KHK, proto tuto stavbu doposud nepřevzal. Proběhlo autorizované měření a nyní se čeká na výsledky. Zdá se, že podélné a příčné nerovnosti jsou natolik veliké, že by bylo potřeba celý tento úsek bohužel znovu vyfrézovat a vrchní obrusnou asfaltovou vrstvu položit znovu. Možná, že to vzhledem k technologiím a nadcházejícímu chladnému počasí nebude možné realizovat ještě v letošním roce, nicméně se domníváme, že by investor měl trvat na komplexní opravě v celé této části. Ať se tedy klidně oprava přesune na jarní měsíce příštího roku, ale nechť je celá zvlněná komunikace uvedena do řádného stavu, aby mohla dlouho bezpečně a bez problému sloužit silničnímu provozu.

Druhý problém, který nás v rámci této stavby aktuálně trápí, je několikrát oddálený termín dodání sloupů a led svítidel veřejného osvětlení. Výrobce svítidel, firma Philips, bohužel, tak jako mnoho firem ve stavebnictví a průmyslu omezil svou výrobu a výsledkem jsou opakované a nečekané změny v dodávkách zboží. Z těchto důvodů jsme na některých místech přistoupili alespoň k alternativním instalacím starých sodíkových svítidel a čekáme na dodání nových. Bohužel poslední známý termín první dodávky je až začátkem měsíce prosince, druhé dodávky pak v posledním týdnu tohoto roku. Jakmile bude dodána zbývající část sloupů (přislíbeno výrobcem počátkem listopadu), budou i ty neprodleně osazeny alespoň na přechodné období provizorními svítidly. Děkuji srdečně všem obyvatelům z ulice Jiráskova, kteří nám umožnili připojení ze svých domácností a pomohli tak zajistit alespoň provizorní svícení veřejného osvětlení během stavby.

Rekonstrukce silnice I/36

Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím realizační firmy STRABAG, a. s., ukončilo dne 18. 10. 2021 rekonstrukci části silnice I/36 v úseku od železničního viaduktu (ulice Jiřího z Poděbrad, Borohrádek) po hranici Královéhradeckého kraje. Přes nepříjemnosti spojené s uzavírkami, objízdnými trasami a nekomfortním přístupem rezidentů se domnívám, že se tato stavba obešla bez větších problémů a výsledná oprava komunikace a zásahy do městských chodníků byly provedeny ke spokojenosti všech dotčených subjektů. Rád bych i zde vyslovil poděkování občanům, kteří zde bydlí, kdy v době realizace stavby museli strpět mnohá omezení a překážky.

Havarijní stav komunikace III/3055

V rámci objízdných tras výše uvedené rekonstrukce silnice I/36 byla velmi využívána silnice třetí třídy č. 3055 spojující Královéhradecký a Pardubický kraj. Jedná se o silnici okolo starého písníku směrem na Vysoké Chvojno. Stav komunikace v úseku od hranice kraje po hájovnu na Sedadlech (odbočka na Holice) je, troufám si říci, kritický a nebezpečný již velmi dlouhou dobu a bohužel tudy vedené objízdné trasy zkázu silnice ještě dokonaly. I když se jedná o sousední kraj, není nám tato situace dlouhodobě lhostejná. Po opakovaných apelech na zástupce našeho kraje (aby vstoupili v jednání se sousedním krajem o možné opravě), které nikam nevedly, se mi podařilo sjednat si osobní schůzku přímo s 1. náměstkem hejtmana Pardubického kraje odpovědným za dopravu a dopravní obslužnost – panem Michalem Kortyšem. Panu náměstkovi jsem prezentoval svou žádost a prosbu o zahájení kroků vedoucích k rekonstrukci alespoň tohoto nejhoršího úseku zmíněné komunikace. Pan náměstek slíbil, že zadá úkol na Správu silnic Pardubického kraje, aby prověřili daný stav a navrhli případné technické řešení, o jehož výsledku budeme informováni. Dnes 27. 10. se mi telefonicky ozval Ing. Jiří Synek – technický náměstek ředitele Správy silnic Pardubického kraje a informoval mě, že zmíněný úsek osobně navštívil, vnímá ho také jako kritický a hodný brzké opravy. Návrh technického řešení opravy a rozpočet bude následně předán panu náměstkovi Kortyšovi. Doufám tedy, že Pardubický kraj zařadí tuto rekonstrukci co nejdříve do svého seznamu a plánu akutních oprav.

Otevření multifunkčního hřiště

V minulém čísle městského Zpravodaje jsem Vás, čtenáře, informoval o ukončení stavebních prací u dotačního projektu: Rekonstrukce sportoviště sSlovoSt2021_HristeZS2.png běžeckým oválem a multifunkčním hřištěm při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, identifikační číslo ID 117D8210B5605 a o zatím nejasných termínech jeho otevření vlivem probíhajících okolních staveb v ulici T. G. Masaryka znemožňujících bezpečný přístup.

V tuto chvíli však již mohu s radostí oznámit, že hřiště bylo slavnostně otevřeno, a to dokonce dvakrát. Nejprve dne 10. 9. pro děti ze Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek a s doprovodným programem následně pro širokou veřejnost dne 29. 9. 2021. Od této chvíle je tak možno hřiště rezervovat na webových stránkách města Borohrádek a bezplatně užívat v určených hodinách.

Parkování u Fakultní nemocnice Hradec Králové

Královéhradecký kraj (KHK), statutární město Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, města Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Třebechovice pod Orebem, Smiřice, Nechanice, Jaroměř, Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Ústí nad Orlicí a obec Černilov se na jednání konaném dne 23. 9. 2021 na Krajském úřadu KHK shodly na urgentní potřebě společného postupu ve věci vybudování parkovacího domu(ů) u Fakultní nemocnice Hradec Králové jako zdravotnického zařízení poskytujícího kvalifikované zdravotní služby občanům celého Královéhradeckého kraje.

SlovoSt2021_FN.pngZástupci měst a obcí i se svými spádovými regiony zastupují cca 90.000 obyvatel mimo vlastní Hradec Králové. Město Borohrádek podpořilo možnost vytvořit společnou sílu, která by výrazně napomohla urychlit věčně odkládaný záměr vybudování kvalitního parkovacího domu(ů) v areálu nebo u areálu fakultní nemocnice.

Na jednání dne 22. 10. 2021 již byly řešeny majetkové a územně plánovací otázky tří pozemků, které by se v uvažovaném území pro potřebu výstavby parkovacího domu(ů) nejvíce nabízely. Jelikož se v této lokalitě v blízké budoucnosti uvažuje s rozsáhlým rozvojem a výstavbami, bylo domluveno, že Královéhradecký kraj připraví zadání pro vypracování generelu tohoto území. Na příští jednání bude přizván i vedoucí odboru hlavního architekta města Hradec Králové, Ing. arch. Petr Brůna.

Denní počet návštěvníků, kteří zde vyhledávají lékařskou péči, je v řádu desetitisíců. Přes dílčí snahu města Hradec Králové se tristní reálný stav s parkováním pro návštěvníky nemocnice nezlepšuje. Společná jednání zainteresovaných zástupců mají za cíl najít řešení v této problematické věci. Je to úkol velmi obtížný a bohužel odkládaný téměř 30 let.

Dálková cyklotrasa CT 14

Dálkové cyklotrasy jsou značené trasy pro cyklisty jdoucí napříč několika kraji i státy bez ohledu na jejich hranice. Jde o trasy s nadnárodním významem,SlovoSt2021_Cyklotrasy.png často i v nadstandardní kvalitě a délce takové, že je průměrný cyklista nedokáže projet během jednoho dne. Aby trasy získaly na větší atraktivitě, často se vztahují k nějakému tématu (př. EV 13 – Stezka podél železné opony) nebo propojují velká města (př. Greenway Praha-Vídeň) nebo spojují jeden konec kontinentu s druhým (př. Euro Velo 7 – Sluneční trasa ze severu na jih Evropy) nebo kopírují vodní toky (př. Labská stezka). Výhodou je, že každá z dálkových tras má svůj symbol/logo, kterým je trasa po celé své délce označena. Tím pádem může cyklista cestovat po celou dobu pohodlně bez ohledu na hranice států a odlišnosti ve značení jednotlivých oblastí.

Dálkové trasy však nemají význam jen turistický, ale také dopravní. V neposlední řadě mají dálkové trasy také velký význam pro lokální ekonomiku. Po trasách přijíždějí do regionu návštěvníci ze vzdálenějších měst i zahraničí, kteří se potřebují někde ubytovat, stravovat a touží po poznání místních památek, kultury a dalších zajímavostí a specifik regionu. Pro lepší identifikaci kvalitních služeb pro cyklisty slouží značka Cyklisté vítáni.

Z pracovního jednání na téma dálkových cyklotras organizovaného Královéhradeckým krajem v Častolovicích dne 14. 9. 2021 vyplynulo, že realizace původního záměru vést CT 14 přes Sopotnici podél řeky Divoká Orlice se jeví jako velmi komplikovaná, finančně náročná (úzký koridor pro komunikaci) a pro cyklisty nekomfortní (stoupání a klesání). Z těchto důvodů se účastníci začali zabývat myšlenkou vedení CT 14 variantou jižní z Týniště nad Orlicí nivou podél řeky Tiché Orlice do Chocně.

Město Borohrádek toto plně podporuje a usiluje společně s městem Týniště nad Orlicí, obcemi Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí a městem Choceň o změnu vedení dálkové cyklotrasy s označením CT 14 jižní variantou přes katastry svých území.

Návrh vedení dálkových tras není závazný. Dle komise pro cyklistiku při Radě Asociace krajů ČR pro dopravu CYKLOVIZE 2030 je nutné hledat vždy řešení, které má logickou návaznost celku, je ekonomicky dosažitelné a realizovatelné. CT 14 je fyzicky vyznačena na území Královéhradeckého kraje pouze od obce TUŘ (JV od Jičína) do Hradce Králové, v Pardubickém kraji vůbec vyznačena není.

Zástupci výše uvedených měst a obcí se na dalším jednání dne 19. 10. 2021, které se konalo na Městském úřadu v Borohrádku, společně usnesli, že budou prosazovat z důvodů bezpečnosti a komfortu uživatelů a finančních nákladů změnu vedení dálkové cyklotrasy CT 14 jižní variantou. Ta by vedla z Týniště nad Orlicí přes Žďár nad Orlicí (Světlou) do Borohrádku a odtud pak přes Čermnou nad Orlicí, Chloumek, Plchůvky, Novou Ves do Chocně, kde by se napojila na stávající a vyznačenou CT 18. Starostové dotčených měst a obcí se na jednání dále domluvili, že vypracují konkrétní návrh vedení trasy, poptají rozpočet/cenovou nabídku na vyznačení trasy v terénu u Klubu českých turistů a požádají o stanovisko Královéhradecký a Pardubický kraj ke změně vedení CT 14 oproti momentálně platným krajským strategickým dokumentům.

Co nás do konce tohoto roku ve městě ještě čeká?

  • dokončení pokládky zámkové dlažby v ulicích T. G. Masaryka a Jiráskova, instalace zbývajících sloupů veřejného osvětlení a osazení nových led svítidel
  • asfaltování části místní komunikace a okolo štěrbinových žlabů v ulici Družstevní, kde bylo provedeno opatření k odvodnění komunikace
  • pokládka nové asfaltové vrstvy a úprava odvodnění komunikace u bočního vjezdu u ZŠ T. G. Masaryka
  • rekonstrukce části ulice Tyršova (okolo potravin Hruška) – vytrhání starých obrub, příprava podkladu a položení nového asfaltového povrchu komunikace, pokládka nových obrub a přípravné práce na budoucí zřízení nového chodníku

Přeji Vám všem pevné zdraví a barevný podzim s krásami babího léta.

Váš starosta Mgr. Martin Moravec