Počasí ve městě

Počasí

Středa Oblačno 21/12 °C
Čtvrtek Zataženo 18/12 °C
Pátek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/10 °C
Sobota Oblačno 18/13 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Rohlík
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
4
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Delegování členů OVK
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
10
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
11
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
12
Pozvánka na koncert na zámku v Chroustovicích
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den a májové odpoledne 2024
26
27 28 29 30 31
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1
Rybářské závody na Orbanské zátoce
2
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2020/2

Slovo starosty 2020/2Datum konání:
6.3.2020

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, jako již tradičně si Vám dovoluji na tomto místě předložit ve svém krátkém příspěvku přehled těch nejdůležitějších událostí, které se právě nyní řeší, probíhají, nebo nás budou v nejbližších dnech v Borohrádku čekat…

Stavební činnosti: Stejně tak jako v minulém čísle městského Zpravodaje bych rád ve svém prvním příspěvku nejprve zmínil probíhající stavební práce v našem městě.

Příznivé klimatické podmínky v podobě mírné zimy dovolily zahájit v měsíci únoru avizovanou úpravu prostranství pod náměstím na místě bývalého RDSlovoSt2020-2_Trznice.jpg čp. 13. Na tomto místě tak vzniká upravený uliční prostor malé tržnice, nebo i místo, kde se bude možno posadit na lavičky či jen odpočinout po jízdě na kole. V rámci této stavby tak budou doplněny dvě lampy veřejného osvětlení, instalovány lavičky, vysazeny dva solitérní stromy a zřízen trvalkový záhon.

SlovoSt2020-2_ChodnikKeHvezde2.jpgDalší částí města, kde se nyní intenzivně buduje a staví, je ulice Havlíčkova. Zde se v tuto chvíli dokončuje poslední etapa výstavby nového chodníku, který bude spojnicí s ulicí Ke Hvězdě. Následovat budou i zde práce na doplnění chybějící sítě veřejného osvětlení a výsadba zeleně.

V ulici Nádražní byla v pondělí 2. března zahájena poslední plánovaná etapa rekonstrukce chodníku směrem k vlakovému nádraží. I naSlovoSt2020-2_ChodnikKNadrazi.jpg této ulici se počítá v rámci stavby s rekonstrukcí a modernizací sítě veřejného osvětlení, revitalizací zeleně a s vytvořením zálivu pro umístění nádob na separovaný odpad.

V místní části Šachov v lokalitě u návesního rybníčku byly zahájeny první březnový týden výkopové práce na elektro přípojce budoucího rodinného domu. Realizace tohoto připojení s sebou nese rozsáhlé výkopové práce a vstupy do obecních pozemků. 

Z důvodů výše uvedených probíhajících činností bychom se předem rádi omluvili za případné komplikace, možnou zvýšenou prašnost, hluk a zhoršené přístupy na některá místa. Děkujeme za pochopení. Věříme, že tyto stavby zase o trochu zlepší komfort a pohodlí života v našem městě.

Odpadové hospodářství

Sběr použitých olejů a tuků: Vzhledem k tomu, že se sběr použitých olejů a tuků na sběrném místě odpadů (v bývalé betonárně) osvědčil, doplnilo SlovoSt2020-2_KontejnerNaJedleOleje.jpgměsto Borohrádek další nádobu pro tento druh separace. Označená popelnice o objemu 240 litrů se nachází na sběrném stanovišti u Městského úřadu Borohrádek. Jedlé oleje a tuky je nutno ukládat v uzavřených PET lahvích nebo v jiných plastových obalech. Následný sběr a likvidaci zajišťuje i nadále společnost Černohlávek Oil. Oddělený sběr jedlých tuků je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě, neboť tuk v potrubí tuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost, a v krajním případě i ucpání.

Nabídka sběrných tašek: Město Borohrádek ve spolupráci se společností EKO-KOM zopakovalo nákup třídících tašek na separování drobných odpadů z domácností. Jedná se opět o sadu barevných tašek z odolného recyklovaného polypropylenu. Sada obsahuje modrou tašku na papír, žlutou na plasty a zelenou na sklo. Tašky si občané města (jednu sadu na domácnost) mohou bezplatně vyzvednout v úředních hodinách na podatelně Městského úřadu Borohrádek.SlovoSt2020-2_KontejnerPapiraPlasty.jpg

Nádoby na třídění plastů a papíru: A do třetice odpady. Jak bylo avizováno na sklonku roku 2019, zakoupilo město Borohrádek do svého majetku na základě vyhodnocení ankety mezi občany nádoby (barevně označené popelnice s logem města o objemu 240l) na třídění, svoz plastů a papíru přímo od rodinných domů. V tuto chvíli již máme nádoby dodané, naskladněné a připravujeme smlouvy o výpůjčkách, na základě kterých budou následně předány k užívání obyvatelům, kteří o ně projevili v dotazníku zájem.

Žádosti o dotace

Na základě přijatých usnesení z jednání Zastupitelstva města Borohrádek byly podány další žádosti o dotace. Aktuálně jsme požádali o dotaci na výstavbu workoutového hřiště, které bychom rádi vystavěli v prostoru zadního vchodu do sokolovny. Po loňském nezdaru v podobě neschválení naší žádosti o dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště a běžeckého oválu u ZŠ T. G. Masaryka jsme se pokusili podat tuto žádost znovu. Domnívám se, že základní škola a všichni sportující občané by si modernizovaný, reprezentativní, multifunkční sportovní areál plně zasloužili.

Dotaci, o které v tuto chvíli již víme, že jsme ji získali, je dotace na zřízení multifunkční učebny v Základní škole T. G. Masaryka Borohrádek.

Schůzka s 1. náměstkem hejtmana KHK: Dne 6. února 2020 jsem se zúčastnil setkání starostů regionů Týnišťsko, Borohrádecko a Holicko s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje panem Mg. Martinem Červíčkem. Hlavním tématem byla akutní potřeba posunu ve věci přípravy a především výstavby přeložky silnice II/305 mezi městem Týniště nad Orlicí a obcí Albrechtice nad Orlicí. Akutním problémem tohoto úseku komunikace jsou inundační mosty a jejich výrazně zhoršený technický stav. První most je z roku 1936 a dosud nebyl rekonstruován. Naposledy ho odborníci prohlédli loni. Letos se však ukázalo, že stav nosné konstrukce je tak špatný, že na něj mohou jen vozidla s maximálním zatížením jedné nápravy 5 tun. Zákaz proto mají nejen kamiony, ale i autobusy, popeláři nebo sypače zimní údržby. Na sousedním mostě už z dřívějška platí omezení na 8 tun a výhradní zatížitelnost 14,4 tuny. Z těchto důvodů voláme jako starostové okolních obcí po potřebě rychlého jednání v dané věci. Zápis z této schůzky, který zpracoval ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. – Ing. Jiří Brandejs, si můžete přečíst na str. 9-10 tohoto čísla Zpravodaje.

 Rekonstrukce obřadní síně, výměna oken budovy úřadu: V minulém čísle městského Zpravodaje jsem Vás čtenáře také mimo jiné informoval o zahájené rekonstrukci a modernizaci obřadní síně v budově městského úřadu. Práce stále ještě pokračují, ale již nyní se můžeme pochlubit novými rozvody topení, elektřiny, novými sádrokartonovými podhledy s LED osvětlením a také právě dokončenými stěnami nataženými benátským štukem. Věřím, že nová obřadní síň bude důstojným a reprezentativním prostorem nejenom pro účely svatebních obřadů.

V těchto dnech probíhají v celé budově městského úřadu včetně knihovny, soukromého bytu a archivu i postupné výměny dožilých oken. Mělo by se tím dosáhnout především vyšších energetických úspor, ale i estetického vzhledu a uživatelského komfortu. 

Aktualizace zásad územního rozvoje č. 4: V úterý 25. 2. 2020 jsem se zúčastnil na Krajském úřadě v Hradci Králové jako zástupce města Borohrádek veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje (ZÚR = zásady územní rozvoje) a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Aktualizace č. 4 ZÚR KHK se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněné části. Předmětem Aktualizace č. 4 ZÚR KHK je změna vymezení koridoru dopravní infrastruktury DS11 – pro silnici I/36 v úseku hranice kraje – Borohrádek – silnice I/11.

Přeji Vám všem pohodové dny a mnoho důvodů k úsměvům na rtech…

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec