Počasí ve městě

Počasí

Středa Zataženo 7/5 °C
Čtvrtek Skoro jasno 12/1 °C
Pátek Zataženo 16/7 °C
Sobota Zataženo 14/8 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
Promítání pro děti - Strašidlo cantervillské
Promítání pro děti - Strašidlo cantervillské
17 18
19
Výluka v úseku Čermná nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
20
Výluka v úseku Čermná nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
21
Výluka v úseku Čermná nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
22
Výluka v úseku Čermná nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
23
Myslivecký ples 2024
Výluka v úseku Čermná nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
Myslivecký ples 2024
24 25
26
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
27
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
28
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
29
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
1
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
Sbírka pro Diakonii Broumov
2
Sbírka pro Diakonii Broumov
3
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2021/4

Slovo starosty 2021/4Datum konání:
24.9.2021

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje,

srdečně Vás zdravím prostřednictvím našeho periodika v čase, kdy se léto překlápí do své druhé poloviny. Jindy okurkovou sezónu a letní klid panující v našich končinách vystřídal hluk strojů a těžká technika, která „operuje“ na vícero místech našeho města. Dovolte mi, abych se tedy nejprve omluvil Vám všem, kdo jste dotčenými stavbami jakkoliv omezeni, a následně Vás seznámil s průběhem a očekávaným vývojem prací…

Rekonstrukce v ulicích Jiráskova, T. G. Masaryka

Tato rozsáhlá stavba, která obsahuje rekonstrukci krajské silnice, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodu, výstavbu nové dešťové kanalizace, zatím pokračuje téměř dle schváleného harmonogramu. Byly provedeny sanace ze štěrkodrti frakcemi 0-63, osazeno potrubí DN 300 mezi šachtami, proběhlo betonování propustku pod kostelem. Trasa A i B nové dešťové kanalizace byla dokončena, osazují se uliční vpusti a silniční obruby, pokládají se štěrbinové žlaby a žulové kostky podél silničních obrub v poslední části stavby (za odbočkou do ulice Partyzána Petra). Přeložka vrchního vedení nízkého napětí v ulici Jiráskova je hotova, stejně tak i přílož našeho veřejného osvětlení v celé trase stavby. Úspěšně dokončena již byla i rekonstrukce dožilého litinového vodovodu v obou ulicích včetně výměny přípojek, navrtávacích pasů, zemních ventilů a trasových šoupat. Byly zahájeny rekonstrukce prvních úseků chodníků. V pondělí 23. 8. bylo započato s pokládkou mechanicky zpevněného kameniva a obrusných asfaltových vrstev v úseku od křižovatky pod náměstím po odbočku do ulice Partyzána Petra. Průjezd pro místní obyvatele v tomto úseku po nově zrekonstruované silnici byl umožněn od 2. 9. 2021. Ve stejný den, tedy 2. 9. 2021, se však nově uzavřel průjezd pro veškerou dopravu od křižovatky ulice Jiráskova s ulicemi Jirouškova na konec stavby směrem Malá Čermná. Z důvodů provádění stavebních prací nebude do 30. 9. umožněn vjezd do ulice Jirouškova (směrem k trafostanici) k nemovitostem čp. 488, 387, 388, 453, 391 a k čp. 377, 392, 442 a 419 v ulici Jiráskova. Bohužel trvá i nadále neprůjezdnost ulice Jiráskova v úseku od odbočky do ulice Partyzána Petra po odbočku do ulice Jirouškova.

Na stavbě pracuje větší počet firem ve vícero stavebních činnostech a koordinace prací je často náročná. Víme, že situace v dotčených ulicích je nyní neutěšená, složitá, nepohodlná jak pro pěší, tak pro cyklisty, ale věříme, že nový stav a nové ulice nám budou v budoucnosti dělat radost a zlepší naše společné místo k životu…

Rekonstrukce silnice I/36

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo dne 19. 7. 2021 rekonstrukci části silnice I/36 v úseku od železničního viaduktu (ulice Jiřího z Poděbrad,SlovoSt2021_silnice35most.png Borohrádek) po hranici Královéhradeckého kraje. Opravu provádí společnost STRABAG, a. s., a je plánována na 12 týdnů, z čehož většinu času bude činit především rekonstrukce mostního objektu přes Velinský potok v intravilánu města. Prozatím proběhlo odfrézování asfaltobetonového krytu a ložné vrstvy (cca 9 cm). V intravilánu města bylo provedeno odfrézování cca 5 cm z důvodu chybějící podkladní vrstvy. Dále byly provedeny lokální výspravy a oprava stávajících okrajů vozovky, kde došlo k sanacím v celé délce. Byly zahájeny práce na opravě mostního svršku mostu e. č. 36-016. V rámci stavebních prací bude provedena i částečná výměna silničních obrub a vodicích pásků. Objízdná trasa pro obyvatele z ulice Jiřího z Poděbrad je vedena přes Veliny okolo bývalého koupaliště. Parkování osobních automobilů je umožněno na vyznačených plochách buď na louce podél areálu f. SECA (směrem k rybníku Fabián), nebo na zpevněné ploše v ulici Nádražní (před bývalou hospodou u vlakového nádraží vlevo).

Výstavba multifunkčního hřiště

V předminulém čísle městského Zpravodaje jsem Vás, čtenáře, informoval o zahájení stavebních prací u dotačního projektu: Rekonstrukce sportoviště s běžeckým oválem a multifunkčním hřištěm při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, identifikační číslo ID 117D8210B5605. Radostně si dovoluji zvěstovat aSlovoSt2021_HristeZS.png hlásat skvělou zprávu: „Máme hotovo“. Zhotovitelská firma TUBEKO, spol. s r. o., Rynholec, předala koncem května městu Borohrádek dílo řádně dokončené, a tak se Základní škola T. G. Masaryka i naše město konečně dočkaly moderního multifunkčního sportovního areálu (hřiště umožňuje hrát například tenis, fotbal, házenou, florbal, street basketbal a na dvou hřištích pak volejbal, nohejbal, přehazovanou, flaškovanou… a další) a běžeckého oválu (včetně nové sprinterské 100m rovinky, rovinky a nového doskočiště pro skok daleký) s umělým povrchem. Ve spojitosti s touto stavbou byla opravena i příjezdové komunikace a zpevněné plochy za školou (umožňující venkovní učení), instalovány nové branky a sítě na travnatém hřišti uprostřed běžeckého oválu, osazeno nové pítko a provedeny nové trvalkové výsadby ke zpevnění svahů a zkrášlení prostředí.

Hřiště bude sloužit nejenom žákům ZŠ při výuce, volnočasových aktivitách, ale bude v odpoledních a večerních hodinách zdarma přístupné i široké veřejnosti. V tuto chvíli ještě připravujeme provozní řád a rezervační online systém (ten bude jako u jiných našich sportovišť umístěn na webových stránkách města Borohrádek).

Otázkou zůstává, kdy hřiště otevřeme k užívání občanům. Bohužel v tuto chvíli jsou přístupové komunikace dotčeny stavbou a rekonstrukcí silnice, chodníků, a proto v tuto chvíli termín není přesně stanoven. A tak prvními návštěvníky a sportujícími budou děti ze základní školy v rámci hodin tělesné výuky. Až bude datum otevření a zpřístupnění hřiště známo, bude s předstihem prezentováno v městském rozhlase a na webu města Borohrádek.

Setkání k problematice přípravy a výstavby dálnice D35 a jejich přivaděčů

V minulém čísle našeho Zpravodaje jsem čtenáře informoval o plánované schůzce k problematice přípravy a výstavby dálnice D35 a jejích přivaděčů. Setkání se uskutečnilo 28. 6. 2021 ve Velinách a pořádal ho Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43. Prezentovány byly nové, aktuální informace týkající se stavby dálničních úseků a přivaděčů Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale i přeložky silnice I/36 v úseku Holice – Čestice, která obsahuje i obchvat našeho města. Slíbil jsem, že o nových skutečnostech podám zprávu. Co je tedy nové a jak to s obchvatem města, o kterém se mluví možná již více než dvacet let, vypadá?

Nejprve si dovolím malé retrospektivní připomenutí vývoje přípravy stavby. Technicko– ekonomická studie stavby z 05/2018 doporučila vést přeložku I/36 kolem Borohrádku severozápadním obchvatem délky 2326 m, který oddálí trasu přeložky od okrajové zástavby Borohrádku, vyloučí zásah do zahrádkářské osady a povede mimo kolejiště ŽST. Trasa je v této variantě sice delší o 220 m, ale naopak zkracuje mostní konstrukce o celkem 335 m. Proběhlo zjišťovací řízení EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) na měněný úsek v trase severozápadního obchvatu Borohrádku (čistopis oznámení EIA v 10/2019). Dne 26. 8. 2020 vydal KÚ KHK oznámení záměru „I/36 Holice – Čestice, změna části trasy kolem Borohrádku“. Dne 6. 10. 2020 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, podle něhož nově plánovaný záměr může mít významný vliv na životní prostředí a bude posuzován (bohužel s prodloužením projednávání) podle zákona EIA. Proto byla v 02/2021 uzavřena smlouva na zpracování dokumentace EIA. Od roku 2019 do roku 2021 již probíhá monitoring bioty dle platného stanoviska EIA.

Jaké jsou tedy nové zprávy z přípravy stavby a jaká je uvažovaná časová osa?

Aktuální informace z Ministerstva dopravy ČR

Záměr projektu investiční akce „I/36 Holice - Čestice“ byl po projednání a posouzení Centrální komisí Ministerstva dopravy dne 11. 5. 2021 jednohlasně schválen bez podmínek. Dopis náměstkyně pro řízení Sekce ekonomické a infrastrukturní se schvalovací doložkou Ministerstva dopravy k záměru projektu investiční akce „I/36 Holice - Čestice“ byl na investora (ŘSD ČR) odeslán dne 17. 5. 2021.

Aktuální informace z ŘSD ČR – Generální ředitelství

V Pardubickém kraji je trasa stabilizována v aktuálně platných Zásadách územního rozvoje (ZÚR), následně musí město Holice při nejbližší možné příležitosti „překlopit“ trasu z koridoru územní rezervy do koridoru návrhového.  V opačném případě by se v rámci povolování stavby jednalo dle ZÚR. V Královéhradeckém kraji je cca 1 rok platná aktualizace ZÚR pořizovaná z důvodu zakotvení tohoto záměru. V současné době probíhá změna ÚP č. 2 města Borohrádek a EIA „I/36 Holice – Čestice“. Tato změna se týká právě části trasy kolem našeho města, kde probíhá zpracování dokumentace.

Aktuální informace z ŘSD ČR, Správa Pardubice

Po dokončení dokumentace připravované na úrovni Generálního ředitelství bude v průběhu roku 2022 svolána schůzka se starosty dotčených obcí a měst. Plánovaná časová osa stavby dle aktuálního (stav k 08/2021) informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic ČR je takováto:

2021 - Schválení záměru projektu – záměr stavby již byl Ministerstvem dopravy schválen
2023 - Vydání územního rozhodnutí
2025 - Vydání stavebního povolení
2027 - Vyhlášení výběrového řízení
2027 - Zahájení stavby
2029 - Uvedení do provozu

Co nás čeká, připravujeme v oblasti kultury

  • 28. 09. 2021 – Varhanní koncert v kostele sv. Michaela Archanděla, začátek v 18.00 h.
  • 29. 10. 2021 - Divadelní představení „Sborovna“ v podání Divadelního spolku Dobruška, v místním kině od 19.00 hodin, vstup 50,-Kč
  • 27. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu a prodejní adventní trhy, borohrádecké náměstí,  začátek trhů od 14.00 hodin, rozsvícení vánočníhoSlovoSt2021_DruzstevniVykop.png stromu a výzdoby města od 17.00 hodin
  • 16. 12. 2021 – Adventní koncert v kostele sv. Michaela Archanděla v Borohrádku, ženský komorní sbor „Vokální harmonie“
  • 18. 12. 2021 – Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice na Šachově
  • 31. 12. 2021 – Silvestrovský ohňostroj od 18.00 hodin na náměstí v Borohrádku

Co nás čeká ve městě v nejbližší době, připravujeme?

  • Stavební práce na odvodnění místní komunikace v ulici Družstevní – pokládka štěrbinových žlabů, zřízení vsakovací galerie, úprava veřejného prostranství a zpevněných ploch
  • Oprava komunikace v ulici Tyršova (okolo potravin Hruška) a příprava obrub pro budoucí zřízení nového chodníku
  • Vybudování nového chodníku v části ulice Jirouškova (od č. p. 488 směrem k trafostanici)

Přeji Vám všem, abyste si vychutnali zbytek léta plnými doušky. Rybářům, ať berou, houbařům, ať rostou, zahrádkářům, ať „zrajou“ a nám ostatním jen to dobré…

Hezký zbytek letního času přeje

Váš starosta Mgr. Martin Moravec