Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/14 °C
Čtvrtek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 18/12 °C
Pátek Oblačno až zataženo s občasným deštěm 17/12 °C
Sobota Zataženo 17/8 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30
Pálení čarodějnic 2022
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Přelez, přeskoč, recykluj
Turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče
..
29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ve struktuře dle Příl.1 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu  vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

1. Oficiální název

Borohrádek

2. Důvod a způsob založení

Město Borohrádek, dále jen obec, bylo zřízeno na základě čl. 99 až 105 Ústavy České republiky jako územně samosprávný celek a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

čl. 99 až 105 Ústavy České republiky:
Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody.
Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 
§1 až § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek.
Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.
Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.
Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).
Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou:
 
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány,
 
b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
 
c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně3) (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,
 
d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.

3. Organizační struktura

Orgány Borohrádku jsou Zastupitelstvo města Borohrádek, Rada města Borohrádek, starosta a Městský úřad Borohrádek.
Zastupitelstvo města Borohrádek má 15 členů – seznam členů naleznete ZDE
Rada města Borohrádek má 5 členů - seznam členů naleznete ZDE
Rada města Borohrádek zřídila podle § 102 písm. f) zákona o obcích finanční odbor a organizační a správní odbor

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Borohrádek
Husova 240
517 24  Borohrádek

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Borohrádek
Husova 240
517 24  Borohrádek

4.3 Úřední hodiny

 

4.4 Telefonní čísla

 

4.5 Čísla faxu

 

4.6 Adresa internetové stránky

 

4.7 Adresa e-podatelny

E-podatelna je součástí Podatelny města Borohrádek
 

4.8 Další elektronické adresy

 

4.9 ID datové schránky

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1118159329/0800
 

6. IČ (identifikační číslo)

00274739
 

7. DIČ (daňové identifikační číslo)

CZ00274739
 

8. Dokumenty

8.2 Rozpočet

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál veřejné správy
 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy - Obecně závazné vyhláškyNařízení města

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

---
 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.
 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

18. seznam organizací

 

19. Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Finanční odbor
Organizační a správní odbor
Odbor tajemníka

20. Veřejně přístupné registry

 

Poslední aktualizace 2.4.2018