Počasí ve městě

Počasí

Sobota Oblačno 25/18 °C
Neděle Oblačno 26/16 °C
Pondělí Jasno 30/18 °C
Úterý Zataženo 23/18 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2018/5

Slovo starosty 2018/5Datum konání:
8.10.2018
Datum ukončení:
8.11.2018

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, doufám, že jste si během letních měsíců odpočinuli, nabrali síly a užili jste si dovolené nebo prázdniny podle svého. Dovolte mi, abych Vás následujícími řádky v krátkosti seznámil s událostmi, které se nyní dějí a řeší v našem městě…

Letošní léto bylo extrémně horké a voda v krajině a na některých místech naší země začíná mít pomalu cenu zlata. I proto jsem velmi rád, že se nám podařilo v parku u městského úřadu po vleklých administrativních peripetiích dokončit výstavbu studny a záložní nádrže. Ta začala sloužit nejenom pro zalévání zeleně v okolním rozlehlém parku, ale i jako odběrné místo vody pro pracovníky technických služeb města, kteří zajišťují zálivky zeleně po celém našem městě…

I v dnešním příspěvku se musím zmínit o nových informacích a jednáních týkajících se připravovaných staveb zdvojkolejnění železniční trati Týniště nad Orlicí – Choceň a o obchvatu našeho města v rámci přeložky silnice I/36. Město Borohrádek od začátku všech jednání k modernizaci železnice zastávalo negativní postoj ke zvýšení průjezdné výšky budoucího nového železničního viaduktu na 4,80 či 4,20 metru). Důvody jsou zřejmé a již jsem je v minulosti na stránkách zpravodaje prezentoval. Ale pro připomenutí, jedná se především o obavy z neúnosného nárůstu intenzity dopravy ve středu města, zhoršení životních podmínek místních občanů (zatížení hlukem, prachem a vibracemi). Intenzivní provoz těžkých nákladních vozidel na úzkých komunikacích (silnice I/36 nesplňuje, dle našeho názoru, v některých místech parametry silnice I. třídy, tato místa by byla kolizní pro oboustranný průjezd těžkých nákladních vozidel) nutně znamená velké ohrožení občanů, především seniorů (silnice I/36 vede v bezprostřední blízkosti domova důchodců a dvou sociálních domů) a dětí (děti z jedné poloviny města rozděleného silnicí I/36 každý den přecházejí do dvou škol umístěných ve druhé polovině rozděleného města). Není pochyb o tom, že zvýšení intenzity provozu na silnici I/36, především pak nárůst těžké kamionové dopravy by se negativně projevil na stavebně technickém stavu všech nemovitostí v jejích bezprostřední blízkosti. Podobný efekt lze očekávat i na navazujících komunikacích II. a III. tříd. 

Na všech jednáních, a to i na veřejném s občany v kině, jsme slýchali od zástupců investora a projekční společnosti, že nižší průjezdná výška viaduktu vzhledem k charakteru komunikace nemůže podle normativu být. Ale doteď byla? A existují přeci výjimky? A tak jsme se rozhodli, že se pokusíme (protože jak se říká: „Kdo nic nezkusí, nic nezíská.“) popsat relevantní důvody a obavy města k uvažovanému navýšení a oficiálně požádáme investora SŽDC o prověření možnosti udělení výjimky na průjezdnou výšku viaduktu 3,50m? Asi si teď říkáte proč 3,50m, když v současnosti je značená průjezdná výška 3,00m? Vedlo nás k tomu několik důvodů. Především však je to fakt, že skutečná průjezdná výška stávajícího viaduktu, (která byla přeměřena) je 3,40m. Navýšení na 3,50m požadujeme pro zlepšení průjezdu všech typů linkových autobusů (za současného stavu ne všechny typy autobusů projely a některé měly značné problémy) a záchranářské techniky (především té hasičské), avšak bez umožnění průjezdu těžké kamionové dopravy (kamiony měří 4,00m a více). Z tohoto pohledu by to tedy znamenalo, že pokud by výjimka 3,50m byla udělena (do uzávěrky dnešního Zpravodaje zatím neznáme odpověď), nezměnil by se i v budoucnosti charakter a druh vozidel, která by pod viaduktem projela. Myšleno samozřejmě do doby výstavby přeložky silnice I/36, poté již doufám, že většina projíždějících vozidel využije silnici obchvatu města.

Ve vztahu k přípravě výstavby přeložky silnice I/36 byl svolán na 9. 8. 2018 na Městský úřad do Holic výrobní výbor. Zde byla se všemi zúčastněnými zástupci projednána technická studie, představen dopravní model a ekonomické hodnocení této stavby. Celková délka uvažované přeložky je 14,40km. Prezentována a popsána byla i nově navržená trasa podvarianty obchvatu města Borohrádek. Schůzky se zúčastnili zástupci projekční společnosti Valbek, zástupci investora Ředitelství silnic a dálnic ČR, zástupci Krajských úřadů Královéhradeckého a Pardubického kraje (odboru dopravy a silničního hospodářství a oddělení územního plánování), starostové dotčených obcí, zástupci Krajského ředitelství policie Královéhradeckého a Pardubického kraje, zástupci Správy železniční dopravní cesty a zástupci Lesů České republiky s. p. V současné době zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR hovoří o uvažovaném termínu zahájení této stavby v roce 2027 a dokončení v roce 2030.

Okolo hřiště u mateřské školy byl vystavěn nový vyšší plot a instalovány dvě uzamykatelné branky. Připravujeme i změnu provozního řádu hřiště tak, aby hřiště bylo v nočních hodinách pro veřejnost uzavřené. K tomuto opatření nás bohužel vedly především noční návštěvy nevychované mládeže, která zde po sobě zanechávala opakovaně velký nepořádek a věci, které na dětská hřiště rozhodně nepatří. Úpravy na oplocení byly provedeny i na školní zahradě u ZŠ T. G. Masaryka a před školním bytem.

Možná jste si již všimli nové výsadby a terénních úprav u pomníku padlých před železničním viaduktem v Borohrádku. Rozhodli jsme se tuto lokalitu postupně upravit a revitalizovat u příležitosti výročí 100 let vzniku naší republiky. Na tomto místě a také na Šachově, plánujeme v rámci oslav tohoto významného historického mezníku v dějinách našeho státu, výsadbu památných stromů. Ve spolupráci s kulturní komisí města se připravuje i doprovodný a kulturní program.

SlovoSt2018_SachovCesta[1].jpg

Na Šachově byly ukončeny stavební práce na rekonstrukci místní obslužné komunikace a systému odvodnění od RD č. p. 14 dolů SlovoSt2018_SachovCesta2.jpgsměrem k RD č. p. 53.Opravu provedla společnost Václav Daněk – LAGUNA. K zlepšení výjezdu z této komunikace na silnici III/3171 schválila Rada města nákup pomocného zrcadla. Stejně tak z hlediska zvýšení bezpečnosti výjezdů a zlepšení výhledových poměrů, byl schválen nákup a umístění pomocného zrcadla k výjezdu z místní komunikace v ulici Tyršova (od prodejny Hruška) na silnici II/305 v Borohrádku. 

Jednáme také se společnostmi Ředitelství silnic a dálnic a Správa silnic Královéhradeckého kraje o možnosti umístění pomocného zrcadla i před mostem přes Tichou Orlici (ze směru od Častolovic) k zlepšení viditelnosti a bezpečnějšího odbočování ze silnice I/36 na silnici II/317 (směrem na Čermnou n. O.)

Z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. byla jako bonus za objem vytříděného elektrozařízení na sběrném místě odpadů poskytnuta městu Borohrádek částka 15tisíc korun určená k rozvoji a ochraně sběrného místa. Za tyto peníze byly zakoupeny do majetku města dvě fotopasti s GSM modulem (tento typ fotopastí umožňuje okamžité odesílání fotografií a videí na mobilní telefony a do emailů), které budou sloužit k vyššímu stupni kontroly a zabezpečení sběrného místa odpadů a areálu bývalé betonárny.

SlovoSt2018_Oprava305.jpgZa železničním viaduktem směrem na Horní Jelení pokračují intenzivní práce na rekonstrukci silnice II/305 (po hraniciSlovoSt2018_Oprava305A.jpg okresu RK – PA). Město Borohrádek v součinnosti s touto stavbou koordinuje a připravuje zahájení výstavby nového chodníku, který zde velmi dlouho scházel, veřejného osvětlení a zřízení nového místa na přecházení přes komunikaci I/36.

V měsíci červenci proběhly plánované rekonstrukce a obnovy sítě veřejného osvětlené v ulici Švermova. Na měsíc září připravujeme modernizaci a posílení sítě veřejného osvětlení v ulici Rudé armády. Realizaci zajišťuje společnost ELUS  s. r. o. Librantice.

Wordcamp2018TGM.jpgDle dříve avizovaných informací byl prvních čtrnáct dní v měsíci červenci uspořádán Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek mezinárodní dobrovolnický projekt workcamp s názvem Svět v Borohrádku. Jednalo se opravdu o výjimečnou a zajímavou akci. Cizinci z různých koutů světa připravili pro návštěvníky v aule základní školy velmi krásnou a poutavou výstavu fotografií, v místním kině pak probíhaly přednášky o cestování. Dále se ve druhém týdnu ve škole konal i příměstský tábor plný společných besed, her, soutěží, možností poznávání jiných kultur, procvičování se v cizím jazyce. Účastníci také společně cestovali, poznávali krásy našeho města a okolí. Setkávali se a diskutovali s dětmi a lidmi ve městě, měli možnost ochutnat místní stravu a pochutiny, které jim občané města hojně přinášeli. Celých čtrnáct dní se odehrávalo ve velmi milé a přátelské atmosféře. Na závěr tohoto projektu se konala v sobotu 14. 7., pod taktovkou vodáckého oddílu CVAK, tradiční neckyáda u borohrádeckého splavu. Velké poděkování patří všem pořadatelům, organizátorům a sponzorům.

Srdečně děkuji všem spoluobčanům, kteří nás opakovaně upozorňují na prodejce (nejčastěji elektřiny, plynu či telekomunikačních služeb), jenž čas od času obchází po našem městě, a i přes nařízení města Borohrádek č.1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města toto nařízení nerespektují. Vždy jsme se snažili tyto prodejce co nejrychleji vyhledat a z města vykázat. V některých případech i za asistence Police ČR. Všem nám šlo o společnou věc, a to ochránit občany před nátlakem a nekalými praktikami některých prodejců, kteří požadovali rychlé změny sjednaných smluv… A zde se dostáváme k jádru věci. Bohužel legislativa našeho státu je v těchto případech velmi děravá a nedokonalá. Problematiku osvětluje rozsudek Nejvyššího správního soudu, ve kterém se říká, že zákaz podomního prodeje platí jen pro činnosti, které jsou živnostmi podle Živnostenského zákona. Bohužel například prodej levnější energie či činnost pojišťoven živností není, a z toho důvodu se neřídí tržním řádem, potažmo nařízením o zákazu podomního prodeje. I přes to všechno prosím občany města i nadále o součinnost a o kontaktování v případě, že Vás podomní prodejci doma navštíví či zaznamenáte jejich pohyb po našem městě.

Přijměte prosím pozvání na tradiční společenskou akci, kterou bude městský pochod. I letošní trasy povedou po okolních lesích a naší krásnou přírodou. Budou připraveny dva různě dlouhé okruhy se stanovišti, kde si budete moci zasoutěžit, občerstvit se a získat drobné odměny. Informační letáky s mapkou a trasami Vám budou včas doručeny do Vašich poštovních schránek nebo je najdete na webových stránkách města. Prozradím, že tentokrát se vydáme i k sousedům do obce Ždár nad Orlicí. Termín pochodu byl stanoven na sobotu 15. září. Startujeme mezi 9.00 – 9.30 hodinou od místního kina v Borohrádku. Těšíme se na Vaši hojnou účast a doufáme v pěkné počasí .

Vážení spoluobčané, čtyři roky utekly neskutečně rychle a my stojíme na prahu nového volebního období do městských a obecních zastupitelstev. Nastane čas, kdy svými hlasy určíte, komu dáte svou podporu a svěříte odpovědnost za veřejné finanční prostředky a majetek města. Já osobně si velmi vážím Vaší důvěry, že jste mi dali možnost tuto práci pro město vykonávat. Tato činnost mě velmi baví, naplňuje a snažím se ji dělat co nejlépe s čistým svědomím jako službu veřejnosti. Mým cílem vždy bylo hájit zájmy většiny, efektivně spravovat a rozvíjet náš společný majetek, kulturní, sportovní a společenský život. Při této práci jsem se mohl spolehnout a opřít o celou řadu lidí, kteří mi byli nápomocni. V souvislosti s ukončením volebního období, mi proto dovolte touto cestou poděkovat za spolupráci a podporu všem zaměstnancům městského úřadu, členům rady a zastupitelstva, ale také všem občanům, kteří se podíleli na chodu a rozvoji města. Mám za to, že členství v obecním zastupitelstvu není až tak o politice, ale především o aktivním přístupu k řešení problémů, které nám život sám přináší a doba si jejich řešení vyžaduje. Domnívám se, že se za uplynulé volební období podařilo v našem městě vykonat velký kus práce, ale určitě nemůžeme být spokojeni se vším. Před námi stojí nové vize, plány, myšlenky, projekty, touhy a potřeby, a z toho důvodu jsem se rozhodl ucházet se spolu se svými kolegy o Vaši přízeň a Vaše hlasy i v nadcházejících komunálních volbách.

Přeji Vám všem spokojený život v našem městě, hezké září, měsíc časného podzimu a „babího“ léta a všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku.

Mgr. Martin Moravec - starosta města