Počasí ve městě

Počasí

Sobota Oblačno 25/18 °C
Neděle Oblačno 26/16 °C
Pondělí Jasno 30/18 °C
Úterý Zataženo 23/18 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2022/1

Slovo starosty 2022/1Datum konání:
16.2.2022

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, srdečně Vás zdravím poprvé v novém roce prostřednictvím našeho periodika, a proto mi dovolte začít svůj dnešní příspěvek přáním. Přeji Vám všem v roce 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, pevnou vůli k dosažení vytčených cílů a splnění alespoň některých tajných přání a nadějí. Nám všem přeji co nejvíce vzájemného porozumění, pokory a empatie. Našemu městu pak přeji mnoho dobrých rozhodnutí ze strany jeho vedení a co nejvíce možných investic, které povedou k jeho dalšímu rozvoji. A právě o plánovaných investicích a rozepsaných výdajích a příjmech pro rok 2022 schváleného rozpočtu města Borohrádek se dočtete na dalších stránkách tohoto vydání Zpravodaje. O jednotlivých stavbách, realizačních záměrech, investicích, projektech napříč tímto finančním plánem Vás budu i nadále pravidelně průběžně informovat prostřednictvím tohoto média. K letošnímu schválenému rozpočtu města uvedu jen krátkou, ale důležitou poznámku. Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém jednání rozpočet pro rok 2022 jako schodkový (schodek je ve výši 3,4 mil. Kč). Schodkový rozpočet jsme si mohli dovolit díky dobrému hospodaření uplynulých let, kdy jsme správně predikovali, drželi se v odhadech především daňových příjmů raději tzv. při zemi a dokázali našetřit dostatečný objem finančních prostředků. Pro tento rok jsme očekávali jako hlavní investiční akci spojené stavební činnosti v ulicích Švermova a Nerudova. Opět se mělo jednat o koordinačně navazující stavby (stejně jako v minulosti např. v ulicích Havlíčkova, Partyzána Petra, Jiráskova, T. G. Masaryka) v podobě přeložek vrchního vedení nízkého napětí (NN) do země (investor ČEZ, a. s.), rekonstrukce sítě veřejného osvětlení jako přílože k výkopům společnosti ČEZ (investor město Borohrádek), rekonstrukce vodovodního řadu a domovních přípojek (investor Dobrovolný svazek Tichá Orlice + město Borohrádek), rekonstrukce dotčených chodníků a komunikací (investor město Borohrádek + finanční kompenzace za vstupy a uložení kabelového vedení od fy ČEZ, a. s.). Bohužel před sestavováním rozpočtu v listopadu 2021 jsme po jednáních s odpovědnými zástupci společnosti ČEZ, a. s., zjistili, že společnost ČEZ, a. s., bohužel nestihne projekčně včas získat stavební povolení pro tuto stavbu pro rok 2022 (nejsou vyřízena dědická řízení u některých vlastníků), proto svůj záměr realizace přeložek NN odkládá až na rok 2023. Stejný problém nastal i u projektů přeložek a rekonstrukcí sítě NN v ulici Rudé armády a Zámlýní. Z těchto důvodů nebyly investice ze strany města Borohrádek a Dobrovolného svazku Tichá Orlice na tyto stavby do letošního rozpočtu zařazeny, ale mělo by s nimi počítat nové zastupitelstvo (v říjnu 2022 nás čekají nové komunální volby) při sestavování rozpočtu pro rok příští.

Na dalších řádcích bych Vás rád v krátkosti, jako již tradičně, seznámil s novinkami, probíhajícím vývojem prací a činností v našem městě.

Dokončené investice

Ve svém posledním příspěvku loňského roku jsem Vás, čtenáře, informoval o investicích, které nás ještě čekaly do konce roku 2021. S ohledem na nástup zimního počasí v měsíci prosinci s úlevou konstatuji, že se nám je podařilo téměř všechny bez výhrad dokončit. Jednalo se o vybudování nového chodníku v části ulice Jirouškova a osazení zbývajících sloupů veřejného osvětlení v ulicích Jiráskova a T. G. Masaryka. V únoru jsme se konečně dočkali montáže chybějících led svítidel veřejného osvětlení v těchto dvou ulicích.

Další stavební činností na samém sklonku roku bylo asfaltování části místní komunikace a okolo štěrbinových žlabů v ulici Družstevní, pokládka nové asfaltové vrstvy a úprava odvodnění komunikace u bočního vjezdu k jídelně ZŠ T. G. Masaryka a v neposlední řadě rekonstrukce části komunikace v ulici Tyršova (okolo potravin Hruška) včetně příprav na vybudování nového chodníku (jeho realizace je také schválena v rozpočtu města pro rok 2022).

K loňské rekonstrukci krajské silnice č. III/3172 v ulicích T. G. Masaryka a Jiráskova, resp. ke zvlněnému asfaltovému povrchu v úseku od bývalé betonárny směrem k pražírně kávy, jsme obdrželi zprávu od zástupců investora stavby (Královéhradecký kraj, Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s.) o tom, že zhotovitel (firma M-Silnice, a. s.) bude tento celý úsek na jaře předělávat. Dojde tak k odfrézování a následné pokládce nové vrchní obrusné asfaltové vrstvy. Bohužel tak budou naši občané opět vystaveni několikadenní stavební uzávěře a nepohodlnému přístupu ke svým domovům. Doufám a pevně věřím, že tato oprava již bude provedena kvalitně a ulice bude na dlouhý čas bez potřeby stavebních úprav, rekonstrukcí a uzávěr.

Revitalizace starého písníku, investiční záměr revitalizace mrtvého ramene

Závěrem roku 2021 dne 22. 11. bylo předáno staveniště firmě SKANSKA, a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení dotačního projektu v rámci stavby „Revitalizace starého písníku v k. ú. Borohrádek“. Na tomto území se v minulosti těžil písek. Po ukončení těžby byl prostor samovolně zatopen a využíván jako klidová příměstská zóna. Rozšíření vodní plochy a zlepšení podmínek pro rybolov provedli před více než dvaceti lety i zástupci MO ČRS Borohrádek. Bohužel celkově hladina vody v písníku poklesla od začátku sedmdesátých let minulého století do současné podoby přibližně o 1,7 m a započala ekologická sukcese a degradace území. Podle provedeného hydrogeologického průzkumu se bohužel dále předpokládá, že tato hladina za dvacet let poklesne o dalších 0,4 m až 0,6 m. Příčinou nedávného poklesu hladiny vody v písníku byl několikaletý nepříznivý souběh nízkých ovzdušných srážek a vysokých teplot vzduchu, a to i v zimním období.

Revitalizační záměr vytvoří v prostoru písníku a v jeho blízkém okolí vodní a na vodu vázaný ekosystém. Písník je ve své severní části v současnosti biologicky cenným mokřadním územím s přítomností mělkých tůní. Cenná je zde zejména vodní vegetace, společenstvo vodních bezobratlých a obojživelníků. Lokalita dlouhodobě trpěla poklesem vodní hladiny a bez řízených zásahů by byla její existence velmi nejistá. Projekt revitalizace je postaven na vytvoření dvou fyzicky oddělených a ekologicky odlišných částí. Jižní část, která je dnes z větší části tvořena biologicky málo cennou souvislou rákosinou, bude přetvořena do podoby stálého, hlubšího jezera (až 2,5 m) s přiměřenou plochou příbřežních mělčin (litorálu). V severní, biologicky cenné části písníku bude zachován mokřadní ráz území s tůněmi rozličné hloubky. Na 30 % plochy bude provedeno snížení dna, avšak maximálně do stávající nejnižší úrovně. Tím se do budoucna zvýší podíl tůní v situaci nízkých vodních stavů či dalšího poklesu úrovně spodní vody.

Obě části písníku budou od sebe fyzicky odděleny štěrkopískovým valem s kótou 0,5 m nad uvažovanou vodní hladinou. Smyslem vytvoření této bariéry je bránit pronikání ryb z hluboké vodní plochy do prostoru mokřadu s tůněmi, vznik nového stanoviště na minerálním podkladu a rozšíření mělkovodního pásma z jeho severní strany. Val bude mít pozvolné svahy ve sklonu 1:3, aby nedocházelo k jeho sesouvání a narušování stability.

Dalšími revitalizační prvky tohoto území budou dvě samostatné tůně a terestrická stanoviště (písečné duny a plochy na minerálFoto2022_1A.jpgním podkladu).

Na východním okraji byla identifikována černá skládka v ploše cca 250 m². Na základě sond bylo určeno, že se jedná o komunální odpad o objemu cca 250 m³. Ten bude v rámci stavby odtěžen a odvezen na skládku.

Revitalizací tohoto území lze očekávat významné zvýšení druhové i stanovištní diverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů) v území a celkového ekologického významu lokality. Během průzkumů lokality bylo zjištěno 9 druhů zákonem chráněných živočichů z řad hmyzu (čmeláci), obojživelníků (ropucha obecná, skokan štíhlý i zelený, čolek obecný, horský i velký) a plazů (ještěrka obecná, užovka obojková). Ze zvláště chráněných druhů z řad rostlin se zde dříve vyskytovaly rosnatka okrouhlolistá a plavuňka zaplavovaná. V rámci edukace a vysvětlení všech prováděných zásahů návštěvníkům bude u vstupu na lokalitu umístěn informační panel.

V minulém roce již bylo ze stavby realizováno několik částí. Nejprve probíhalo odčerpávání vody, vytrhání pařezů, odstranění náletových dřevin,Foto2022_1B.jpg vytvoření příjezdové vnitrostaveništní komunikace, likvidace černé skládky, odtěžení většiny organického materiálu a vytvoření dělicí hrázky. V novém roce byly práce zahájeny 10. 1. 2022 a po odčerpání srážkových vod započala modelace dna v jižní (hlubší) části písníku, hloubení tůní a byl zahájen odvoz vytěženého materiálu. V tuto chvíli probíhá budování terestrických stanovišť a samostatných dvou tůní.

Revitalizace starého písníku však doufám není poslední revitalizací vodohospodářského charakteru, která se na našem katastrálním území města bude v blízké budoucnosti realizovat. Na přelomu loňského roku jsem vstoupil v jednání s generálním ředitelem Povodí Labe panem Ing. Marianem Šebestou a hovořil s ním o možných investičních záměrech a potřebách revitalizací zazemněných říčních ramen na Tiché Orlici. První uvažovaný revitalizační záměr Povodí Labe v katastru Borohrádku, na kterém jsme se s panem ředitelem domluvili a na nějž již byla zpracována studie referátem VH plánování a ekologie v čele s RNDr. Michalem Vávrou, je revitalizace říčního ramene Tiché Orlice (IDVT 10100023) v říčním kilometru 4,500. Jedná se o pozůstatky bývalého koryta Tiché Orlice (nedaleko políčka pana Pešana) pod Bozeticemi. Mnozí z nás pamatují toho slepé rameno celoročně zavodněné, spojené s řekou a plné života. Na historických mapách je možno vidět, že kdysi to dokonce býval průtočný meandr. V současné době jsou však zejména vodní a mokřadní biotopy silně degradovány a pro zachování tohoto přírodního fenoménu pro budoucí generace je třeba přistoupit k revitalizačním zásahům. Povodí Labe jako potencionální investor stavby předpokládá financování z dotací Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí. V rámci stavby by se mělo provést odtěžení zjevných bahnitých nánosů s cílem obnovit ucelenou vodní plochu, na několika místech vybudovat hluboké tůně pro možnost zimování ryb, dále pak vymodelovat rozsáhlejší mělčiny (litorální zóny) a izolované aluviální tůně. V rámci projektové dokumentace bude prověřeno geodetickým zaměřením napojení ramene na tok Tiché Orlice s možností vytvořit buď slepé rameno, nebo zcela průtočné rameno. Bude vytipováno několik míst, kde bude stržen vegetační drn a dojde tak k obnažení substrátu pro podporu raně sukcesních stádií rostlin a entomofauny (hmyzu). Tato opatření budou aplikována na více místech dle výsledků dendrologického (inventarizace dřevin v území) a biologického průzkumu. Na základě dendrologického průzkumu budou prosvětleny břehové porosty, snížen počet náletových dřevin, odstraněny invazivní a uschlé dřeviny.

Délka uvažovaného revitalizovaného úseku je 220 metrů a plocha stanovišť, která by měla být projektem podporována s cílem zlepšit stav k jejich zachování, je 0,78 hektaru.

V jarních měsících budou jednání se zástupci Povodí Labe pokračovat přímo v terénu okolo Tiché Orlice. Mám vytipovaná další místa v našem katastru, slepá ramena, která by podobný zásah ke své záchraně a zlepšení své globální funkce také potřebovala. Těším se na další podobné projekty, které pomohou zachovat naši krásnou okolní přírodu i pro další generace.

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje

V úterý 11. 1. 2022 přijal naše pozvání hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček. Společně jsme probrali pracovní záležitosti a aktuality týkající se našeho města, jako je přeložka silnice I/36 v úseku Čestice – Holice zahrnující i obchvat Borohrádku, zdvoukolejnění železniční trati Týniště – Choceň (u této stavby nám v minulosti pan hejtman, tehdy na pozici prvního náměstka hejtmana s odpovědností za dopravu, pomáhal s bojem za výjimku Foto2022_1C.jpgke stanovení nižší průjezdné výšky u viaduktu nad silnicí I/36), výstavbu nového krajského zařízení domova seniorů (řešili jsme především potřebu rekonstrukce příjezdových komunikací do lokality Bělidlo, které byly využívány jako dopravně obslužné v rámci této stavby). Zajímavým tématem byla i diskuze o potřebě urgentní opravy mostů mezi Albrechticemi a Týništěm nad Orlicí. Věc, která se nás až tak na první pohled možná netýká. Avšak opak je pravdou. Stanovení dopravního značení (vzhledem k výrazně zhoršenému technickému stavu inundačních mostků), které zakazuje průjezd těžkým nákladním vozidlům, neumožňuje ani vjezd popelářským vozům společnosti ODEKO. Ty musí tedy bohužel jezdit při svozech odpadů v Borohrádku, Čermné n. O., Žďáru n. O., Holicích, Poběžovicích, Velinách, Vysokém Chvojně i Albrechticích vždy tedy tzv. „za řeku“ přes Čestice, což způsobuje výrazné navýšení v počtu najetých kilometrů. Výše uvedená uzávěra tedy znamená navyšování finančních prostředků na spotřebu paliva, které se promítají do koncové ceny za svoz odpadů nás všech. Závěr naší schůzky patřil prohlídce města, a především pak návštěvě zrekonstruovaného úseku krajské silnice III/3172. Jsem rád, že i pan hejtman osobně viděl závady (nerovnosti krytu a osazení poklopů) projevující se na vozovce způsobené nesprávně provedenou pokládkou a plně souhlasí s nepřevzetím díla do doby nápravy stavu (samozřejmě na náklady zhotovitelské firmy M-Silnice, a. s.).

Odpadové hospodářství

Na stránkách toho čísla městského Zpravodaje najdete i úplné znění nově schválených „odpadových vyhlášek“ aktualizovaných dle současné legislativy. Vlivem opakovaně zvyšujících se celkových finančních nákladů, které město vynakládá ze svého rozpočtu za odpady, přistoupilo zastupitelstvo města po 9 letech k nepopulárnímu kroku, a to navýšení ceny místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z 550 Kč na 650 Kč/osobu a rok. Rád bych však upozornil, že vyšší náklady neznamenají horší výsledky ve třídění odpadů. Bohužel v naší zemi stále stoupají ceny za svoz, ukládání, likvidaci a separaci odpadů a stoupají i recyklační poplatky za vytříděné komodity (jako příklad uvedu recyklační poplatek za tunu vytříděného plastu – ten v našem případě činí prosím 2550 Kč + 15% DPH – pro úplnost uvedu, že plastů vytřídilo naše město za uplynulý rok 49,3 t). I tak bych rád poděkoval všem našim zodpovědným občanům, kteří poctivě odpady třídí. Velikou radost mám především z výrazně menšího objemu svozu směsného komunálního odpadu od rodinných a bytových domů. Za loňský rok bylo z popelnic a kontejnerů našeho města svezeno 379 tun směsného komunálního odpadu. To jest v průměru cca 180 kg/občana/rok. Věřím, že po sjednocení četnosti svozu směsného komunálního odpadu od bytových domů bude toto číslo ještě nižší. Jak jistě víte, sváží se prozatím směsný komunální odpad od rodinných domů 1 x 14 dní a od bytových domů prozatím 1 x týdně. V některém z předešlých čísel městského Zpravodaje jsem o důvodech nejednotnosti a nestejných podmínkách psal. Slíbil jsem, že vstoupíme do jednání se zástupci BD a SVJ a že s nimi budeme hovořit o jejich potřebách a možnostech zlepšení podmínek třídění. Tato jednání průběžně probíhala a byly učiněny konkrétní kroky (např. doplněna a zřízena nová separační hnízda, rozdány třídicí tašky, domluveny výpůjčky kontejnerů atd.). Zastupitelé města souhlasili i s nákupem kontejnerů, které budou předány do výpůjčky zájemcům ze stran bytových družstev a SVJ. Bohužel jejich dodávka se ze strany výrobce opozdila a byla předána našemu městu až koncem roku 2021. Nyní tedy připravujeme návrhy smluv o výpůjčkách. Po distribuci všech kontejnerů k bytovým domům bude dle vůle zastupitelstva města svoz směsného komunálního odpadu od rodinných i bytových domů v našem městě sjednocen na 14denní. O přesném termínu zahájení změny četnosti svozů od bytových domů budeme občany včas informovat všemi dostupnými prostředky.

Zcela opačný vývoj má objem předávaných odpadů na sběrném místě v bývalém areálu ŽPSV. Zde nám bohužel tuny opakovaně strmě stoupají. I tomuto problému bychom tedy rádi věnovali pozornost a pokusili se tento stoupající trend přibrzdit či zcela zvrátit.  Pro snížení velkoobjemového odpadu tedy město Borohrádek zřídilo v hale sběrného místa „odkladový“ prostor (RE-USE POINT) na nepotřebné, odložené funkční věci, jako je nábytek, vybavení domácností, domácí dekorace, mediální produkty, hračky, sportovní potřeby a podobně. Tyto funkční věci tak budou po určitý čas nabízeny ZDARMA všem zájemcům v provozní době sběrného místa. K projektu RE-USE POINT s heslem „Vdechněte nový život odloženým věcem“ schválila Rada města Borohrádek i samostatný Provozní řád. Ten bude viditelně umístěn jak na sběrném místě v ŽPSV, tak i na webových stránkách města v rubrice „OBČAN/ODPADY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“. Podrobné informace o projektu Vám podá i obsluha sběrného místa pan Kamil Bureš nebo tajemník města pan Zdeněk Cablk. Tento projekt umožňuje předat věci, které jsou funkční a mohou ještě posloužit jiným zájemcům, proti tomu, aby skončily ve velkoobjemovém kontejneru a následně na skládce odpadů. Předávají se věci pouze čisté, celé, nepoškozené a ve funkčním stavu. Opačně se však, prosím, i nadále postupuje v případě, že věci, které do sběrného dvora chcete odvézt, již nejsou funkční a jsou určené k likvidaci. Zde nadále platí naše prosba (v případě technických a fyzických možností občanů) o důkladnou a maximálně možnou demontáž všech předávaných věcí. Jedná se především o rozebrání velkých předmětů, jako jsou dožilé skříně, nábytek apod. Jelikož nový odpadový zákon vyžaduje důsledné třídění a čistotu materiálů i u těchto věcí, prosíme občany o odstranění všech recyklovatelných složek (plastových a kovových prvků, skleněných výplní apod.). Každá znečištěná tuna odpadů může být zatížena finanční sankcí. Děkujeme za součinnost, spolupráci a společné naplňování legislativních podmínek pro nakládání s odpady, které jsou a budou bohužel stále přísnější a více finančně náročnější.

Kulturní akce

Není asi potřeba připomínat, že mnoho tradičních dříve pořádaných a plánovaných kulturních akcí v našem městě muselo být z důvodů restrikcí covidové pandemie zrušeno. Velmi nás to mrzí, neboť tyto společenské akce mívaly hojnou účast, a jelikož se vždy konaly v přátelské a pohodové atmosféře, věřím, že i stmelovaly společnost. Myslím, že je však potřeba býti optimisty a doufat v lepší zítřky. A protože my na radnici věříme, že se pandemická situace zlepší a že se kultura vrátí do našich životů, některé akce připravujeme. V těchto chvílích například jednáme s umělci a hudebními formacemi, kteří by vystoupili na Májových oslavách. Připravujeme se i na česko – polský dotační projekt, který byl loni odložen a který se skládá ze tří společných akcí u nás v Borohrádku (Babský bál, Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje, Městský pochod) a tří společných akcí v polském partnerském městě. Tak tedy přeji kultuře i nám všem lepší zítřky a návrat do starých dobrých svobodných časů bez respirátorů, karantén a jiných omezení…

Váš starosta Mgr. Martin Moravec