Počasí ve městě

Počasí

Sobota Oblačno 25/18 °C
Neděle Oblačno 26/16 °C
Pondělí Jasno 30/18 °C
Úterý Zataženo 23/18 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
5
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
6
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Uzavření sběrného místa pro odkládání komunálního odpadu
Milostivé léto 2024
7
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
8
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
9
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
10
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
11
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Připomínky k návrhu jízdních řádů pro rok 2025
12
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
13
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Výletní vlak z Pardubic do Borohrádku a zpět jede tuto sobotu
14
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
15
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
16
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
17
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
18
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
19
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
20
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
21
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
22
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
23
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
24
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
25
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
26
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
27
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
28
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
29
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
30
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
31
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
1
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
2
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
3
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
4
Letní příměstské tábory - Lesní klub Kamínek
Oprava silnice I/36 - křižovatka Moravsko
Milostivé léto 2024
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2023/1

Slovo starosty 2023/1Datum konání:
22.2.2023

Vážení spoluobčané a čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, srdečně Vás zdravím poprvé v roce 2023 prostřednictvím našeho periodika, a proto mi dovolte ještě jednou popřát Vám všem do nového roku vše dobré, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Našemu městu přeji mnoho dobrých rozhodnutí ze strany jeho vedení a co nejvíce realizovaných investic, které povedou k jeho dalšímu rozvoji. A právě o plánovaných investicích, výdajích a příjmech pro rok 2023 schváleného rozpočtu města Borohrádek se dočtete na dalších stránkách tohoto vydání Zpravodaje. O jednotlivých stavbách, realizačních záměrech, investicích, projektech napříč tímto finančním plánem Vás budu i nadále průběžně informovat. K letošnímu schválenému rozpočtu uvedu jen několik malých poznámek. Zastupitelstvo města Borohrádek schválilo tento dokument na svém prosincovém jednání jako schodkový (schodek je ve výši 4,3 mil. Kč). Takto sestavený rozpočet jsme si mohli dovolit díky dobrému hospodaření uplynulých let, kdy jsme správně predikovali, drželi se v odhadech především daňových příjmů raději tzv. při zemi a dokázali našetřit dostatečný objem finančních prostředků. Pro tento rok jsou naplánovány jako hlavní investiční akce stavební činnosti v ulicích Švermova a Nerudova. Opět se bude jednat o koordinačně náročné navazující sdružené stavby (podobně jako v minulosti např. v ulicích Havlíčkova, Partyzána Petra, Jiráskova, T. G. Masaryka) v podobě přeložek vrchního vedení nízkého napětí (NN) do země (investor ČEZ, a.s.), rekonstrukce sítě veřejného osvětlení jako přílože k výkopům společnosti ČEZ (investor město Borohrádek), rekonstrukce vodovodních řadů a domovních přípojek (investor Dobrovolný svazek Tichá Orlice + město Borohrádek), rekonstrukce dotčených chodníků a komunikací (investor město Borohrádek + finanční kompenzace za vstupy a uložení kabelového vedení od fy ČEZ, a. s.). Předpoklad zahájení stavebních prací je v jarním období, jen jak to dovolí počasí. V první fázi stavby budou nejprve provedeny rekonstrukce vodovodních řadů, a až poté se přistoupí k činnostem spojeným s přeložkami sítí NN a dalším stavebním aktivitám. O jednotlivých etapách a plánovaném postupu prací budeme místně bydlící spoluobčany informovat letáky do poštovních schránek a prostřednictvím městského rozhlasu.

Z dalších schválených investic pro letošní rok uvedu ještě například rozšíření parkovacích stání pro osobní automobily v lokalitě Kout, u zdravotního střediska, opravu střechy nad obřadní síní, sanaci a úpravu zdi po č. p. 13 na náměstí anebo rekonstrukci návesního rybníčku na Šachově v případě získání dotace.

Na dalších řádcích bych Vás rád v krátkosti, jako již tradičně, seznámil s novinkami, probíhajícím vývojem prací a činností v našem městě…

Dokončené investice

S ohledem na nástup zimního počasí v měsíci prosinci s úlevou konstatuji, že se nám podařilo dokončit téměř všechny zbývající naplánované investice roku 2022 bez výhrad. KonkrétněFoto2023_1B.jpg se jednalo o rekonstrukce chodníků a komunikace v části ulice Čechova. Místně žijící obyvatelé se tak konečně dočkali rekonstrukce dožilých chodníků a náhrady recyklovaného povrchu prašné komunikace za asfaltový kryt.  Položena zde byla nová zámková dlažba a silniční obruby. Součástí stavby bylo i vybudování odvodnění komunikace. Ve stejném časovém období došlo i na plánované stavební úpravy povrchů místních komunikací a odvodnění před garážemi v ulici Družstevní a dále pak v části ulice Bělidlo (směrem k přečerpávací stanici ČOV). Dodána a instalována byla i nově objednaná autobusová čekárna k autobusové zastávce pod CZŠ.

Foto2023_1A.jpg Foto2023_1C.jpg Foto2023_1D.jpg

Návštěva z Povodí Labe

Foto2023_1E.jpgV minulém čísle našeho Zpravodaje jsem Vás, čtenáře, informoval o pokračování příprav investičního záměru společnosti Povodí Labe k námi vyvolané revitalizaci ramene Tiché Orlice v Borohrádku v lokalitě „Dolní luka“. Na tomto místě v tuto chvíli stále probíhá biologický průzkum území a je zpracováván projekt. Při komunikacích k výše uvažované stavbě s RNDr. Michalem Vávrou (pracovník referátu VH plánování a ekologie Povodí Labe) jsme se s panem doktorem domluvili i na osobní návštěvě a představení dalších míst v našem katastru, slepých ramen, která by podobný zásah ke své záchraně a zlepšení globální funkce také potřebovala. A od slibů došlo i na skutky, a tak jsme dne 17. 1. přivítali na Městském úřadu Borohrádek nejenom RNDr. Michala Vávru, ale i jeho kolegyni Ing. Jitku Erbenovou z odboru technickoprovozní činnosti. Nejprve jsme společně nad mapovými podklady probrali tři námi navrhnutá území, abychom se poté následně přesunuli do terénu a prohlédli slepá ramena Tiché Orlice naživo. Pracovníci Povodí Labe si ze všech lokalit pořídili fotodokumentace a dále budou jejich návštěvy a monitorování pokračovat na jaře a v letním období. Mezitím budou prověřeny majetkové poměry jednotlivých míst. O výsledku a vhodnosti míst k revitalizaci by následně mělo dojít po zjišťovacím řízení v rámci biologického průzkumu území.   

Odpadové hospodářství, třídění odpadů u obalů

Od 1. 1. 2023 došlo v našem městě k dlouhodobě plánovanému sjednocení četnosti svozů směsného komunálního odpadu (SKO) od rodinných i bytových domů, a to na čtrnáctidenní interval. Před tímto krokem byly všem zájemcům z řad zástupců SVJ, bytových domů nabídnuty a v případě zájmu i rozvezeny velkoobjemové kontejnery na SKO, a to bezplatně formou výpůjčky. Cílem tohoto kroku je do budoucna nahradit u bytových domů všechny malé popelnice kontejnery tak, aby se zkrátil čas obsluhy svozových aut na těchto stanovištích. Kapacitně byla posílena sběrná „hnízda“ právě v blízkosti bytových domů. I nadále nabízíme na sekretariátu MěÚ všem spoluobčanům možnost bezplatného získání třídicích tašek (sada obsahuje tašky na plast, papír, sklo, kovy) nově ve dvou objemových velikostech. Stejně tak platí v našem městě a v místní části Šachov nabídka možnosti využívání svozu separovaného odpadu (papíru, plastu) od rodinných domů (formou systému door to door), tedy odvozu vyseparovaných komodit ze sběrných nádob přímo od Vaší nemovitosti. Nabídka na bezplatnéFoto2023_1F.jpg získání těchto nádob platí do vyčerpání skladových zásob. Více informací Vám podá na MěÚ Borohrádek paní Ing. Jana Machková. Město Borohrádek podalo žádost o dotaci k možnosti získání dalších kompostérů a hnědých popelnic na bioodpad. V případě, že naše žádost bude úspěšná, bude do svozového harmonogramu zařazen (v období jaro až podzim) i svoz bioodpadů od jednotlivých nemovitostí. V případě kompostérů, tak jako již v minulosti, by byly i tyto formou zápůjčky nabízeny bezplatně zájemců z řad našich občanů. 

A právě za zlepšené výsledky třídění odpadů z obalů bych chtěl na tomto místě poděkovat Vám všem, kdo se do separace aktivně zapojujete.

Na základě posledních výsledků od společnosti EKO-KOM vytřídilo naše město za čtvrt roku v období od 1. 10. – 31. 12. 2022 a předalo k využití 34,624 t odpadů z obalů (8,05 t papíru, 12,532 t plastů, 9,39 t skla, 4,529 t kovů, 0,123 t nápojových kartonů). 

Regulační plán lokality Pod Pilou

Zastupitelstvo města Borohrádek schválilo pořízení regulačního plánu pro lokalitu Pod Pilou. Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Regulační plán musí být v souladu s platným územním plánem a zásadami územního rozvoje.

A jaký je prozatím vývoj pořízení regulačního plánu této nové lokality, která bude primárně určena k bydlení v rodinných, bytových a řadových domech? Zastupitelstvo města Borohrádek schválilo (po výběru z několika předložených variant) řešení uspořádání lokality Pod Pilou jako podklad pro zpracování regulačního plánu ("RP Borohrádek sever – Pod Pilou") a souhlasilo s pokračováním prací na návrhu RP. Regulační plán zpracovává společnost Ateliér "Aurum", s.r.o., Pardubice. V projekčních podkladech jsou tak již vyznačeny základní regulační podmínky pro stavby hlavní (např. stavební čáry, stavební hranice, uliční čáry apod.). Orientace hřebene RD je regulována v takových částech území, které jsou pohledově exponované a vytvářejí koncepci uspořádání zástavby. Výšková hladina RD je v některých částech stanovena jednotně, ve střední části je pak dána možnost volby, zda objekty přízemní nebo s jedním podlažím a podkrovím.

Po jednáních s dotčenými orgány týkajících se možností napojení lokality na plyn, vodu, elektřinu, kanalizaci jsme „narazili“ na potřeby zjištění měření a hodnocení vlivu akustických emisí ze stacionárních a mobilních zdrojů hluku na budoucí chráněné venkovní prostory staveb zamýšlených rodinných domů. Naměřené hodnoty jsou hygienicky vyhovující pro uvažované záměry. Díky tomuto kroku nebudou muset jednotliví budoucí stavebníci na své náklady hradit hlukové studie. Dalším „oříškem“, se kterým se nyní na této lokalitě trochu pereme, je trafostanice společnosti ČEZ. Ta se nachází na okraji území u ulice Smetanova. Bohužel vrchní vedení vysokého napětí, které k ní vede směrem od garáží v ulici Družstevní, s sebou nese ochranné pásmo 7 m od krajních vodičů. To nám trochu „hatí“ plány s uvažovaným budováním nedostatečných parkovacích míst naproti garážím a dále nás tato stavba omezuje v možnostech pořízení průsečné křižovatky k napojení lokality do ulice Družstevní. A tak bylo schváleno podání žádosti o přeložení dané trafostanice směrem ke garážím. Jen tímto krokem se dá u společnosti ČEZ dobrat k nějakému finančnímu odhadu nákladů. Bohužel předložený cenový odhad realizačních nákladů přeložky trafostanice činí 3 miliony korun. Z této částky činí 347 tis. Kč projektová dokumentace a správní poplatky, 185 tis. Kč věcná břemena a 2.468.000 Kč technická realizace. Tato nabídka bude zařazena na program příštího jednání zastupitelstva města. Obávám se však, že vzhledem k velmi vysokým finančním nákladům nebude akceptována. Pokud tomu tak skutečně bude, budeme se společností ČEZ dále jednat, bohužel opět a pouze prostřednictvím podání žádosti o stanovisko, do jaké vzdálenosti od trafostanice na sávajícím místě nás „pustí“ s obslužnou komunikací v případě budování průsečné křižovatky.  Dále nás pak čeká společné jednání a veřejné projednání RP. Z výše uvedeného tak vyplývá, že je před námi bohužel, ač to neradi říkáme, ještě hodně práce a hodně času, než lokalita ožije stavebním ruchem.   

OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ U ZŠ TGM

Nového osvětlení se již brzy dočká víceúčelové venkovní sportovní hřiště u Základní školy T. G. Masaryka Borohrádek. To umožní časově delší možné využívání tohoto sportoviště. A jelikož máme v tuto chvíli na některé dny a časy přetlak sportujících v místní sokolovně, věřím, že některé sportovní oddíly této možnosti plně využijí.

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo města Borohrádek schválilo na svém jednání dne 14. 12. 2022 pořádání IX. ročníku Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje v roce 2023 a podání žádosti o dotaci z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Po poradě hlavních pořadatelů byl termín letošních seniorských her stanoven na čtvrtek 15. června. O přípravách a dalších podrobnostech Vás budeme informovat.

Další úspory ve spotřebě elektrické energie

Velmi vysokou finanční zátěž pro městský rozpočet znamenalo každoroční vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu hasičské zbrojnice Borohrádek. Dožívající akumulační topení a zvýšené sazby dodávek elektřiny nás přiměly k myšlence změny systému vytápění. Díky předcházejícím jednáním a z nich plynoucí nabídce majitele sousedícího dřevařského závodu SECA k dlouhodobému dodávání paliva (pelet), bylo rozhodnuto o zakoupení vyhovujícího kotle pro tento druh paliva, přístavbě nové kotelny a zřízení nových rozvodů s radiátory napříč celou stavbou. 

Pozvání na blížící se kulturní akce

I když vládne v tuto chvíli za okny konečně to pravé zimní počasí (konečno myšleno především pro naše děti, kterým činí toto období radost, neboť si mohou užít sněhu a ledu ke svým radovánkám), již nyní začínáme pracovat na přípravách tradičních kulturních akcí, které se odehrávají většinou v poněkud teplejších podmínkách. A tak jednáme s hudebními skupinami, zpěváky, zpěvačkami, baviči a dalšími multižánrovými umělci o finančních nabídkách a časových možnostech pro přípravu programu na Dětský den a Májové odpoledne na 27. květen, ale i na hudební festival Borohrátky, kterým se 26. srpna již tradičně loučíme s létem. V jednání je varhanní koncert v kostele, divadelní představení, ale opět i promítání pod hvězdami, tedy letní kino, a další projekty, o kterých Vás bude průběžně informovat i kulturní komise rady města.

Závěrem mého příspěvku si dovolím srdečně poděkovat pořadatelům letošních plesů. První lednový připravili volejbalisté ze spolku „Sportovci Borohrádek“ a druhý pak v únoru členové Mysliveckého spolku Borohrádek. Jako aktivní účastník obou plesů si troufám říci, že z panující atmosféry, hojné účasti a bujaré nálady návštěvníků se oba plesy velmi vydařily.

Krásný a pohodový zimní čas Vám přeje

Váš starosta Mgr. Martin Moravec