Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Středa Zataženo 13/8 °C
Čtvrtek Zataženo 14/7 °C
Pátek Skoro jasno 18/9 °C
Sobota Jasno 22/13 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Zrušení plánovaných akcí
..
1
Na městský úřad opět v roušce
Zrušení plánovaných akcí
2
Plánovaná odstávka dodávky elektrické energie
Zrušení plánovaných akcí
3
Celodenní odstávka dodávky el. energie
Zrušení plánovaných akcí
4
Zrušení plánovaných akcí
5
Zrušení plánovaných akcí
6
Zrušení plánovaných akcí
7
Zrušení plánovaných akcí
8
Zrušení plánovaných akcí
9
Zrušení plánovaných akcí
10
Zrušení plánovaných akcí
11
Zrušení plánovaných akcí
12
Zrušení plánovaných akcí
13
Zrušení plánovaných akcí
14
Další odstávky dodávky elektrické energie
Zrušení plánovaných akcí
15
Zrušení plánovaných akcí
16
Náborová akce TJ Lokomotiva Borohrádek
Zrušení plánovaných akcí
17
Zrušení plánovaných akcí
18
Zrušení plánovaných akcí
19
Ukliďme Česko 2020
Zrušení plánovaných akcí
20
Zrušení plánovaných akcí
21
Zrušení plánovaných akcí
22
Zrušení plánovaných akcí
23
Zrušení plánovaných akcí
24
Zrušení plánovaných akcí
25
Zrušení plánovaných akcí
26
Zrušení plánovaných akcí
27
Zrušení plánovaných akcí
28
Zrušení plánovaných akcí
29
Odpolední odstávka dodávky elektrické energie
Zrušení plánovaných akcí
30
Dopolední odstávky dodávky elektrické energie
Výluka na trati 020 v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí
Zrušení plánovaných akcí
1
Výluka na trati 020 v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí
Změna otevírací doby na pobočce České pošty v Borohrádku
2
Výluka na trati 020 v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2020/1

Slovo starosty 2020/1Datum konání:
10.1.2020

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, jako již tradičně si Vám dovoluji na tomto místě předložit ve svém krátkém příspěvku přehled těch nejdůležitějších událostí, které se právě nyní řeší, probíhají, nebo nás budou v nejbližších dnech v Borohrádku čekat…

Přání: Prvně Vás srdečně zdravím v roce 2020 prostřednictvím městského Zpravodaje, a proto mi dovolte popřát Vám všem do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a pohody. Ať rok s magickou číslovkou 2020 naplní Vaše očekávání a prožijete ho co nejradostněji.

Stavební činnosti: Poslední měsíce roku 2019 byly, co se týče počasí, velmi příznivé, a i díky tomu se podařilo včas dokončit několik rozpočtovanýchSlovoSt2020-1_ChodnikSmetanova.jpg SlovoSt2020-1_CestaZaHrbitovem.jpgstavebních činností v našem městě. Jednalo se například o rekonstrukci části chodníku v ulici Družstevní a dvou chodníků v ulici Smetanova. Dále byl upraven prostor u zadního vchodu na borohrádecký hřbitov – příjezdová cesta byla vyasfaltována, pro odvod dešťových vod byla vybudována vsakovací galerie, zřízeno bylo menší parkoviště včetně doplnění veřejného osvětlení a zrekonstruován byl i přístupový chodník od domova důchodců.  Nové zámkové dlažby se dočkal i chodník v Husově ulici od Městského úřadu směremSlovoSt2020-1_ChodnikUrad.jpg k železniční trati.

V souvislosti se vznikem prasklin v omítkách v některých částech budovy Církevní základní školy, byla na doporučení návrhu statika realizována i oddělovací stěna kořenového systému stávajícího dubu. Toto opatření má za cíl zamezit zhoršování stavu objektu vlivem vysychání podložních jílových vrstev, na nichž budova stojí. 

Co se bohužel nestihlo, ale je smluvně zajištěno a čeká nás ihned až to klimatické podmínky dovolí, je úprava prostranství  (na místě bývalého RD čp. 13) pod náměstím a také oprava fasády budovy pošty…

Rozpočet města: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 16. 12. 2019 schválilo rozpočet města Borohrádek pro rok 2020. Město tak opět letošní rok nebude v režimu rozpočtového provizoria a může v investicích, rekonstrukcích a dalších aktivitách, které povedou k jeho dalšímu rozvoji započít ihned od počátku nového roku.

Největší investiční akcí tohoto roku, by měla být toliko očekávaná a potřebná I. etapa rekonstrukce ulice Partyzána Petra. Tato naše stavba má přímou návaznost na stavbu společnosti ČEZ, která v tomto území bude překládat vrchní vedení NN do země. Pevně tedy doufám a věřím, že společnost ČEZ plánovaný termín přeložek dodrží. Do výkopů po přeložení kabelů NN bude následně Město Borohrádek dle projektové dokumentace přikládat kabely veřejného osvětlení, které se bude v této části města také modernizovat. Hlavním předmětem díla však bude kompletní výměna povrchů a skladby komunikací, chodníků, výstavba dešťové kanalizace a celková úprava uličního prostoru.

Z dalších investičních akcí roku 2020 je ve schváleném rozpočtu počítáno například s posledními zbývajícími etapami rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení k vlakovému nádraží a v ulici Havlíčkova, s opravou komunikace a vybudováním nového chodníku v ulici Tyršova (okolo prodejny Hruška), se zřízením menšího parkoviště u čp. 9 pod náměstím. V plánu je i úprava prostranství ulice Smetanova u garáží, rekonstrukce sociálních zařízení, šaten a jeviště v budově sokolovny, výstavba workoutového hřiště, výměna oken v budově zdravotního střediska, pokračování demolic dožilých budov v bývalém areálu ŽPSV, oprava hřbitovní zdi na Šachově a další. Podrobně se můžete se schváleným rozpočtem seznámit v příloze tohoto čísla městského Zpravodaje.

Děkuji ještě jednou všem zastupitelům a pracovníkům městského úřadu za podnětná, věcná jednání a svědomitou přípravu při sestavování rozpočtu na rok 2020 a také za jejich celoroční práci a zájem o zvelebování našeho města.

Rekonstrukce obřadní síně: Na sklonku roku 2019 byla zahájena v budově Městského úřadu kompletní rekonstrukce a modernizace obřadní síně. Její SlovoSt2020-1_ObradniSin.jpgpodobu spoludotváří akademický architekt Bohuslav Horák. Úpravou dělící příčky, snížením stropů, úpravou osvětlení, výměnou podlahy, instalací zrcadlové stěny, výměnou dveří, novými výmalbami a štuky a také novým vybavením interiéru vznikne na úřadě reprezentativní prostor, který bude sloužit nejen ke svatebním obřadům, ale také k dalším společenským akcím. Původní podoba obřadní síně pocházela z roku 1986 a její vybavení a uspořádání již bylo zastaralé. Dokončení prací je plánováno na březen 2020.

Odpadové hospodářství: Závěrem roku 2019 byla vyhodnocena anketa, která byla zaměřena na zjištění případného zájmu obyvatel Borohrádku a Šachova o bezplatné získání nádob na tříděný odpad. Anketa ukázala, že mezi občany výrazně převládá zájem o variantu bezplatného získání nádob na třídění plastů a papíru. Na základě tohoto zjištění bylo zakoupeno do majetku města Borohrádek 416 ks nádob o objemu 240l na třídění a svoz plastů a papíru přímo od rodinných domů. Se svozovou společností ODEKO v tuto chvíli připravujeme nastavení systému a četnosti svozu jednotlivých komodit. Výše uvedených nádob bylo nakoupeno více než byl výsledek ankety. Pokud tedy některá z domácností zaškrtnula v dotazníku druhou možnost a variantu získání hnědé popelnice na BIO odpad a nyní by měla zájem o popelnici žlutou a modrou, je možné se ještě přihlásit na MěÚ Borohrádek. Stejně tak se mohou přihlásit i Ti z Vás, kdo jste se do ankety nezapojili vůbec, a to až do vyčerpání zásob zakoupených nádob. Více informací o odpadech a možných změnách najdete i v článku Ing. Petra Klimenta.

Úprava lesních cest: Po důsledných urgencích a několika jednáních, byly opraveny (uvedeny do původního stavu) lesní cesty nacházející se v městskýchSlovoSt2020-1_LesniCesta.jpg lesích v lokalitě Kluče. V tomto místě a okolo cyklostezky (Borohrádek – Veliny) umožnilo město Borohrádek společnosti ČEZ uložení zemního kabelu vysokého napětí. Došlo tak k propojení úseků VN směrem od Velin a tím pádem i k možnostem dodávek elektrické energie i z této linky.

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí - Choceň: V minulém čísle městského Zpravodaje jsem Vás čtenáře mimo jiné informoval i o stavu příprav stěžejních budoucích dopravních staveb týkajících se našeho města. Myšleno obchvatu města a zdvojkolejnění železniční trati v úseku Týniště nad Orlicí – Choceň. K záměru rozšíření železnice v tomto úseku, tedy i přes naše město o další kolej, byla poslední aktuální informace ta, že dne 8. 10. 2019 byla ze strany investora = Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) podána k této stavbě Dokumentace EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) na Ministerstvo životního prostředí. Novou informací je, že dne 16. 12. 2019 však Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI Hradec Králové, jako příslušný úřad, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrátil výše uvedenou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k přepracování oznamovateli (SŽDC).

Pozvánka na plesy: Přijměte prosím pozvání do borohrádecké sokolovny v pátek 24. 1. 2020. Bude se zde konat od 20.00 hodin rybářsko – myslivecký ples. Připraveno bude chutné občerstvení a bohatá tombola. A také v únoru, přesně v sobotu 15. 2. 2020 od 20.00hodin si můžete přijít zatančit a pobavit se. Opět v místní sokolovně bude pořádat ples Spolek přátel a rodičů školy při ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek. I zde se můžete těšit na štědrou tombolu a rozmanitý doprovodný program. Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé…

Přeji Vám všem krásný zimní čas a pohodový vstup do nového roku 2020…

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec