Počasí ve městě

Počasí

Středa Oblačno 21/12 °C
Čtvrtek Zataženo 18/12 °C
Pátek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/10 °C
Sobota Oblačno 18/13 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Rohlík
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
4
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Delegování členů OVK
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
10
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
11
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
12
Pozvánka na koncert na zámku v Chroustovicích
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den a májové odpoledne 2024
26
27 28 29 30 31
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1
Rybářské závody na Orbanské zátoce
2
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2021/2

Slovo starosty 2021/2Datum konání:
11.3.2021

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.   

Srdečně Vás zdravím podruhé v tomto roce prostřednictvím našeho periodika. Jistě jste již v minulém čísle zaznamenali, že náš Zpravodaj dostal novou tvář a profesionální grafiku. Od nového roku jsme navázali spolupráci s kosteleckou tiskárnou. Doufám, že se Vám jeho nová podoba bude líbit a hlavně pak, že se zde přehledně dozvíte nové zprávy a novinky z našeho města. Pro co možná největší informovanost okruhu našich občanů je inovací i bezplatné doručování do poštovních schránek všech domácností v Borohrádku a na Šachově. Pro návštěvníky a turisty našeho města bude prozatím i nadále ponechána možnost získat Zpravodaj bezplatně v prodejně Stavitelství Kašpar a v budově České pošty.

I když to venku zatím stále ještě nevypadá, že by zimní čas opravdu skončil svou vládu, my již vyhlížíme jaro plné slunečních dnů, teplých paprsků, které nás zahřejí nejenom po těle, ale i na duši. K lepšímu počasí jistě vzhlíží i stavební firmy a společnosti, které právě v těchto dnech v našem městě působí nebo působit budou. Pojďme si tyto stavební činnosti přiblížit. Co se tedy u nás nyní aktuálně děje a připravuje?

Otevření workoutového hřiště

Poslední etapa stavby workoutového hřiště, o které jsem psal v minulém čísle Zpravodaje, týkající se lití granulátu, tedy umělého povrchu dopadových ploch, byla zdárně dne 26. 3. 2021 dokončena. Ode dne 1. 4. 2021 tak byl oficiálně zahájen provoz nového workoutového hřiště v areálu sokolovny. Jeho SlovoSt2021-2_WorkoutoveHriste.jpgvýstavba byla realizována v rámci dotačního projektu IČ: 117D8210H5214 za podpory prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2020 až 2021. Z důvodu nouzového stavu musíme bohužel zatím oželet jeho oficiální slavnostní otevření. Věříme však, že bude ještě letos příležitost se k tomuto aktu vrátit a společně si užít i exhibici některého z vrcholových sportovců, kteří se cvičení na obdobných cvičebních prvcích aktivně a takřka profesionálně věnují. Přejeme si, aby toto nové sportoviště přispělo k rozšíření možností volnočasových aktivit pro širokou veřejnost a zároveň, aby v tomto stavu, jak bylo uvedeno do provozu, vydrželo hodně dlouho a aby bylo ušetřeno poškozování, vandalismu a nevhodného užívání jednotlivých cvičebních prvků. Za tímto účelem je na místě instalován instruktážní panel, který napoví, jak a za jakých podmínek hřiště užívat.

Věříme, že právě tento náš krok otevření nového hřiště (ale i ostatních dětských hřišť v našem městě v době nouzového stavu, kdy to vláda ČR nedoporučuje) mnohým spoluobčanům, a hlavně dětem zpříjemní stále nekončící, složité pandemické období. Všichni cítíme, že je třeba se odreagovat, a tak říkajíc, nadechnout na čerstvém jarním vzduchu a trochu si tak i zlepšit náladu.

Prosíme však, aby byla dodržována veškerá bezpečnostní opatření, jako jsou dvoumetrové rozestupy, nošení respirátorů a používání dezinfekce. Buďte k sobě prosím navzájem ohleduplní a zodpovědní. Borohrádečtí hasiči budou až do odvolání provádět každé pondělí a čtvrtek pravidelné dezinfekce vybraných veřejných prostor a dětských hřišť včetně tohoto.

Rekonstrukce šaten a sociálních zařízení sokolovny

Jednou z plánovaných investic loňského roku byla i rekonstrukce šaten a sociálních zařízení v přízemí budovy sokolovny. I když se vlivem pandemie aSlovoSt2021-2_SokolovnaSatny.jpg potřeby zvelebování a úprav i dalších souvisejících míst a prostor v budově rekonstrukce protáhla až do počátku roku letošního, troufám si říci, že se vše nakonec podařilo úspěšně dokončit a že se sportovci a návštěvníci mají opravdu na co těšit. Co vše se tedy povedlo opravit, upravit a zrekonstruovat? O tom si můžete přečíst a na několika fotografiích i prohlédnout v samostatném článku pana místostarosty JUDr. Josefa Moravce a radního Pavla Zaujece v rubrice Informační servis městského úřadu.

Revitalizace starého písníku

Mnozí ze čtenářů si jistě vzpomenou na starý písník za cedulí města Borohrádek náležící k jeho katastru, který se nachází vpravo u silnice III/3055 směrem na Vysoké Chvojno. Bývalo to krásné místo uprostřed přírody, kam se chodilo na procházky, koupat se, lovit ryby, opékat vuřty. Bohužel vlivem poklesu hladiny spodních vod a sukcesivní degradací území náletovými dřevinami toto místo postupně zcela zaniká. Všude v médiích jsme slýchávali o možnostech čerpání dotací z Operačního programu životního SlovoSt2021-2_PisnikRekonstrukce.jpgprostředí na projekty týkající se zadržování vody v krajině a revitalizace vodních prvků. A proto se zástupci města po schvalovacím procesu v zastupitelstvu rozhodli nechat zpracovat projekt na revitalizaci tohoto území a o dotaci zažádat. Vše začalo odbornými konzultacemi, botanickými, geologickými průzkumy včetně měření hladin výšek spodní vody apod. Od začátku bylo jasné, že nelze dotaci na revitalizaci stavět jako obnovu rybníku či rybochovného zařízení. A to proto, že bohužel tento písník nemá trvalý přítok a odtok a ani okolní vodoteče by nebylo vlivem výškových poměrů možno využít. Vznikl tak projekt spočívající v revitalizaci staré pískovny jako opatření ke zlepšení udržitelnosti vodních ekosystémů a vytvoření biotopů pro zvláště chráněné druhy obojživelníků. V rámci realizace dojde k vyhloubení několika tůní a větší vodní plochy na místě zaniklé pískovny, součástí projektu budou i terénní úpravy okolí, likvidace staré ekologické zátěže skládky a vybudování několika broukovišť a zimovišť. Rádi bychom zde do budoucna vybudovali i naučný okruh s informačními panely a několik laviček k posezení a odpočinku.

Město Borohrádek tedy podalo žádost o dotaci, která byla úspěšná. Z Ministerstva životního prostředí následně obdrželo Registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: Revitalizace starého písníku v k.ú. Borohrádek ID  115D315031252, identifikační číslo EIS CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/ 001282. Tyto dokumenty schválilo Zastupitelstvo města Borohrádek dne 10. 3. 2021. Zajištěním výběrového řízení včetně schválení smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na tuto akci byla pověřena rada města. Dotace činí celkem 8.213.655,74 Kč, vlastní zdroje města 0,00 Kč. Dotace je rozložena do dvou let, v roce 2021 činí 4.000.000 Kč a v roce 2022 pak 4.213.655,74 Kč. Tento stav je před provedením výběrového řízení. Věřím a doufám, že nově revitalizovaný písník se tak časem stane opět hojně navštěvovaným místem a cílem našich procházek a výletů. 

Zahájení výstavby multifunkčního hřiště

Nejenom dotaci na výstavbu nového workoutového hřiště se podařilo získat našemu městu v roce 2020. V tomto roce jsme uspěli i s žádostí o dotaci na projekt: Rekonstrukce sportoviště s běžeckým oválem a multifunkčním hřištěm při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, identifikační číslo ID 117D8210B5605. A tak se základní škola i naše město konečně dočká moderního multifunkčního sportoviště a oválu s umělým povrchem. Výběrové řízení, do kterého se přihlásiSlovoSt2021-2_RekonstrukceHristeSkola.jpglo deset zájemců, vyhrála společnost TUBEKO, spol. s r. o., Rynholec. Zastupitelstvo města schválilo na svém srpnovém zasedání registrační list této akce a následně i rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové výdaje (po výběrovém řízení) na tuto stavbu jsou 5 191 152,00 Kč vč. DPH, dotace činí 3 535 503,00 Kč vč. DPH, vlastní zdroje jsou 1 655 649,00 Kč vč. DPH.

Firma TUBEKO již v měsíci březnu zahájila stavební práce, a tak se dá zatím dle vývoje předpokládat, že dostojí svým závazků ze smlouvy o dílo a stavba tak bude dokončena v řádném termínu nejpozději do 31. 5. 2021.

 

Lokalita pod pilou

Stále častěji se množí dotazy týkající se využití bývalé louky rodiny Malijovských (lokality pod bývalou pilou, pole u silnice II/305 směrem na Žďár nad Orlicí). Město Borohrádek zakoupilo celé toto území o výměře téměř 6 ha ve dvou etapách od soukromých majitelů. Účelem nákupů pozemků, o kterých rozhodovalo vždy zastupitelstvo města, bylo získat celistvé území v intravilánu města, kde by bylo možno v budoucnosti stavět především rodinné a bytové domy. Podle stávajícího stále ještě platného územního plánu našeho města však na většině území není v tuto chvíli možné stavby realizovat. Z toho důvodu je toto území zařazeno ve změně územního plánu č. 2 města Borohrádek. V souběhu s procesem změny územního plánu města Borohrádek schválilo Zastupitelstvo města Borohrádek i zadání regulačního plánu na tuto lokalitu. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastruktury, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

SlovoSt2021-2_LokalitaPodPilou.jpgJelikož tedy zatím nemáme schválenou ani změnu územního plánu č. 2 (bohužel, do schvalovacího procesu vstoupily nové požadavky dotčených orgánů při opakovaném společném projednání), ani regulační plán lokality pod pilou, je těžké přesně předvídat, tedy i kdy a jakým způsobem by se mohlo zahájit zasíťování lokality a zahájení výstavby. Těší nás, že zájem o bydlení v našem městě je, a tak i věřím, že i zastupitelé města budou nakloněni myšlence dát zasíťování a výstavbě zelenou v co nejkratší možné době. V současnosti tedy nemůžeme jako město Borohrádek žádné volné stavební parcely nabídnout, a tak případné zájemce, kteří se na nás s koupí pozemků obrací, pouze nezávazně evidujeme v seznamu potencionálních uchazečů.

Co nás čeká, připravujeme

Ve spolupráci s Ing. Vladimírem Kališem – vodohospodářem, projektantem vodních staveb, připravujeme projekt na revitalizaci rybníčku na Šachově, dále projekt rozdělovacího objektu na Velinském potoce a v neposlední řadě projekt zkapacitnění čerpací stanice na Bělidle, jehož realizace by měla přispět k eliminaci zaplavování územní lokality Bělidlo při přívalových deštích.

U nově vybudovaného workoutového hřiště a u zadního vstupu do budovy sokolovny plánujeme instalaci světla veřejného osvětlení.

Dne 26. 4. 2021 bude schvalovat na svém jednání Rada Královéhradeckého kraje vítěze výběrového řízení na rekonstrukci II. etapy krajské silnice III/3172 v intravilánu města Borohrádek (ulice T. G. Masaryka, Jiráskova). Mám z toho velikou radost, neboť to na přelomu roku nevypadalo úplně optimisticky a zástupci kraje mluvili o tom, že tato stavba nebyla do plánu z důvodů nedostatku financí zařazena. Předpokládané zahájení stavby je plánováno na 14. 6. 2021 a její dokončení pak na 31. 10. 2021. Na tuto rekonstrukci jsou navázány i plánované přeložky vrchního vedení nízkého napětí v ulici Jiráskova. Město Borohrádek finalizuje v souvislosti s touto stavbou projektové přípravy na ohlášení stavby rekonstrukce sítě veřejného osvětlení. Dobrovolný svazek Tichá Orlice, jehož členem je i město Borohrádek, již vyhlásil výběrové řízení na rekonstrukci vodovodu nacházejícího se pod výše zmíněnou vozovkou. Správa a údržba silnic KHK zajistila pokácení stromů bránících stavbě v úseku mezi ZŠ T. G. Masaryka a čp. 389.

Zastupitelstvo města Borohrádek dne 10. 3. 2021 schválilo Smlouvu číslo Z_S24_12_8120070699 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., a městem Borohrádek. Předmětem smlouvy je realizace přeložky distribučního zařízení na tréninkovém fotbalovém hřišti v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované firmou PEN – projekty energetiky, s. r. o., na stavbu Borohrádek, p. č. 471/2, Město, přeložka vvVN, č. Projektu IZ-12-2001456 a úhrada nákladů spojených s přeložkou. Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činí 463.067 Kč. Zakázku přeložky VN vysoutěžila firma Energomontáže Votroubek, s. r. o., předpokládaný termín zahájení prací je v měsíci červnu 2021.

S přáním slunečních dní a pevného zdraví Váš starosta Mgr. Martin Moravec

Článek naleznete ve Zpravodaji města Borohrádek č. 3-4/2021 ZDE