Počasí ve městě

Počasí

Středa Oblačno 21/12 °C
Čtvrtek Zataženo 18/12 °C
Pátek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/10 °C
Sobota Oblačno 18/13 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Rohlík
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
4
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Delegování členů OVK
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
10
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
11
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
12
Pozvánka na koncert na zámku v Chroustovicích
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den a májové odpoledne 2024
26
27 28 29 30 31
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1
Rybářské závody na Orbanské zátoce
2
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2021/1

Slovo starosty 2021/1Datum konání:
11.1.2021

Vážení spoluobčané a čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.

Prvně Vás srdečně zdravím v novém kalendářním roce prostřednictvím našeho periodika, a proto mi dovolte, abych Vám popřál všechno nejlepší do nového roku 2021 a poděkoval každému z Vás za všechno dobré v roce 2020 - v roce, který byl asi pro naprostou většinu z nás výjimečným, zvláštním, neobvyklým. Opakovaně šířící se pandemie se výrazně podepsala na našich životech, ovlivnila naše zdraví, zasáhla do výkonů našich zaměstnání, do školní výuky našich dětí a zcela určitě i do vztahů v našich rodinách a domovech. Zároveň události celého roku 2020 také prověřily naši trpělivost, sounáležitost, soudržnost a hodnoty síly vztahů a vazeb, které mezi sebou máme. Na všem zlém se dá hledat i něco pozitivního – i kdyby to mělo být pouhé poučení. Jsem přesvědčen o tom, že všechny události uplynulého roku nám kromě obrovských každodenních komplikací také ukázaly sílu některých charakterů, náročnost, ale i odolnost některých profesí, sílu solidarity, anebo nám odhalily naši přílišnou – a vždy spíše krátkozrakou – orientaci na materiální statky. Pokud máme ve všem špatném hledat i něco dobrého, potom by to mohlo být právě zamyšlení nad tím, co je pro nás skutečně důležité, má cenu a hodnotu. A takovou malou „inventuru“ ve svém srdci a své mysli si může udělat každý z nás.

Přeji Vám všem v roce 2021 hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, pohody v životě a také víru ve skutečné hodnoty a dostatek sil, abychom se k nim každý sám, ale zároveň i společně začali dobírat…

Stavební činnosti – ulice Partyzána Petra, Jirouškova

S velkou úlevou a radostí píši následující řádky. Ještě před nástupem té opravdové zimy se podařilo začátkem měsíce prosince 2020, tak jak jsme si moc přáli, dokončit největší stavební investiční akci uplynulého roku v našem městě. Jednalo se o již několikrát popisovanou rekonstrukci chodníků, komunikací, parkovacích stání, veřejného osvětlení spojenou s přeložkami vrchního vedení nízkého napětí v ulicích Partyzána Petra a Jirouškova. Okolo páteřní komunikace bylo vysázeno 11 kusů okrasných hrušní. Na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR byla provedena v těchto ulicích i změna dopravní obslužnosti a dopravního značení. Věřím a doufám, že místně bydlící spoluobčané jsou s novou tváří ulic spokojeni a rekonstruované povrchy jim budou dlouhou dobu nejenom sloužit, ale i pocitově vytvářet hezké a pohodové místo k životu. Chci zde ještě poděkovat občanům, kteří nám umožnili po dobu rekonstrukce zajistit provizorní nasvícení ulice.

Rozpočet města pro rok 2021

Na posledním jednání Zastupitelstva města Borohrádek dne 16. 12. 2020 byl schválen rozpočet města pro rok 2021. Daňové příjmy byly vypočítány dle daňové kalkulačky Svazu měst a obcí, další příjmy byly navrženy dle odhadované skutečnosti roku 2020. Bohužel vláda ČR nám nedávala reálné obrysy našich příjmů, a tak jsme mohli pouze predikovat a raději se držet při zemi, než být později zklamáni a zaskočeni z daňových výpadků. Do rozpočtu byly zapracovány žádosti organizací, spolků, účelové a neúčelové příspěvky pro Základní školu T. G. Masaryka Borohrádek a MŠ Borohrádek. Celkové očekávané příjmy činí 42 677 988 Kč. Výdaje jsou navrženy ve výši 51 377 988 Kč. Návrh rozpočtu 2021 je tedy schodkový ve výši 8 700 000 Kč. Tento schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let, kdy částka na spořicím účtu činí 11 799 516,94 Kč. Máme toho na příští rok naplánováno k realizaci opět hodně (rozpis najdete na dalších stránkách tohoto čísla zpravodaje) a právě v těchto těžkých chvílích a nejistých časech se ukazuje, jak správné je šetřit a připravovat si rezervy. Do finanční nejistoty jsou vystavovány nejenom municipality, ale i kraje. Stejně tak i ten náš, kraj Královéhradecký, dle daňové změny, kterou schválila Sněmovna, může zaznamenat propad příjmů v celkovém objemu rozpočtu až 700 milionů korun. A proč zde píši a uvádím čísla z rozpočtu kraje? Protože právě o krajskou stavbu naplánovanou na rok 2021 jsme několik let usilovně bojovali. A pevně v ni doufáme a věříme, že se bude i přes výpadky financí příští rok v našem městě realizovat. Jedná se o poslední etapu rekonstrukce krajské silnice III/3172 v intravilánu města Borohrádek. Řečeno řečí místopisu, jedná se o opravu poslední silnice ze žulových kostek na území našeho města, tedy té od náměstí směrem k pražírně kávy pana Frolíka. O tuto stavbu opravdu bojujeme dlouho. Silnice vykazuje mnoho nedostatků a vad a její sjízdnost je opravdu nebezpečná především za mokra a v zimním období. S touto rekonstrukcí se dlouhodobě ve spolupráci se společností ČEZ připravují další přeložky vrchního vedení nízkého napětí, tentokrát v ulici Jiráskova. A stejně tak jako u předcházejících staveb se společností ČEZ požaduje i zde město možnost přiložení kabelových rozvodů nového veřejného osvětlení a finanční kompenzace na rekonstrukce chodníků. A tak je naplánována jako hlavní investiční akce našeho města na příští rok právě komplexní rekonstrukce ulic Jiráskova a T. G. Masaryka. Rekonstruovat by se tak měla již zmíněná síť veřejného osvětlení. Nových povrchů či předláždění by se měly dočkat také chodníky. Dobrovolný svazek Tichá Orlice za významného příspěvku města Borohrádek připravuje v souběhu s touto stavbou rekonstrukci dožilého vodovodu, který vede právě pod zmíněnou vozovkou. Se zástupci společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje tak v těchto dnech intenzivně jednáme o součinnosti a plánování jednotlivých etap rekonstrukcí a stejně tak i o řešení objízdných tras, které bohužel nebudou úplně jednoduché a komfortní. Nezbývá než věřit a doufat, že na tuto stavbu najde Kraj dostatek financí a vše naplánované se podaří v příštím roce úspěšně zrealizovat.

Informace o vývoji přípravy stavby přeložky silnice I/36 Holice – Čestice zahrnující i obchvat města Borohrádek

Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) v rámci přípravy stavby přeložky silnice I/36 Holice – Čestice zahrnující i podvariantu obchvatu našeho města (který by tak vedl až za naším městem a obcházel areál „manipuláku“) požaduje bohužel nové posouzení EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) na celou trasu přeložky výše uvedené komunikace. Chápu, že průchod územím Natury (Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí podle jednotných principů všechny státy Evropské unie), které se zde nachází, je prostě vždy problém. Můžeme vést k diskuzi, ale domnívám se, že ovlivnění životního prostředí je shodné jak pro původní trasu, tak pro tu nově navrhovanou. Co ale opravdu nechápu, proč ČIŽP dělá zle teď a nečinila a nekonala v případě schvalování ZÚR KHK (ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – dále jen ZÚR KHK). Zástupci investora stavby – Ředitelství silnic a dálnic ČR – se domnívají, že schválená ZÚR KHK nám pomůže, že už by se nemělo stát, že by EIA řekla tudy opravdu ne (myšleno trasou nové podvarianty) a měla by respektovat již platný vymezený koridor stavby. V tuto chvíli ŘSD ČR tedy procesuje novou zakázku na dokumentaci EIA. Zároveň se budou provádět technické úpravy (trasa zůstává dle upravené varianty, v místě přechodu Natury se prodlouží mostní objekty) v reakci na vyjádření ve zjišťovacím řízení EIA. V roce 2021 by snad mohlo být Stanovisko EIA vydáno. Doufejme.

Zároveň je téměř dokončený Záměr projektu této stavby s ekonomickým posouzením, kdy se čeká na vyjádření Státního fondu dopravní infrastruktury. Během ledna 2021 je očekáváno jeho schválení na Centrální komisi Ministerstva dopravy. Tímto krokem by byla oficiálně odsouhlasená příprava stavby.

Změna územního plánu č. 2

Momentálně je podána žádost na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje o stanovisko SEA, tedy z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí. Stanovisko bude vydáno k neupravené dokumentaci, podvarianta obchvatu bude podchycena až ve stanovisku k opakovanému společnému jednání. Na krajském úřadě jsme se domluvili, že vzhledem k tomu, že se jedná o záměr přebíraný ze ZÚR KHK, není třeba upravovat dokumentaci vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Čekáme tedy na stanovisko SEA, závěry bude potřeba promítnout do úprav vlastní změny č. 2 ÚP. Potom už by mělo být konečně opět vypsáno opakované společné jednání.

Workoutové hřiště

Výstavba nového workoutového hřiště (u zadního vchodu do sokolovny) z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj výrazně pokročila. Byly dokončeny veškeré zemní práce, betonáže patek a obrub, proběhla již i montáž a instalace jednotlivých cvičebních sestav a nového mobiliáře. Poslední etapa, která nás ještě čeká, je lití granulátu, tedy umělého povrchu dopadových ploch. Zde však musíme čekat na vhodné klimatické podmínky k aplikaci, aby se tak splnily předepsané technologické postupy. Pokud by epidemiologická situace na jaře dovolila, rádi bychom uspořádali slavnostní otevření tohoto hřiště spolu s profesionálními ukázkami možného cvičení.

Poděkování

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem radním, zastupitelům, pracovníkům městského úřadu, hasičům, spolkům a organizacím za odvedenou práci v roce 2020. Opět jsme se posunuli o kus dál. Vám občanům, kteří na investici či opravu, která se týká přímo vás, stále čekáte, děkuji za pochopení a trpělivost. V dnešní finančně rozkolísané „covidové“ době není možné přesně plánovat, ale věřím, že se vše bude postupně dařit. Život jde dál ,a i my musíme pokračovat v započatém směru naší práce.

Srdečně děkuji i všem pracovníkům technických služeb města Borohrádek za instalaci vánoční výzdoby, (kterou jsme i v tomto roce opět rozšířili) a také za ozdobení vánočních stromečků na náměstí v Borohrádku a na návsi u kostela na Šachově.

S přáním všeho dobrého a srdečným pozdravem Váš starosta Mgr. Martin Moravec