Počasí ve městě

Počasí

Neděle Oblačno až zataženo s bouřkami 22/12 °C
Pondělí Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 25/14 °C
Úterý Polojasno 22/14 °C
Středa Polojasno 20/12 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Rohlík
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
4
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Delegování členů OVK
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
10
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
11
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
12
Pozvánka na koncert na zámku v Chroustovicích
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den a májové odpoledne 2024
26
27 28 29 30 31
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2019/5

Slovo starosty 2019/5Datum konání:
3.9.2019

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, jako již tradičně Vám na tomto místě předkládám ve svém krátkém příspěvku přehled těch nejdůležitějších událostí, které se právě nyní řeší, probíhají, nebo nás budou v nejbližších dnech čekat v našem městě…

Dle schváleného rozpočtu města Borohrádek pro rok 2019 souhlasila Rada města s cenovou nabídkou společnosti ELUS s. r. o. Librantice na pokračování plánovaných rekonstrukcí a oprav sítě veřejného osvětlení. V měsíci říjnu tak budou provedeny modernizace, opravy a posílení sítě veřejného osvětlení v ulici 5. května a dále v prostoru celého náměstí. Všechna nová svítidla budou v technologiích LED (tak jako u předcházejících rekonstrukcí např. v ulicích Havlíčkova a k ní přilehlých, Bělidlo, Rudé armády či Šachov) s možností regulace formou stmívání. Náhradou zastaralých svítidel za LED technologii dokážeme zvýšit hladinu světla, a dosáhnout při tom finančních úspor za elektrickou energii.

Ale nejenom o veřejném osvětlení budou příští měsíce. Konečně nás čekají i další rozpočtované investiční akce, na které byly vybrány a schválenySlovoSt2019-5_Trznice.jpg realizační firmy (bohužel stavební boom a časová vytíženost zhotovitelských společností nás letos trochu potrápila, ale věřím, že se vše do konce roku 2019 zvládne uskutečnit). Jedná se například o rekonstrukci části chodníku od městského úřadu směrem k železničnímu přejezdu, o opravu příjezdové komunikace k zadnímu vchodu hřbitova v Borohrádku včetně vybudování nového parkoviště. Schválena byla i úprava prostranství pod domem čp. 13 na náměstí, kde by měla vzniknout i malá tržnice.

Pokračujících vnitřních rekonstrukcí se dočká i městské kino, kde byla objednána další etapa pokládky nových podlahových krytin. V budově borohrádecké sokolovny nás čeká druhá část výměny starých oken a nového „kabátu“ v podobě laku se dočká i podlaha velkého sálu.

Rada města schválila i smlouvy o dílo na demolici objektu bývalé čistírny odpadních vod v areálu dřívějšího závodu ŽPSV Borohrádek a dále smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na revitalizaci starého písníku v k. ú. Borohrádek. V souvislosti se záměrem revitalizace, byla schválena kupní smlouva na pozemky nacházející se v zájmovém území starého písníku. Město Borohrádek zakoupilo tyto pozemky od Českého rybářského svazu, z. s. místní organizace Borohrádek.

SlovoSt2019-5_VandalismusAltan.jpgJiž v několika předcházejících číslech městského Zpravodaje jsem si postesknul nad chováním některých našich spoluobčanů. Nejčastěji to bylo nad nešvary s netříděnými komunálními odpady, s černými skládkami, s nedodržováním pořádku na dětských hřištích a veřejných prostranstvích či nepovolenými vstupy do areálu bývalého podniku ŽPSV. I dnes si musím bohužel postěžovat a vyjádřit velké politování nad tím co se u nás děje. V období letních prázdnin nám vandalové z řad mladistvých pomalovali, a tím poškodili na mnoha místech nový altán v parku u městského úřadu. Dle výpovědí očitých svědků se údajně jedná o nezletilé, školou povinné děti. Celá věc již byla předána Policii ČR k prošetření. Bohužel si autoři asi neuvědomili, že možná nevinně působící zábavou způsobili škodu sahající do řádů tisíců korun. Altán je v záruce, tudíž veškeré opravy na něm musí realizovat zhotovitelská firma a jen režijní náklady na uvedení povrchů konstrukcí do původního stavu budou velmi vysoké.  

Na základě seznámení se se závěry a doporučeními odpadové studie – „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Borohrádek“, kterou vypracovala společnost EKO-KOM, a. s., byl uložen Radou města úkol pro Komisi životního prostředí. Ten spočívá v přípravě nového návrhu obecně závazné vyhlášky, ve které je upraveno nakládání se všemi složkami komunálního odpadu, včetně kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Bohužel ze studie vyplývá, že celkové náklady na systém sběru jednotlivých odpadů ve městě Borohrádek přepočtené na jednoho obyvatele jsou vyšší, a to jak ve srovnání s příslušnou velikostní skupinou, tak s Královéhradeckým krajem.

Mé poděkování patří všem vlastníků nemovitostí na Šachově, kteří zareagovali a vyjádřili se k zaslanému návrhu záměru výstavby kanalizační sítě v místní části Šachov. Po domluvě s projektantem Ing. Vladislavem Kališem bude svoláno veřejné projednání.

Velkou radost mám z vydařených, a již dokončených rekonstrukcí, které probíhaly v období letních prázdnin v budovách Mateřské školy BorohrádekSlovoSt2019-5_Skola.jpg a Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek. A o tom, co vše se podařilo za tak krátký čas vylepšit, vyměnit, vybudovat a zrekonstruovat, si můžete přečíst v příspěvcích ředitelek - p. Mgr. Evy Musilové a p. Mgr. Ivy Přibylové. Děkuji jim za koordinaci a dohled nad všemi probíhajícími činnostmi. Je radost vidět změny, zlepšení, nové vybavení a rozzářené dětské oči…

Děkuji všem pořadatelům, organizátorům a účinkujícím hudebního festivalu BOROHRÁTKY. Hojná účast návštěvníků, SlovoSt2019-5_Borohratky.jpgpohodová atmosféra a kladné ohlasy jsou pro nás, myslím, signálem k pokračování pořádání podobných kulturních akcí.

Úplným závěrem mého dnešního příspěvku přijměte prosím pozvání na společensko - turistickou akci, kterou bude tradiční městský pochod. I letošní trasy povedou skrze okolní lesy a naší krásnou přírodou. Opět budou připraveny dva různě dlouhé okruhy se stanovišti, kde si budete moci zasoutěžit, občerstvit se a získat i drobné odměny. Informační letáky s mapkou a trasami Vám budou včas doručeny do Vašich poštovních schránek nebo je také najdete na webových stránkách města Borohrádek. Termín pochodu byl stanoven na sobotu 21. září. Startujeme mezi 9.00 – 9.30 hodinou od městského kina v Borohrádku. Těšíme se na Vaši hojnou účast a doufáme v pěkné počasí.

Přeji Vám všem hezké září, měsíc časného podzimu a „babího“ léta a dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec