Počasí ve městě

Počasí

Sobota Zataženo 27/17 °C
Neděle Skoro jasno 30/16 °C
Pondělí Zataženo 27/17 °C
Úterý Oblačno 25/18 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2023/4

Slovo starosty 2023/4Datum konání:
25.9.2023

Vážení spoluobčané a čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, srdečně Vás zdravím na počátku podzimu, který nám astronomicky začne podzimní rovnodenností 23. září v 8 hodin a 50 minut. V klimatických podmínkách našeho mírného pásu se právě na podzim sklízí většina úrody. Listy stromů se barví do pestré palety barev, avšak na sklonku tohoto období pozvolnaFoto2023_4A.jpg opadávají. Dny se krátí, ochlazuje se, více prší a je mnohem horší počasí. Stěhovaví ptáci odlétají do teplých krajin a nám je často pocitově zima, protože jsme byli zvyklí na letní teploty. Ale takový už je koloběh života... něco končí a něco nového začíná… A tak skončily dětem i velké letní prázdniny a od 4. září započal nový školní rok 2023/2024. Měl jsem možnost pozdravit v tento slavnostní den děti z obou místních základních škol a popřát jim mnoho úspěchů a dobré studijní výsledky.

Na dalších řádcích Vám přináším, jako již tradičně na tomto místě, informace o probíhajících činnostech a novinkách našeho města…

Stavební činnosti v ulicích Nerudova, Švermova…

Čilý stavební ruch pokračuje i nadále v ulicích Švermova a Nerudova. V tuto chvíli pracovníci společnosti Energomontáže Votroubek dokončují připojování elektroměrových pilířů jednotlivých nemovitostí v ulici Švermova a pozvolna se přesouvají s výkopy pro přeložení vrchních kabelů NN do ulice 5. května, kde předmětná stavba pokračuje. Zahájeny byly i práce na rekonstrukci dotčených chodníků, kdy namísto původních asfaltových krytů bude nově pokládána zámková dlažba. Na místech dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí, které vzhledem k charakteru území nelze odvodnit jinak, jsou do chodníků zabetonovány odvodňovací žlábky. K přeloženým kabelům společnosti ČEZ byly dle našich požadavků přiloženy do výkopů i kabely nové sítě veřejného osvětlení (VO). Zabetonována byla již i pouzdra pro budoucí osazení nových sloupů VO. Vzhledem k husté zástavbě nebylo mnohdy lehké najít pro ně vhodné místo. Rekonstrukce VO probíhá dle projektu Ing. Michala Marka.

Foto2023_4B.jpg Foto2023_4C.jpg Foto2023_4E.jpg

Tak jako téměř na každé stavbě jsou i zde určitá tajemství a skutečnosti, které se bohužel objevily až po kopnutí do země. První věc, se kterou se nyní trochu pereme, je dožilé a rozpadající se zatrubnění potoku v Nerudově ulici. Po obnažení části chodníku a komunikace bylo zjištěno výrazné poškození betonů a panelů, kdy voda potoka tekla mimo své koryto. Aby se předešlo budoucím propadům a opravám na nové komunikaci a chodníku, bylo rozhodnuto o položení nové trubky, jejím důkladném obetonování, úpravě nátoku a odvodňovacího systému vodního toku.

Foto2023_4D.jpg Foto2023_4F.jpg

Další překvapení na nás bohužel čekalo v ulici Švermova. Zde se pod asfaltovým krytem chodníků objevily lité betony o síle cca 10–40 cm.  Jsme z našeho města zvyklí většinou na opačné případy, kdy byly asfalty pokládány na holý písek a že zde chyběly podkladní vrstvy. Zde je to tedy extrém a pravý opak. Ale i s tímto si budeme muset poradit, abychom stavbu dovedli do zdárného konce ke spokojenosti našich obyvatel.

Obchvat města

Ve věci přeložky silnice I/36 v úseku Čestice – Holice zahrnující i obchvat našeho města byla nejzásadnější, tak jak jsem informoval v minulém čísle Zpravodaje, z hlediska dalšího časového vývoje a přípravy stavby tzv. EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí). V pondělí 12. 6. obdrželo naše město do datové schránky informaci z odboru životního prostředí a zemědělství (oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí) Královéhradeckého kraje informaci, že bylo podáno oznámení záměru „Přeložka silnice I/36 Holice – Čestice“ zařazeného v kategorii II, bodě 49 přílohy č. 1 zákona EIA. Do 9. 7. 2023 zde měly dle zákona EIA veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu KHK. Bohužel musím konstatovat, že na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu EIA dospěl krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Přeložka silnice I/36 Holice – Čestice“ může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude znovu posuzován podle zákona EIA. Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu EIA je nutné zpracovat především s důrazem na ochranu lesa a ochranu přírody a krajiny.

Tato informace nás nepotěšila, protože pro naše město to znamená, že samotná realizace stavby přeložky silnice I/36 se časově určitě zase o nějaký ten měsíc či rok… oddaluje.

V případě zájmu o více informací závěrů zjišťovacího řízení je naleznete na odkazu: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK1089?lang=cs

Jednání o možné výstavbě obchodního řetězce

Již před několika lety projevila zájem skupina developerů vystavět v našem městě prodejnu obchodního řetězce potravinového typu. Vytipovali si tři místa, která by umožňovala takovouto stavbu řadící se z hlediska tehdy platného územního plánu do ploch občanského vybavení. Jednalo se o část areálu bývalé betonárny, část lokality Pod Pilou (přiléhající k ulici Smetanova) a o bývalý statek pana Ing. Plachetky. Vznikly projektové studie a započala jednání developerů s vrcholovým managementem daného řetězce, který sídlí v Německu. Ten však stavebníkům a českému vedení řetězce záměr výstavby prodejny v našem městě neschválil. Od té doby uteklo pár let. Mezitím zastupitelstvo města schválilo změnu územního plánu č. 2. A právě při této změně se zastupitelé domluvili a jednohlasně odsouhlasili mj. i nové území pro občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední, které se jim jevilo jako vhodné a „neobtěžující“ pro případný budoucí záměr výstavby prodejny. Jedná se o severní část lokality „Pod Pilou“. A právě o toto místo projevila zájem asi již před rokem opět skupina developerů. I v tomto případě byla vypracována studie, provedeny výpočty spádovosti potencionálních zákazníků a ekonomiky a záměr byl prezentován na nejvyšších místech vybraného řetězce v Německu. Tentokrát však s kladným výsledkem. A tak v tuto chvíli probíhají jednání zástupců města o možném prodeji nebo dlouhodobém pronájmu předmětného pozemku. O podrobnostech a dalším vývoji jednání Vás budu informovat.

Letní kino

Foto2023_4G.jpgFoto2023_4H.jpgPátek 8. 9. 2023 patřil v našem městě promítání a letnímu kinu. Již tradiční podzimní akce se opět konala na asfaltové ploše za sokolovnou, a i letos se těšila velkému zájmu diváků jak z řad dětí, tak i dospělých. Novinkou letošního roku totiž bylo i odpolední promítání animovaného filmu pro děti. O občerstvení účastníků se postarala rodina Čermákových, a tak i s ohledem na krásné počasí můžeme, myslím, hodnotit tuto akci jako vydařenou a hodnou pokračování ????.

 

Sbírka věcí – Diakonie Broumov

Město Borohrádek prostřednictvím členek Klubu důchodců uspořádá i v letošním roce veřejnou sbírku oblečení, lůžkovin, domácích potřeb, obuvi, hraček, časopisů, knih, drobných elektrospotřebičů a dalších funkčních věcí, které budou předány potřebným skrze sociální družstvo Diakonie Broumov. Tato společnost vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu. Z materiálu, který by jinak skončil na skládkách, smysluplně využije cca 90–95 %. Sbírka se uskuteční v pátek 6. 10. 2023 odpoledne a v sobotu 7. 10. 2023 dopoledne (časy a seznam věcí, kterými můžete do sbírky přispět, budou upřesněny na plakátovacích plochách a v hlášení městského rozhlasu). Děkuji srdečně Vám všem, kdo se do veřejné sbírky zapojíte.

Poděkování

Mé dnešní poděkování patří všem pořadatelům hudebního festivalu Borohrátky – především pak gestorovi celé akce = panu tajemníkovi, pracovníkům Technických služeb města za přípravu zázemí a mobiliáře, restauraci Sport a rodině Čermákových za skvělý servis a dobře zvládnuté občerstvení, všem účinkujícím a také skvělým divákům, kteří vytvořili příjemnou atmosféru. Škoda jen, že nás na závěr večera pozlobila příroda a poslední vystoupení se tak kvůli výpadku elektrické energie nemohlo uskutečnit. Kdo však nespěchal domů a nedal se odradit chvilkovým blackoutem, ten si později mohl v prostoru restaurace Sport užít skvělou after party s nadějným DJ JANYM alias Martinem Janečkem. A protože má tento náš borohrádecký DJ velkou fanouškovskou základnu a poptávka po jeho hudební produkci stoupá, uvažuje kulturní komise města na příští rok zařadit do programu kulturních akcí diskotéku s DJ JANYM v borohrádecké sokolovně ????.

Přípravy na pochod

V době, kdy píši tento článek, vrcholí přípravy na další ročník oblíbeného městského pochodu s Foto2023_4J.jpgpodtitulem „Poznejme naše sousedy“. Tentokrát se vydáme 23. 9. 2023 k našim sousedům do Zdelova. Doufám v hojnou účast návštěvníků a modlím se za hezké počasí. A o tom, jak to nakonec dopadlo, Vám napíši zase příště. Doufám, že to budou jen samé hezké zprávy…

 

 

Přeji Vám všem krásný podzimní čas zalitý sluncem a barevnou paletou naší krásné okolní přírody…

Váš starosta Mgr. Martin Moravec