Počasí ve městě

Počasí

Sobota Oblačno 25/18 °C
Neděle Oblačno 26/16 °C
Pondělí Jasno 30/18 °C
Úterý Zataženo 23/18 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2019/2

Slovo starosty 2019/2Datum konání:
25.3.2019
Datum ukončení:
14.4.2019

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje. Zimní čas pomalu končí a my již vyhlížíme jaro plné slunečních dnů, teplých paprsků, které nás zahřejí nejenom po těle, ale i na duši…

V minulém vydání tohoto periodika jsem Vás informoval mimo jiné i o tom, že na prosincovém jednání Zastupitelstva města, byl schválen rozpočet města Borohrádek pro rok 2019. Město tak nebude po dlouhých letech fungovat první měsíce nového roku v úsporném, omezeném režimu rozpočtového provizoria. Od tohoto kroku jsme si jako zastupitelé, zástupci města slibovali, že umožní delší časový rámec na investice, rekonstrukce a opravy, které se pro letošní rok naplánovaly a schválily. Není jich málo a již opravdu započaly. Pokud jste četli minulé číslo městského Zpravodaje, věřím, že zdeSlovoSt2019_RekonstrukceNadrazni.png rozepsaný rozpočet na straně výdajů je toho důkazem. Již nyní Vás proto prosím, vážení spoluobčané, o shovívavost a pochopení při omezeních, které v rámci stavebních činností mohou nastat. Všem nám jde o společný cíl, mít naše město zase o trochu hezčí, lepší a funkční…

První větší stavební činností, která odstartovala v úterý 19. února je pokračování první etapy rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici směrem k železniční stanici. Ta započala na sklonku roku 2018, kdy byl vystavěn nový navazující chodník do Čechovy ulice. Pokračování stavebních činností nyní nastalo na protější straně ulice opravami chodníku od rodinného domu č. p. 474 po kontejnery na tříděný odpad.

Již v těchto dnech připravujeme také podrobný rozpočet a plán rekonstrukce i pro druhou etapu, která by navázala na první a pokračovala by až za autobusovou zastávku u železniční stanice. Součástí celé této stavební akce bude i revitalizace zeleně. Ta s sebou nese i potřebu kácení vzrostlých lip, které tento chodník svým kořenovým systémem za roky růstu výrazně deformovaly.

SlovoSt2019_PoskozeneLipy1.pngJsem si vědom, že kácení stromů vždy provázejí emoce, ale v tomto případu jde opravdu zejména o stromy nemocné a nebezpečné. Jedná se většinou o stromy výrazně nebo silně poškozené, napadené houbovými infekcemi, proschlé, nebo s rozsáhlými dutinami, poškozenými náběhy a kořenovým systémem.  Po fázi nepopulárního kácení budou provedeny úpravy stávající zeleně, za účelem zajištění co nejlepšího zdravotního stavu, vitality, vzhledu a provozní bezpečnosti. Následně dojdeSlovoSt2019_PoskozeneLipy.png k vysázení nových stromů a obnově stromořadí.

Další velkou nejbližší připravovanou stavební akcí, která bude odstartována počátkem měsíce března, je rekonstrukce dožilého chodníku v ulici 5. května pod Církevní základní školou. Tato oprava chodníku bude spojena i s výstavbou nové opěrné zdi vzhledem k okolnímu svažitému terénu.

Ve třetím měsíci budou zahájeny v Mateřské škole Borohrádek postupné výměny nevyhovujících svítidel ve všech třech odděleních včetně šaten a části chodeb MŠ. Malování tříd, výměny stolů a židlí a oprava kuchyňky v 1. patře včetně nové elektroinstalace jsou naplánovány na období letních prázdnin.

V měsíci lednu byla instalována na borohrádeckém náměstí webová kamera. Na záběry z tohoto zařízení se můžete podívat non stop na webovýchSlovoSt2019_WebovaKamera.png stránkách města Borohrádek - https://www.mestoborohradek.cz/webova-kamera.

Další záznamové kamery byly umístěny i u městského úřadu a u mateřské školy. Připravujeme instalace i dalších podobných zařízení, a to například u víceúčelového sportovního hřiště nebo v areálu bývalé betonárny. Nechceme nikoho „šmírovat“, nechceme nikoho kontrolovat, nechceme nikoho omezovat na osobní svobodě. Chceme tento nástroj použít pouze v případě potřeby důkazního materiálu, pokud budou zjištěny škody na majetku města. Bohužel vandalství a škodní události se dějí, a nás to nutí podobné ochranné kroky činit.

SlovoSt2019_Hejtman1.pngV úterý 15. ledna 2019 navštívil Borohrádek hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán s doprovodem. Svoji návštěvu zahájil na městském úřadě, kde jsme společně projednávali mimo jiné i otázky plánovaných dopravních staveb, které určitě ovlivní život občanů Borohrádku. Jednalo se především o připravovaném zdvoukolejnění železniční trati a probíhajícím jednání města Borohrádek o stanovení výjimky pro průjezdnou výšku železničního viaduktu na 3,50 m. Dále také o obchvatu města ve vazbě na změnu vymezení koridoru stavby: „I/36 Holice – Čestice“ v Zásadách územního rozvoje (ZUR) Královéhradeckého kraje, ke kterému zastupitelé města vyslovili podporu. Jedná se o řešení severozápadní varianty, která je více oddálena od města. Pan hejtman se zajímal i o plánované investiční akce ve městě a přislíbil svoji účast na VII. ročníku Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje, které bude město Borohrádek spolupořádat ve čtvrtek 13. června 2019. Následně pan hejtman s doprovodem navštívil JednotkuSlovoSt2019_Hejtman2.png sboru dobrovolných hasičů Borohrádek. Prohlédl si svépomocí zrekonstruované prostory hasičárny, požární techniku a ostatní technické vybavení. Mimořádný zájem u něho vzbudil výsledek opravy Tatry 815, kterou dostala jednotka bezúplatným převodem od HZS Královéhradeckého kraje a na jejíž rekonstrukci odpracovali členové jednotky bezmála 4700 hodin Po vřelé diskuzi s přítomnými členy jednotky odjel pan hejtman navštívit Domov důchodců Borohrádek. Zde se setkal s ředitelem DD Mgr. Jindřichem Vašíčkem, prohlédl si celé zařízení a prezentoval zájem Královéhradeckého kraje rozšířit toto zařízení o 24 lůžek výstavbou tří domků.

V pondělí 21. ledna se uskutečnila toliko očekávaná pracovní schůzka v kanceláři poslance, místopředsedy Hospodářského výboru PSP ČR a předsedy podvýboru pro dopravu u pana Ing. Martina Kolovratníka. Jak jsem již avizoval v minulém čísle Zpravodaje, šlo o schůzku na téma budoucí stavby železničního viaduktu v Borohrádku v rámci připravovaného zdvoukolejnění. Město Borohrádek dlouhodobě bojuje za změnu technického řešení, které by při udělení výjimky od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) znamenalo snížení průjezdné výšky železničního mostu z plánovaných 4,80 m (4,20 m) na požadovaných 3,50 m. Schůzky se zúčastnili mimo pana poslance i pan Ing. Radek Mátl – ředitel úseku výstavby ŘSD ČR, zástupce investora stavby (SŽDC) – Ing. Lenka Szabóová, zástupce projekční společnosti (SUDOP Praha a.s.) – Ing. Miroslav Krsek. Podpořit nás přijeli i starosta Velin – Petr Krejcar a starosta Holic – Mgr. Ondřej Výborný. Za naše město jsem byl přítomen já s panem místostarostou - JUDr. Josefem Moravcem. Společně jsme zde vyslovili reálné hrozby, obavy a trvalý odpor občanů města Borohrádek k projektovanému zvýšení nivelity kolejí (při variantě 4,80 m by se jednalo téměř o 1,6 m) a z obav ze zahlcení města těžkou nákladní dopravou. Po živé a věcné diskuzi jsme byli vyzváni zástupcem investora stavby projednat náš návrh na změnu technického řešení (viadukt s průjezdnou výškou 3,50 m) na platformě zastupitelstva města (ZM). A tak se i stalo. Bez odkladu bylo svoláno jednání zastupitelstva města a zde bylo přijato jednohlasně usnesení, kde ZM nesouhlasí z navrhovaným technickým řešením viaduktu s výškou 4,80 m ani 4,20 m (v důvodové zprávě byly popsány relevantní důvody) a požaduje změnu v průjezdné výšce mostu na 3,50 m. Výpis tohoto usnesení již byl odeslán zástupcům investora stavby a bude součástí žádosti o výjimku u ŘSD Praha.

Na třetím jednání Zastupitelstva města Borohrádek, které se uskutečnilo 13. 2., schválili zastupitelé města i souhlas s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci stávajícího venkovního sportoviště u ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek. O dotaci jsme zažádali u Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. V případě schválení dotace by se dožívající sportoviště dočkalo velkých změn. Povrch prašného škvárovohliněného běžeckého oválu v délce 200 m by byl nahrazen moderním materiálem tartanem. Vznikly by nově i 4 běžecké dráhy (o délce 110 m) na sprinterské disciplíny. Revitalizován by byl i sektor na skok daleký. Výraznou proměnou by prošlo i asfaltové hřiště. Po odfrézování asfaltu, položení nových konstrukčních vrstev by se hřiště rozšířilo na rozměr 32 x 24 m. To by umožnilo trvale nalajnovat a vyznačit napříč i dvě hřiště rozměrů volejbalového hřiště. Finální povrch tohoto sportoviště by byl z polyuretanu. Hřiště by bylo víceúčelové (např. pro fotbal, házenou, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, přehazovanou, florbal…) a nabízelo by široké možnosti využití jak pro školní tělesnou výuku, tak pro školní družinu, volnočasové kroužky, turnaje či sportování veřejnosti. V projektu je počítáno i s dalšími prvky, jako je například výměna nevyhovujících obrub, výstavba přístupových chodníků, nový odvodňovací systém všech sportovišť, instalace nového pítka či zabudování nových fotbalových branek včetně ochranných sítí na travnaté hřiště uprostřed běžeckého oválu. Jsme tak ve velkém očekávaní, zda náš projekt bude úspěšný, a my se tak budeme moci vrhnout do výběrového řízení na dodavatele této velké sportovní stavby.

V lokalitě starý písník Borohrádek již probíhají objednané práce na zpracování studie proveditelnosti revitalizace tohoto území. V posledních letech se zde bohužel projevil významný deficit vody v krajině formou razantního zaklesnutí hladiny v kvartérní zvodni. Na tuto skutečnost bude reagovat studie, jejímiž hlavními účely jsou objektivní analýza současného stavu, predikce dalšího vývoje a návrh opatření pro zlepšení udržitelnosti vodních ekosystémů. Studie bude obsahovat analytickou a návrhovou část.

Analytická část                                                                                                                                                                                                                               SlovoSt2019_StaryPisnik.png

  • vymezení zájmového území s ohledem na hydrologické souvislosti,
  • pořízení mapových a datových podkladů (monitorovací vrty v okolí),
  • geodetické podklady (výškopis, polohopis, digitální model),
  • geologicko-pedologické poměry, hydrogeologické poměry formou průzkumu (sond),
  • predikce vývoje, interpretace výsledků z měření,
  • budou formulována východiska pro návrhovou část studie.

Návrhová část

  • textová část,
  • výkresová část, situace, vzorové řezy,
  • projednání s objednatelem a AOPK ČR (administrátor OPŽP),
  • návrh dalšího postupu pokračování projektu, harmonogram.

Voda představuje nejrozšířenější látku na zemi a zároveň naprosto nezbytnou podmínku života. Tato jednoduchá chemická sloučenina vznikla v procesu utváření Země a zdá se, že od té doby je jí na naší planetě víceméně konstantní množství. Je však nerovnoměrně rozložena. Přes 97 % veškeré vody je ve světových oceánech a slaná voda je pro člověka téměř nepoužitelná. Lidstvo se tedy musí spokojit se zbývajícími 3 %, a to mu dělá v posledních tisíciletích stále větší problémy.

V České republice získáváme naprostou většinu vody ze srážek a problematika hydrologicky kolísavého vodního režimu krajiny zde ukazuje obě své tváře. Povodně představují zejména v posledních letech největší přímé nebezpečí mezi ostatními přírodními jevy. Důsledky sucha, které jsme již pocítili ve srážkově podnormálních letech, se budou pravděpodobně prohlubovat. Při globálním oteplování bude nedostatek vody jedním z největších problémů naší republiky. Je tak nejvyšší čas zaměřit svoji pozornost na vodohospodářské projekty v krajině, které mohou významně přispět k optimalizaci jejího vodního režimu. Vyvážený a integrovaný přístup k péči o vodu v krajině může oba dva extrémy do značné míry eliminovat. Studii „Revitalizace starého písníku v k.ú. Borohrádek“ zpracovává společnost ENVICONS s. r. o. Pardubice. 

Na závěr mého dnešního příspěvku přijměte prosím pozvání na ples města Borohrádek, který se uskuteční v místní sokolovně v pátek 22. 3. od 20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje skupina Antree. Bude připraven i zajímavý doprovodný program a bohatá tombola. Těšíme se na Vaši účast.

Přeji Vám všem krásné dny plné slunečního svitu…

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec