Počasí ve městě

Počasí

Středa Polojasno 24/17 °C
Čtvrtek Skoro jasno 24/14 °C
Pátek Polojasno 27/12 °C
Sobota Jasno 32/17 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Nehledáte mě?
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2019/6

Slovo starosty 2019/6Datum konání:
5.11.2019

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, jako již tradičně si Vám dovoluji na tomto místě předložit ve svém krátkém příspěvku přehled těch nejdůležitějších událostí, které se právě nyní řeší, probíhají, nebo nás budou v nejbližších dnech v Borohrádku čekat…

Listí na stromech se barví do nádherných žlutých a červených tónů, rybáři pořádají výlovy rybníků, děti chodí pouštět draky. Je tu podzim a napříč městem vrcholí nasmlouvané stavební a investiční akce. Ale již v dnešních dnech se začínáme připravovat i na období adventu a Vánoc. Otevíráme krabice s vánoční výzdobou, hledáme vhodný vánoční strom na borohrádecké náměstí, připravujeme prodejní adventní trhy, domlouváme vánoční koncerty. Zdá se to jako včera, ale rok bude pomalu za námi.  Již teď začínáme přemýšlet a pracovat na sestavení rozpočtu města pro rok 2020. Spolu se zastupiteli města a pracovníky městského úřadu živě diskutujeme a vedeme jednání o nutných a možných investicích, které by zase o trochu posunuly život v našem městě k lepšímu a spokojenějšímu…

Poděkování: Svůj první dnešní příspěvek začnu velkým poděkováním a poklonou nad dobře odvedenou prací. Děkuji všem sportovcům aSlovoSt2019-6_ChodnikKeSportu.jpg dobrovolníkům, kteří pod vedením pana Radka Sazimy vlastními silami bez nároku na honorář zajistili stavební práce na rekonstrukci chodníku mezi kurty a restaurací Sport. Poděkování patří i pracovníkům technických služeb města za součinnost, pomoc a koordinaci této stavby. Kromě pokládky nové zámkové dlažby byl odstraněn i starý septik a byly instalovány i nové sloupy veřejného osvětlení tak, aby se zajistila větší bezpečnost chodců v tomto místě. Město celou SlovoSt2019-6_Zbrojnice.jpgakci financovalo po stránce materiálu a techniky.

Stejně tak děkuji i všem borohrádeckým hasičům, kteří se také bez finanční odměny pustili svépomocí do rekonstrukce fasády a garáží hasičské zbrojnice. Navíc si sami dokázali sehnat od sponzorů stavební materiál za více než půl milionu korun. Pánové, klobouk dolů… a díky Vám.

Obchvat města: Ve svém dalším příspěvku bych se s Vámi rád podělil o aktuální informace o vývoji a přípravě staveb, které dlouhodobě považuji za stěžejní a velmi významné pro budoucnost našeho města. Jedná se o silniční obchvat města Borohrádek v rámci přeložky silnice I/36 v úseku Holice – Čestice a zdvojkolejnění železniční trati mezi městy Týniště nad Orlicí a Choceň.

Začnu nejprve informacemi týkajícími se obchvatu města a nově navrhované podvarianty trasy přeložky silnice I/36, o které jsem Vás již informoval v předcházejících číslech městského Zpravodaje. Investor této stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) má v platnosti stanovisko EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) z roku 2014 a pro novou trasu okolo Borohrádku se v současnosti dopracovává Oznámení EIA. V 1. polovině příštího roku by tedy mohl být vydán závěr zjišťovacího řízení, zda podléhá nová pod varianta obchvatu města posouzení dle zákona. Pokud ano, bude se zpracovávat Dokumentace EIA. Dále mám informace, že bylo schváleno pořízení aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje (ZÚR = Zásady územního rozvoje - nástroj územního plánování na úrovni krajů, které jsou nadřazeny územním plánům obcí), jejímž předmětem by měla být změna vymezení koridoru stavby v platných ZÚR KHK vymezeného jako DS11, tj. koridoru pro přeložku silnice I/36 na území města Borohrádek. Žádost o pořízení této aktualizace byla uplatněna oprávněným investorem = Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o pořízení této aktualizace dne 25. 3. 2019 (ZK/19/1474/2019). Na základě toho byla zahájena jednání s ŘSD ČR o úhradě nákladů na pořízení této aktualizace a byla také vypsána veřejná zakázka na zpracování této aktualizace. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 23. 9. 2019 (RK/34/1622/2019) byly jak ŘSD ČR,  tak i vybranému zpracovateli aktualizace zaslány smlouvy o dílo k podpisu tak, aby je poté mohl podepsat hejtman Královéhradeckého kraje a mohly být zveřejněny v registru smluv, a nabýt tak účinnosti. Aktualizace č. 4 ZÚR KHK by se měla pořizovat tzv. zkráceným postupem, tzn., že se nebude konat společné jednání podle § 37 stavebního zákona, ale bude se konat rovnou veřejné projednání podle § 39 stavebního zákona. Dle zadávací dokumentace by měl být návrh Aktualizace č. 4 ZÚR KHK pro veřejné projednání hotov do 2 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo. Předpokládá se, že veřejné projednání by se mohlo uskutečnit v lednu nebo v únoru 2020.

Dle informací kompetentních zástupců investora stavby přeložky silnice I/36 Holice - Čestice, by se příští rok mohlo začít i s přípravou na zadání dokumentace pro územní řízení (DUR), tj. např. schválením investice stavby na Ministerstvu dopravy ČR, provedením průzkumů potřebných pro DUR, apod. Zahájení jakýchkoli činností může být ještě ovlivněno průběhem EIA.  Každopádně dle platného stanoviska EIA, musí proběhnout minimálně 3-4 letý monitoring zvěře. Ten začal letos na jaře. Projektování případných kompenzačních nebo ochranných opatření v DUR se bez těchto výstupů s ohledem na platnou podmínku EIA bohužel neobejde. Ve výsledku se zatím zdá, že vše jde v přípravě této stavby dle původních předpokladů, ale v tuto chvíli jsme nuceni čekat na dílčí procesy, které nelze nijak zkrátit ani vynechat.

Železniční trať: Druhou a neméně významnou uvažovanou stavbou v našem městě je zdvojkolejnění železniční trati ve směru na Choceň a Týniště nad Orlicí. Od zástupců investora – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jsem se dozvěděl, že v současné době velká aktivita kolem této stavby není. Dne 8. 10. 2019 byla ze strany investora podána Dokumentace EIA na Ministerstvo životního prostředí. Změna ZÚR (Zásad územního rozvoje) Pardubického kraje, která je potřeba, aby mohla být podána Žádost o územní rozhodnutí, bude dle vyjádření KÚ Pardubice nejdříve v polovině příštího roku. Z výše uvedeného se předpokládá zpoždění realizace této stavby (vše bude odvislé především od termínu změny ZÚR).SlovoSt2019-6_Sokolovna.jpg

Oprava sokolovny: Níže přikládám několik fotografií z avizovaných rekonstrukcí a oprav, které proběhly v budově sokolovny. Jedná se například o renovaci parketové podlahy velkého sálu, další etapu výměny oken, doplnění svítidel apod. Mám radost z každého malého kroku, který vede k vylepšení vzhledu a hlavně funkčnosti této budovy.

SlovoSt2019-6_Osvetleni.jpgModernizace veřejného osvětlení: Okolo borohrádeckého náměstí se již každý večer rozsvěcují nově instalovaná LED svítidla veřejného osvětlení. Brzy tomu tak bude i u vysokých stožárů uprostřed náměstí a okolo silnice I/36 v ulici 5. května po železniční viadukt. V tomto úseku bude i několik lamp nově doplněno. Kompletní rekonstrukcí již prošel i elektrický rozvaděč pod náměstím. I v rámci přípravy rozpočtu na rok 2020 chceme alokovat dostatečný objem finančních prostředků, abychom mohli pokračovat v nastoleném trendu modernizací a rekonstrukcí veřejného osvětlení i na dalších místech našeho města.SlovoSt2019-6_Fotbalisti.jpg

Úspěch našich fotbalistů: Rád bych na tomto místě veřejně pogratuloval hráčům TJ Lokomotiva Borohrádek - oddílu kopané - kategorii mužů za skvělou reprezentaci našeho města. Borohrádečtí fotbalisté se po skvělých výkonech stali vítězi letošního ročníku Poháru Okresního fotbalového svazu Rychnov nad Kněžnou.

Audit: Dne 30. 10. 2019 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření města Borohrádek od počátku roku 2019 do konce měsíce října. Kontrolní audit ve své zprávě konstatuje, že v hospodaření města nebyly nalezeny chyby a nedostatky. Předmětem kontroly byly především tolik oblíbené dotační prostředky, provádění výběrových zařízení, zveřejňování dokumentů, vedení účetnictví, zápisy z rady města a veřejných zastupitelstev, schvalování nájemních smluv a smluv o převodu majetku, výsledky kontrol zřízených organizací a další. Děkuji všem zaměstnancům Městského úřadu Borohrádek za svědomitou práci, a především pak naší vedoucí finančního odboru paní Lence Kapuciánové.

Změna územního plánu: Společnost AURUM Pardubice předala zástupcům města Borohrádek zpracovaný návrh zadání Změny územního plánu č. 2. Ten byl postoupen na pověřený Městský úřad (MÚ) do Kostelce nad Orlicí. Následovat bude společné jednání o návrhu této změny a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj, a to dne 6. 11. 2019 na MÚ Kostelec nad Orlicí. Do 30 dnů od tohoto jednání mohou dotčené orgány, sousední obce a ostatní obeslaní, uplatnit svá stanoviska. Na základě nich bude provedena případná úprava návrhu zadání, a to bude předloženo k veřejnému projednání. Do návrhu Změny č. 2 Územního plánu Borohrádek je možné nahlédnout na MÚ Kostelec nad Orlicí, MÚ Borohrádek a na internetových stránkách města Kostelec nad Orlicí www.kostelecno.cz záložka městský úřad - územní plány - Borohrádek.

Regulační plán:  Souběžně se změnou územního plánu je pořizován regulační plán Borohrádek sever – Pod Pilou. Jedná se o území mezi Smetanovou a Havlíčkovou ulicí určené k zastavění. Regulační plán navrhne možnosti dopravního napojení tohoto území, možnosti napojení na technickou infrastrukturu, vymezí plochy veřejných prostranství, jejichž součástí budou pozemní komunikace. Stanoví prostorové podmínky pro umisťování staveb – uliční čáru, výškovou hladinu zástavby, podrobné podmínky určující využití pozemku, polohu staveb, hmotové charakteristiky, vč. zastřešení, aj.

Projednávání návrhu zadání bylo oznámeno 23. 10. 2019. Do 22. 11. 2019 je vystaveno k veřejnému nahlédnutí na MÚ Kostelec nad Orlicí, MÚ Borohrádek a internetových stránkách města Kostelec nad Orlicí www.kostelecno.cz záložka městský úřad - územní plány - Borohrádek. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mají dotčené orgány státní správy uplatnit svá vyjádření. Na základě nich bude provedena případná úprava návrhu zadání, a to bude předloženo k veřejnému projednání.

Anketa: Na webových stánkách města Borohrádek (www.mestoborohradek.cz) byl zveřejněn odkaz na dotazník týkající se veřejné hromadné dopravy v obcích v blízkosti železniční trati Moravany – Holice – Borohrádek. Jeho autorem je student Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Tomáš Kříž. Následné vyhodnocení vyplněných dotazníků bude součástí diplomové práce studenta a mohlo by posloužit i při rozhodování, zda usilovat o obnovení veřejné hromadné dopravy na trati 016 v úseku Borohrádek - Holice. Dotazník je možno vyplnit a odevzdat i v papírové podobě na podatelně Městského úřadu Borohrádek. 

Adventní trhy: Na sobotu 30. 11. 2019 připravuje město Borohrádek ve spolupráci s kulturní komisí další ročník prodejních adventních trhů spojených s rozsvícením vánočního stromu. Připraven bude i kulturní program a tradiční hudební vystoupení žáků obou ZŠ a MŠ. Přijďte se naladit na adventní čas, zakoupit si jmelí či adventní věnec nebo jen ochutnat punč, svařené víno... Všichni jste srdečně zváni.  

Přeji Vám všem krásný podzim plný barev a mnoho důvodů k úsměvům na rtech. Protože s úsměvem jde vše tak nějak líp…

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec