Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Středa Zataženo 6/2 °C
Čtvrtek Zataženo 7/3 °C
Pátek Polojasno 10/5 °C
Sobota Zataženo 10/6 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Městský úřad > Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Výroční zpráva o poskytování informací a poskytnuté informace

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

    Pondělí

  7:30 - 11:30

  12:30 - 17:00

    Středa

  7:30 - 11:30

  12:30 - 17:00

 2. Telefonické podání: pevná linka - 494 381 602, 494 381 603
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@mestoborohradek.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Městský úřad Borohrádek,  Husova 240, 517 24  Borohrádek, případně faxem na číslo 494 381 303.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na městském úřadě v úředních dnech a hodinách:

 Pondělí

7:30 - 11:30

12:30 - 17:00

 Středa

7:30 - 11:30

12:30 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 494 381 602, 494 381 603

poštou na adresu Městský úřad Borohrádek,  Husova 240, 517 24  Borohrádek

Elektronicky na e-mail: podatelna@mestoborohradek.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: jyybfef
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Městský úřad Borohrádek,  Husova 240, 517 24  Borohrádek
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Formuláře

Výroční zprávy o poskytování informací a poskytnuté informace

Rok

Dokument

Poskytnuté informace
Datum Označení Obsah žádosti 
2018   18.1.2018    27/2018/MUBK  informace o investičních plánech
2017 Výroční zpráva za rok 2017   23.8.2017    670/2017/MUBK  informace o ptácích
18.7.2017    590/2017/MUBK  informace o sociálním bydlení
22.6.2017    535/2017/?UBK  informace o veřejném osvětlení
23.2.2017    225/2017/MUBK  investiční akce v roce 2017
9.2.2017    135/2017/MUBK  seznam investičních akcí
 2016   Výroční zpráva za rok 2016 29.11.2016    798/2016/MUBK  zápis z jednání RM, odměna ředitelky
19.10.2016    715/2016/MUBK  seznam bankovních účtů, dar.smlouvy
9.3.2016    176/2016/MUBK  sdělení stanoviska
4.3.2016    164/2016/MUBK  seznam investičních akcí
10.2.2016    63/2016/MUBK  seznam investičních akcí
2015 Výroční zpráva za rok 2015 23.12.2015    MUBKe - 02140/15  
17.3.2015    193/2015/MUBK  
15.1.2015    23/2015/MUBK  
15.1.2015    22/2015/MUBK  
2014 Výroční zpráva za rok 2014 21.8.2014    448/2014/MUBK  
18.6.2014    253/2014/MUBK  
14.1.2014    618/2013/MUBK  
9.1.2014    617/2013/MUBK  
2013 Výroční zpráva za rok 2013 10.9.2013    459/2013/MUBK  
 20.8.2013    443/2013/MUBK  
29.4.2013    280/2013/MUBK   
29.4.2013    285/2013/MUBK  
24.4.2013    264/2013/MUBK  
12.2.2013    51/2013/MUBK  
2012 Výroční zpráva za rok 2012 12.12.2012    501/2012/MUBK  
17.9.2012    367/2012/MUBK  
22.2.2012    72/2012/MUBK  
2011  Výroční zpráva za rok 2011 3.5.2011    143/2011/MUBK  

Poslední aktualizace 18.1.2018