Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Pondělí Polojasno 12/3 °C
Úterý Zataženo 11/4 °C
Středa Polojasno 13/6 °C
Čtvrtek Polojasno 16/6 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
28
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
Vzkříšené varhany 2021
29
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
Slavnostní otevření zrekonstruovaného sportoviště u Základní školy T.G. Masaryka
30
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
1
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
2
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
3
Změna jízdního řádu na lince Holice-Borohrádek-Horní Jelení a navazujících linkách
4 5 6 7 8
Uzavírka silnice I/36 pod viaduktem
9
Uzavírka silnice I/36 pod viaduktem
10
Uzavírka silnice I/36 pod viaduktem
11
Borohrádek - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
12
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
13
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
14
Žít spolu – je to výzva!?
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
15
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
16
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
17
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Očkování psů 2021
18
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
19
Senior bez nehod
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
20
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
21
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
22
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
23
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
24
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
25
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
..
26
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
27
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
28
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
29
Divadelní komedie Sborovna v městském kině
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
Divadelní představení Sborovna
30
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
31
Dopravní omezení při zajišťování svahu u silnice II/317 v lokalitě pod Šachovem
Příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Borohrádek na rok 2022
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2021/3

Slovo starosty 2021/3Datum konání:
25.6.2021

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje,

po událostmi a srážkami nabitých jarních měsících přicházejí pravděpodobně velmi horké letní dny, které v nás všech nicméně vyvolávají příjemné představy konce školního roku, velkých prázdnin, ale také dovolených a turistické sezóny. Doufám, že covidová pandemie bude i nadále slábnout a dopřeje nám konečně chvilku zaslouženého klidu, odpočinku a možnosti svobodně se nadechnout, cestovat a užívat si radostí a příjemných chvil našeho života. Dovolená ale není jen o místě, ale především o pocitu a relaxaci. Přeji Vám tedy krásné a pohodové prázdniny k načerpání sil, ať je již strávíte u moře, na chalupě nebo i doma v blízkosti rodiny či Vašich přátel…

Rekonstrukce silnice III/3172

SlovoSt2021_TGM1.pngV pátek 11. 6. 2021 bylo předáno staveniště k rekonstrukci silnice III/3172 (intravilán města Borohrádek II. etapa – ulice Jiráskova, T. G. Masaryka) zástupcům vítězné stavební firmy společnosti M – Silnice a. s. Oprava silnice bude spočívat v odstranění žulových kostek, v provedení hloubkové sanace, vybudování samostatné dešťové kanalizace a uličních vpustí, osazení nových silničních obrub a v pokládceSlovoSt2021_TGM.png nových živičných vrstev. Stavba byla oficiálně zahájena v pondělí 14. 6. 2021 a měla by trvat do 3. 10. 2021. Dokončení oprav přilehlých chodníků a sítě veřejného osvětlení pak do 30. 11. 2021. Čeká nás tedy další rozsáhlá a časově náročná rekonstrukce, na které se bude podílet více firem.

SlovoSt2021_Jiraskova.pngSpolečnost AQUA SERVIS, a. s. Rychnov n. K. bude provádět v ulici Jiráskova a T. G. Masaryka výměnu stávajícího litinového vodovodu včetně dotčených přípojek, vyměňovat stávající navrtávací pasy, zemní ventily a vyměňovat trasová šoupata.

Firma Energomontáže Votroubek s. r. o. zahájila již začátkem měsíce června v ulici Jiráskova stavební práce na rekonstrukci vedení nízkého napětí spočívající v přeložení vrchního vedení do země. Město Borohrádek v souběhu s touto stavební činností bude realizovat modernizaci veřejného osvětlení a opravu chodníků podél opravované silnice.

Vjezd do ulic T. G. Masaryka a Jiráskova (od křižovatky s ulicí Jirouškova v I. etapě) je osazen dopravními značkami „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Z toho důvodu není umožněn přístup osobními ani jinými automobily k nemovitostem v uvedených ulicích. Povolen je dočasně pouze vjezd zásobování k ZŠ T. G.SlovoSt2021_Jiraskova2.png Masaryka v období školní výuky. Pro parkování a odstavení vozidel obyvatel dotčených stavbou byl vymezen prostor pro parkování v areálu bývalého podniku ŽPSV. Vjezd do něho je z ulice Partyzána Petra. Na této komunikaci je dočasně umožněn obousměrný průjezd vozidel a parkování dopravním značením vymezeno pouze na jedné straně komunikace. Prosím všechny řidiče o respektování dopravního značení.

Oficiální objízdná trasa je vedena po silnici č. II/317 pod Šachovem přes Čermnou nad Orlicí. Pro přístup místních obyvatel do části ulic Jiráskova, Jirouškova, Partyzána Petra a na parkoviště v ŽPSV bude možné využít cestu okolo areálu (bývalého statku) pana Plachetky, která bude průběžně stavební firmou M-Silnice a.s. udržována ve sjízdném stavu. Přístup všem složkách integrovaného záchranného systému bude zachován, stejně tak prozatím i společnosti ODEKO, která provádí svoz odpadů. V případě, že by nastala situace, že se svozová společnost nedostane na některá místa, budeme svoz nádob řešit individuálně s dotčenými občany prostřednictvím pracovníků Technických služeb města.

Autobusová zastávka „Borohrádek škola“ bude po dobu stavby dočasně mimo provoz.

Prosím občany, aby respektovali prostory stavenišť, dopravní značení, pokyny pracovníků stavby a dbali na bezpečnost svoji a svých dětí. Rovněž prosím o trpělivost a pochopení, při náhodných omezení v souvislosti se stavební činností při rekonstrukci silnice, výměně vodovodu, přeložce vrchního vedení či rekonstrukci veřejného osvětlení. V případě potřeby dotazů (aktuální informace budeme mimo jiné uveřejňovat i na webových stránkách města Borohrádek – www.mestoborohradek.cz ) či součinnosti ze strany města neváhejte kontaktovat buď moji osobu (tel. 725 086 522) nebo pana tajemníka Zdeňka Cablka (tel. 603 236 034). Děkujeme.

Odpadové hospodářství

Město Borohrádek provedlo opětovnou pasportizaci sběrných míst „hnízd“ napříč celým městem a v místní části Šachov. Po domluvě se společnosti EKO-KOM, a. s., připravujeme na některých exponovaných místech doplnění nádob na papír a plast. Na devíti stanovištích by mělo dojít k postupné výměně popelnic na kovy za větší nádoby v podobě kontejnerů. Nově připravujeme i nákup a umístění dalších dvanácti kontejnerů o objemu 660 litrů na bioodpad. V ulici Partyzána Petra a na sídlišti v ulici Jiráskova byla zřízena dvě nová kompletně vybavená sběrná „hnízda“. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklaci využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, naši spoluobčané ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, kterou jsme dosáhli (za rok 2020 bylo vytříděno v Borohrádku 166,442 tun odpadů) představuje: emise CO2 ekv.: 193, 702 tun a úsporu energie: 3 868 393 MJ. Pochvalu za vedení sběrného místa odpadů, a hlavně stoupající výsledky ve třídění elektrozařízení a elektroodpadu jsme obdrželi od společností ELEKTROWIN, a. s. V roce 2018 předali naši spoluobčané ke třídění 102 ks elektrozařízení o váze 3,66t. V roce 2019 to bylo 238ks o váze 9,50t. A i v uplynulém roce došlo k navýšení a z našeho města bylo odvezeno 396ks vysloužilých elektrozařízení o váze 14,59t. Děkujeme, že třídíte odpad, dáváte tím najevo, že Vám záleží na životním prostředí i na našem městě!

Jsem velmi rád, za kladné ohlasy u individuálního svozu papíru a plastů od rodinných domů. V tuto chvíli tuto službu využívá 239 rodinných domů u svozu plastů a 129 u svozu papíru. Nových zájemců však přibývá a i to mě velice těší. Rád bych na plénu zastupitelstva města navrhl do budoucna i možnosti zavedení svozu bioodpadu (hnědých popelnic od jara do podzimu) od rodinných domů.

Dle veřejně vyřčeného slibu postupně vedeme jednání se zástupci bytových domů napříč městem a hovoříme o jejich potřebách, možnostech vedoucích ke zlepšení svozu a třídění odpadů. V neposlední řadě s nimi debatujeme i o možné změně četnosti svozu TKO i od bytových domů ve frekvenci jako u rodinných domů tedy 1 x 14 dní. Po diskuzi zastupitelů města na jednání dne 9. 6. 2021 se uvažuje o sjednocení četnosti svozu TKO od 1. 1. 2022.

I nadále připomínám všem našim občanům možnost bezplatného získání třídících tašek na sklo, papír a plasty. Stejně tak město nabízí bezplatně i pytlíky na sběr psích výkalů. Vyzvednutí je možné v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Borohrádek.

Provoz sběrného místa odpadů v areálu bývalého podniku ŽPSV zůstává zachován i po dobu všech rekonstrukcí a stavebních činností v ulicích Jiráskova, T. G. Masaryka. Příjezd do areálu bude boční bránou z ulice Partyzána Petra.

Setkání k problematice přípravy a výstavby dálnice D35 a jejich přivaděčů:

V pondělí 28. 6. 2021 se uskuteční ve Velinách setkání k problematice přípravy a výstavby dálnice D35 a jejich přivaděčů. Setkání pořádá Spolek pro výstavbu dálnic D35 a D43. Účast přislíbil i generální ředitel ŘSD ČR p. Radek Mátl. Očekávám a doufám, že zde budou prezentovány i nové, aktuální informace týkající se přeložky silnice I/36 v úseku Holice – Čestice,SlovoSt2021_Pasovani.png která obsahuje i obchvat našeho města. O nových skutečnostech Vás budu informovat…

Co nás čeká, připravujeme

Ve spolupráci se ZŠ TGM a CZŠ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Ve spolupráci s městskou knihovnou, po roční odmlce, připravujeme (ve dnech 22. 6. a 23. 6. 2021) pasování žáků prvních tříd obou škol na čtenáře. Král Martin I. a královna Hana I. se již těší na šikovné žáky a jejich ukázky čtenářských dovedností. Poté proběhne slavnostní pasování a předání pamětních listů.

 

Borohrátky, varhanní koncert

I když většina kulturních akcí loňského a letošního roku byla bohužel z důvodů restrikcí probíhající pandemie zrušena, s několika zcela určitě počítáme. Tou první je hudební festival Borohrátky 2021 s doprovodným programem pro děti jako náhradou Dětského dne a Májového odpoledne. Jeho konání plánujme jako tradiční loučení s létem na poslední sobotu v měsíci srpnu. Pokud se tedy nestane něco neočekávaného, nebudou podobné akce zakázány, těšíme se na Vás v sobotu 28. srpna na fotbalovém hřišti.

Další hudební akce, i když trochu jiného žánru, kterou připravujeme a do které bychom se rádi zapojili je ojedinělý kulturní program Královéhradeckého kraje „Obnova historických varhan“. Tento projekt, který nemá v České republice obdoby, pravidelně vyhlašuje Královéhradecký kraj již od roku 2008. Za 12 let na obnovu historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou vyplatil Krajský úřad 16 401 000 Kč, celkem bylo proinvestováno 22 453 000 Kč. Královské nástroje ve městech a obcích našeho kraje spojily majitele, mecenáše, sponzory a společně v různých etapách vzkřísily toto hmotné dědictví, nejen architektonické, ale také zvukové. Úspěšně se zdařilo zachránit 47 nástrojů. A jeden tento krásný hudební nástroj byl opraven a restaurován nedávno i v našem kostele sv. Michaela archanděla. A právě zde se 28. 9. 2021 uskuteční varhanní koncert. Všichni jste srdečně zváni…

S přáním pohodových letních dní a pevného zdraví Váš starosta Mgr. Martin Moravec

Článek naleznete ve Zpravodaji města Borohrádek č. 5-6/2021 ZDE