Počasí ve městě

Počasí

Sobota Oblačno 25/18 °C
Neděle Oblačno 26/16 °C
Pondělí Jasno 30/18 °C
Úterý Zataženo 23/18 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2023/3

Slovo starosty 2023/3Datum konání:
3.7.2023

Vážení spoluobčané a čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, srdečně Vás zdravím na počátku léta a přináším Vám, jako již tradičně na tomto místě, informace o probíhajících činnostech a novinkách našeho města.

S velkou úlevou a dobrým pocitem začnu svůj dnešní příspěvek poděkováním. Máme za sebou pořádání dvou velkých společenských akcí, na které jsme se dlouho připravovali a chystali. Naším cílem bylo, aby dopadly na výbornou a účastnici byli spokojeni. Jednalo se o tradiční Dětský den a Májové dopoledne a následně o IX. ročník Sportovních her seniorůFoto2023_3A.jpg Královéhradeckého kraje.

Oba dny se dle ohlasů návštěvníků velmi vydařily, a to především díky pracovníkům Městského úřadu Borohrádek, Technických služeb, zástupců místních spolků, organizací, základních škol a práci všech obětavých lidiček, bez kterých by to prostě nešlo. Dokázali jsme se společně „poprat“ s mnoha překážkami a vyřešit mnoho problémů, které nám stály v cestě. Ne nadarmo se říká: „Kde vůle neschází, cesta se nachází“. A proto mé velké poděkování a poklona za odvedenou práci a ochotu věci řešit a dělat je dobře, směřuje Vám všem, kdo jste se na obou akcích podíleli. Mé velké poděkování patří i všem návštěvníkům a seniorským sportovcům za skvělou atmosféru a kulisu…

Stavební činnosti v ulicích Nerudova, Švermova

O letních prázdninách se často říká, že je to období „okurkové sezóny“, myšleno tak, že je to čas spíše pracovního útlumu, dovolených, festivalů, grilování a pohody. Rozhodně tomu takFoto2023_3D.jpg není a nebude v našem městě. V období letošního léta bude naopak vrcholit stavební ruch a ryk v ulicích Švermova, Nerudova, 5. května, kde již probíhají stavební činnosti spojené s rekonstrukcí vodovodních řadů, s přeložkami vrchního vedení nízkého napětí, s rekonstrukcemi a modernizací sítí veřejného osvětlení a také dotčených chodníků a komunikací. I když to nebude období jednoduché především pro místně bydlící spoluobčany, pevně věřím, že výsledek nás všechny potěší a naše město tak získá další upravený a ucelený veřejný prostor.

Ve chvíli, kdy píši tento příspěvek, již byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek v ulici Nerudova. Konkrétně se jednalo o úsek od prodejny Hanička až po křižovatku s ulicí Švermova. V tuto chvíli se stavební stroje společnosti AQUA SERVIS, a. s., přesunuly do ulice 5. května a následně budou pokračovat v ulici Švermova.

Od pondělí 5. června započaly stavební práce i na činnostech spojených s přeložkami vrchního vedení nízkého napětí a přílož veřejného osvětlení. Výkopové práce se zahájily pod farou a dále pokračují ulicí Nerudova. Děkuji všem spoluobčanům z dotčených ulic za trpělivost a omlouvám se za omezení způsobená těmito stavbami.

Foto2023_3B.jpg Foto2023_3C.jpg

Setkání k problematice přípravy staveb

Dne 15. 5. 2023 se na Městském úřadu v Holicích v Čechách uskutečnilo setkání k problematice přípravy staveb "I/36 Holice – Čestice", dálnice D35 a jejich krajských přivaděčů a dalších silničních staveb v Pardubickém kraji. Dalším tématem tohoto setkání byla i příprava modernizace železniční trati 026 v úseku Týniště n. O. – Choceň. Setkání se zúčastnili zástupci ŘSD ČR, Správy železnic a Správy a údržby Pardubického kraje.

Ve věci přeložky silnice I/36 v úseku Čestice – Holice zahrnující i obchvat našeho města (jeho oddálenou variantu) je nejzásadnější z hlediska dalšího časového vývoje a přípravy stavby EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí). V květnu, kdy se toto setkání uskutečnilo, se stále ještě čekalo na informaci od Ministerstva životního prostředí, kterému krajskému úřadu tuto agendu předá, aby rozhodl, zda se posouzení vlivů na životní prostředí této stavby ukončí ve fázi zjišťovacího řízení nebo zda se EIA z roku 2014 bude muset celá opakovat. V pondělí 12. 6. obdrželo naše město do datové schránky informaci z odboru životního prostředí a zemědělství (oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí) Královéhradeckého kraje informaci, že bylo podáno oznámení záměru „Přeložka silnice I/36 Holice – Čestice“ zařazeného v kategorii II, bodě 49 přílohy č. 1 zákona EIA. Nyní tedy dle zákona EIA mají veřejnost a dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky možnost zaslat své písemné vyjádření k oznámení Krajskému úřadu KHK, a to do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Královéhradeckého kraje, tj. do 9. 7. 2023. Účelem zjišťovacího řízení je tedy určit, zda bude záměr posouzen v rámci úplného procesu EIA, či nikoliv. Pokud úřad rozhodne, že se záměr dále posuzovat nebude, což by nás z časových důvodů velmi potěšilo, vydá o tom rozhodnutí. Toto rozhodnutí úřad zveřejní na úřední desce a v informačním systému EIA.

Ve věci druhé uvažované stavby, a to je zdvojkolejnění železniční trati v úseku Týniště nad Orlicí – Choceň, která vede přes naše město, byly podány následující informace. Musela se upravit projektová dokumentace dle nové platné legislativy. Stavba byla schválena Centrální komisí ministerstva dopravy a má platné vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zahájení stavby, resp. tohoto úseku Týniště – Choceň se časově výrazně posunulo od původních termínů (prvotní uvažované zahájení bylo v roce 2023). Jelikož stavba navazuje na stavby další a ty budou realizovány dříve, mluví se o zahájení stavebních příprav tohoto úseku v roce 2028 a o samotné realizaci až v letech 2029–2030. Od roku 2024 do roku 2027 se má stavět a modernizovat železniční trať okolo Hradce Králové, od roku 2027 do roku 2028 se má zdvojkolejnit úsek Týniště – Hradec Králové. 

Naučná stezka

Již několik let jsme si společně s kolegou z Městského úřadu Borohrádek Ing. Petrem Klimentem pohrávali s myšlenkou vybudovat v našem městě naučnou stezku. Okruh, který by vedl skrze náš lesní majetek a ukázal návštěvníkům i další krásy okolní přírody. Zastupitelé města souhlasili v letošním rozpočtu s alokací financí na zajištění potřebné projektové dokumentace. A tak již v tuto chvíli ve spolupráci s firmou STATING Eko připravujeme trasu (ta povede z Borohrádku na Šachov a zpět), plánujeme zastávková místa, informační tabule (např. o historii města, hospodaření v lese, biodiverzitě, ekologii a vodohospodářské funkci lesa, o paleontologickém nalezišti na Šachově, o lužním lese Kuchyňka, přírodní památce Vodní tůň atd.), lavičky, tematické herní prvky pro děti a další mobiliář. Po získání všech patřičných povolení se o samotné realizaci a značení uvažuje již v příštím roce.

Optika na škole

Foto2023_3E.jpgFoto2023_3F.jpgRada města Borohrádek souhlasila s žádostí společnosti CETIN, a. s., (ve spolupráci se společností Tlapnet, s. r. o.) o vstup a uložení trubičkových svazků pro optické kabely do pozemků města v travnatém pásu u Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek. Uzavřena byla Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti. Na pozemku u ZŠ T. G. Masaryka, parc. č. st. 488/1 v k. ú. Borohrádek tak byla odkopána stávající trasa optické SEK spol. CETIN, a. s., a v ní instalována nová spojka. Z tohoto místa byl veden výkop k budově školy. Nová trasa kříží účelovou komunikaci na stejném pozemku. Křížení bylo provedeno podvrtem. Do výkopu byly uloženy trubky HDPE40 pro zafouknutí optického kabelu. Od paty stěny budovy pokračuje vedení po fasádě objektu a dále vnitřní vedení v budově. Do propojené trasy trubek bude zafouknut nový trubičkový svazek a optický kabel až k vysílači společnosti Tlapnet, s. r. o., umístěném na střeše školy. Tímto krokem dojde k výraznému zlepšení konektivity a následně i internetových služeb v našem městě.

Oprava silnice I/36

V první etapě stavby rekonstrukce silnice první třídy za mostem přes Tichou Orlici vlevo směrem na Čestice byl opraven úsek vozovky po malou vodní elektrárnu. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byla následně provedena recyklace za studena podkladní vrstvy. Po technologickém vyzrání byly položeny postupně tři vrstvy asfaltových směsí. Dokončeno bylo předláždění chodníku, osazení svodidel a dopravního značení. Po dokončení I. etapy se otevřel most alespoň pro odbočení vpravo a dopravu směřující na Čermnou n. O. a Šachov. Stavební stroje společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., se přesunuly dále na Zámlýní (až k písníku), aby započaly druhou etapu stavby. I zde bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 170 mm a recyklace za studena podkladní vrstvy vozovky v tloušťce 200 mm. Byla vybourána část obrubníků a ty nahrazeny novými. Časově a stavebně nejnáročnější částí tohoto úseku byla kompletní rekonstrukce propustku a vtokové jímky v zatáčce pod Velkým lesem. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, zbývá předláždění části chodníků a výšková úprava sjezdů z komunikace. Dále pak čištění příkopů od nánosů včetně stržení stávající krajnice a nahrazení za novou krajnici z recyklovaného materiálu zhutněnou 30 mm pod hranou vozovky. Bude dokončeno dopravní značení na základě stanovení trvalého dopravního značení. Dle mých posledních informací od stavební firmy se předpokládá termín uvedení celé stavby do provozu ke dni 30. 6. (to by znamenalo výrazné zkrácení délky stavby, neboť PD stavby počítala s otevřením silnice až ke dni 9. 7.). Tak tedy doufejme, že tomu tak opravdu bude a doprava se tak zase vrátí „k normálu“.

Foto2023_3G.jpg Foto2023_3H.jpg Foto2023_3J.jpg

Lokalita „Pod Pilou“

Foto2023_3K.jpgV prvním letošním čísle našeho Zpravodaje jsem Vám, čtenářům, popsal situaci a očekávaný vývoj činností potřebných ke schválení Regulačního plánu v lokalitě budoucí výstavby „Pod Pilou“. Stěžoval jsem si na složitou komunikaci se společností ČEZ, která požaduje v této lokalitě výstavbu nové trafostanice. Jelikož nás již nebavilo vyřizovat naše dotazy a návrhy skrze žádosti o stanovisko emailovou cestou, jsem moc rád, že se nám podařilo osobně dostat až k odpovědným osobách ze společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v Hradci Králové. Konečně zde jsme tak mohli společně diskutovat nad koordinační situací území a domluvili si místo, mimo budoucí zástavbu rodinných domů, kde bychom požadovanou trafostanici akceptovali.

Možná jste si v nedávné době všimli pohybu osob a strojů na tomto území. Mimo tato jednání schválila rada města cenové nabídky na další potřebné projektové dokumenty, a to geodetické zaměření – výškopis a polohopis a dále na inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum lokality. A právě tyto práce zde probíhaly v druhé polovině měsíce června.

Bankomat

Jsem velice rád, že mohu potvrdit informaci, o které jsem psal v minulém čísle našeho Zpravodaje a která se týká instalace nového bankomatu. Vše se opravdu podařilo dotáhnout doFoto2023_3L.jpg zdárného konce, a tak dne 31. 5. 2023 byl na borohrádeckém náměstí instalován a spuštěn do provozu sdílený bankomat společnosti MONETA Money Bank.

Pozvánka – hudební festival Borohrátky 2023

Závěrem mého dnešního příspěvku prosím přijměte pozvání na další ročník hudebního festivalu Borohrátky, který se ponese v duchu loučení s létem. Tento rok nám poslední sobota v měsíci srpnu, kdy se tako akce vždy pořádá, vychází na 26. srpna. Místo konání je taktéž tradiční, a to fotbalové hřiště TJ Lokomotiva Borohrádek. Připraven bude bohatý hudební program a mnoho dobrot v restauraci Sport. Těším se na další společná setkání…

Přeji Vám všem krásný a pohodový letní čas plný sluníčka a odpočinku na Vašich dovolených ať už je strávíte v zahraničí u moře, cestováním po krásách naší země anebo u bazénu na zahrádce...

Váš starosta Mgr. Martin Moravec