Počasí ve městě

Počasí

Neděle Oblačno až zataženo s bouřkami 22/12 °C
Pondělí Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 25/14 °C
Úterý Polojasno 22/14 °C
Středa Polojasno 20/12 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Rohlík
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
4
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Delegování členů OVK
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
10
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
11
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
12
Pozvánka na koncert na zámku v Chroustovicích
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den a májové odpoledne 2024
26
27 28 29 30 31
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1 2
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2018/1

Slovo starosty 2018/1Datum konání:
18.2.2018
Datum ukončení:
18.3.2018

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.

Prvně Vás srdečně zdravím v roce 2018 prostřednictvím našeho periodika, a proto ještě jednou přeji Vám všem do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, porozumění a pohody. Ať rok s osmičkou na konci naplní Vaše očekávání a prožijete ho co nejradostněji.

A nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti tradičně seznámil s těmi nejdůležitějšími událostmi, které se nyní řeší a probíhají v našem městě…

·      Zástupci města, obcí či jejich svazky, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku, firmou AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlásili nové ceny za dodávku pitné vody a za odvádění odpadních vod na rok 2018. Vodné bude činit 40,60 Kč/mᶟ a stočné 40,40 Kč/mᶟ včetně DPH. Cena pro vodné a stočné tak zůstává i pro rok 2018 ve stejné výši jako v letech minulých. Cena pro stočné se přitom drží na stejné úrovni již sedmým rokem. U vodného došlo k meziročnímu zvýšení pouze v roce 2014, a to o cca 2,8 %, tedy o 1,10 Kč/mᶟ dodané pitné vody.

·      Dne 12. 1. 2018 se uskutečnil na Městském úřadě v Borohrádku 1. výrobní výbor pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace III/3172 Borohrádek, 2. etapa (jedná se o silnici od křižovatky u hospody Na Náměstí okolo kostela směr Čermná nad Orlicí…).

·      Již před časem jsem ve zpravodaji města prezentoval informaci o tom, že Rada města Borohrádek schválila vypracování rešerše závěrů Studie řešení likvidace dešťových a splaškových vod v místní části Šachov (kterou zpracovávala firma ŠINDLAR s.r.o.) nezávislým odborníkem z oblasti vodního hospodářství (Ing. Vladislav Kališ). Dále jsem Vás informoval i o tom, že Rada města vyslovila nesouhlas s některými závěry Stavebního odboru (životní prostředí) městského úřadu Kostelec nad Orlicí a zejména pak se závěry Státního pozemkového úřadu (SPÚ), které byly součástí Studie. V případě SPÚ již proběhla v prosinci 2017 na MěÚ jednání se zástupci tohoto úřadu, především na téma možného vypouštění dešťových vod do melioračních příkopů a ohledně majetkových vztahů. Dne 3. 1. 2018 proběhla na MěÚ Borohrádek pracovní schůzka s Ing. Kališem, který informoval zástupce města o závěrech a objektivním posouzení dané Studie. Byly představeny a diskutovány i další možnosti nakládání s dešťovými a splaškovými vodami na Šachově. Závěrem bylo domluveno zpracování přehledných podkladových materiálů, kde budou technicky popsány všechny varianty možného řešení, finanční náklady či potřebné součinnosti od místních obyvatel… Tyto materiály budou posléze distribuovány všem občanům do poštovních schránek k seznámení. Dále chce město Borohrádek vstoupit i v jednání s majitelem komunikace (Královehradecký kraj) a hovořit na téma možné investice do odvodnění komunikace či budoucí opravě krytu vozovky ve vztahu k uvažovaným záměrům likvidace vod, které by zásah do komunikace jistě znamenaly. Až poté chceme učinit slíbené veřejné projednání a seznámení se Studií, alternativami a možnostmi na dané téma.

·      ZM schválilo podání žádosti na pořádání VI. ročníku sportovních her seniorů Královehradeckého kraje. Loňského V. ročníku, který se podruhé konal v Borohrádku, se zúčastnilo téměř 300 seniorů z celého Královéhradeckého kraje. Doufáme, že i letošní rok uspějeme s žádostí o dotaci u Královehradeckého kraje (v loňském roce, byť s časově náročnou agendou a na dvakrát, přispěl kraj částkou 100 tis. Kč). Finanční příspěvek nám přislíbila stejně jako v minulém roce i Česká asociace sport pro všechny. Dále jednáme o možnosti spolupráce i s panem Davidem Hufem, fitness trenérem a bývalým mistrem světa a Evropy ve sportovním aerobiku, který založil projekt „Buď fit seniore“.

·      RM schválila cenovou nabídku na výměnu části oken v prvním patře budovy sokolovny (zápasnické sály, chodba, kancelář) za účelem zlepšení tréninkových podmínek našich zápasnických nadějí a především ke snížení nákladů za vytápění těchto prostor.

·      RM schválila zpracování strategického dokumentu rozvoje města Borohrádek na období 2018 – 2028. Pro dlouhodobé plánování rozvoje města je klíčovým dokumentem právě strategický plán, jehož cílem je poskytnout veřejnému i soukromému sektoru základní vizi o socioekonomickém směřování města. Mít zpracován tento dokument je i z jednou z podmínek pro možné získávání dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zpracovatelem bude Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – jednatelství Rychnov nad Kněžnou. Budu velmi rád, vážení spoluobčané, pokud se významně zapojíte do dotazníkového šetření, veřejného projednávání či budete mít zájem stát se členem některé z pracovních skupin.

·      ZM odsouhlasilo pokračování přípravných prací k vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci ulice Partyzána Petra od Ateliéru MACAS, Br. Veverkových 2717, 530 02 Pardubice. V potaz byly vzaty a zapracovány i relevantní připomínky v místě bydlících občanů. Intenzivně v těchto dnech jednáme se společností ČEZ Distribuce a. s. o možnosti časového spojení stavebních akcí, kdy společnost ČEZ by provedla přeložení již dožívajícího vrchního vedení NN do země (stejně jako se nám to povedlo časově skloubit např. v ulici Havlíčkova, na Šachově a letos na jaře pak i na Bělidle). Připadá nám logické a ekonomické, pokud to jen trochu jde provádět tak významnou opravu a rekonstrukci společně, kompletně tak, aby se po čase nemusely dlažby a asfalty opětovně rozebírat či dokonce řezat.

·      ZM schválilo záměr na možnou obnovu přírodní lokality starý písník BorohrádeSlovoSt2018_StaryPisnik.pngk. Již před časem proběhla kladná jednání s oblastním ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ing. Zezulkou v souvislosti s možným odkoupením části pozemků bývalé vodní plochy (zbývající část pozemků je v majetku města Borohrádek a MO ČRS Borohrádek). Právě odkoupení daných pozemků od státu, bylo odsouhlaseno ZM k zařazení do rozpočtu města pro rok 2018. Následovat by mělo biologické posouzení lokality, vypracování projektové dokumentace a žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na revitalizaci vodní plochy a okolí písníku.

·      ZM schválilo vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku města na konci roku 2017 a přebytkům hospodaření minulých let mimořádnou splátku úvěru, který byl v minulosti uzavřen s Českou spořitelnou a.s. na projekt „Odkup areálu stavební výroby ŽPSV a.s. v Borohrádku“. Touto mimořádnou splátkou bez poplatku ve výši 5 667 500 Kč město Borohrádek splatilo celý úvěr a zbavilo se tohoto finančního závazku.

·      ZM schválilo dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek, jejímž zřizovatelem je město Borohrádek, pro plnění povinné školní docházky žáků II. stupně s trvalým pobytem v obcích Žďár nad Orlicí a Čermná nad Orlicí. Následně byla dle litery zákona schválena Obecně závazná vyhláška Města Borohrádek č.2/2017, kterou se stanovila část společného školského obvodu ZŠ pro obě výše uvedené obce.

·      ZM schválilo záměr podání žádosti o dotaci z programu údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny na opravy chátrající ohradní zdi hřbitova na Šachově. Jedná se o národní zemědělskou dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu.

·      I přes zvyšující se náklady měst a obcí na likvidaci a třídění komunálních odpadů (např. vlivem zavádění recyklačních poplatků za sběr tříděných plastů, zvyšováním poplatků za ukládání TKO na skládky…) schválilo ZM Borohrádek zachování poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017 tj. 550Kč/osobu a rok (při zachování týdenní frekvence svozu).

·      V úterý 23. ledna 2018 očekáváme v našem městě vzácnou návštěvu. Naše pozvání přijal hejtman Královehradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Témat k diskuzi je mnoho, zajímají nás především možnosti čerpání krajských dotací, krajské silnice a jejich plánované rekonstrukce, otázky školství, dopravy, zdravotnictví či pracovních příležitostí v kraji…SlovoSt2018_Motorkari.png

·      Ve spolupráci s Policií ČR byly zahájeny kroky k odhalení neznámých osob, které si dlouhodobě pletou soukromé lesní a zemědělské pozemky v katastru našeho města s motokrosovou dráhou. Tito „motorkáři“ způsobují svým jednáním nemalé škody nejenom na majetku města a soukromých vlastníků, ale často i ohrožují svou bezohlednou jízdou zdraví a životy našich spoluobčanů, kteří pak oprávněně vznáší své připomínky a stížnosti.

·      Na základě vyhlášené výzvy byla do 10. 1. 2018 dána možnost právnickým osobám žádat o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek na rok 2018. Rozpočet na rok 2018 je ve fázi přípravy a musí být dle zákona schválen nejpozději do 31.3. Každý zastupitel města může předkládat své návrhy a priority. I vy občané tak můžete oslovit své zastupitele, radní, předsedy komisí, ředitele příspěvkových organizací. Vaše podněty a připomínky rádi do projednávání rozpočtu zařadíme. Všichni máme zájem naše město dále rozvíjet tak, aby se nám v něm dobře žilo, abychom v něm rádi trávili svůj volný čas a náš společenský a veřejný život byl naplněn.

·      Závěrem mého příspěvku dovolte vážení čtenáři tradičně několik poděkování, kterých není v případě pomoci a dobře odvedené práce nikdy dost... Srdečně děkuji členkám ASPV Borohrádek, seniorkáSlovoSt2018_Kamion.pngm, které skvěle reprezentovaly naše město na I. ročníku Festivalu uměleckých činností seniorů ve Skřivanech. Moc děkuji také ZŠ, MŠ, CZŠ, všem pořadatelům, účinkujícím a zúčastněným všech kulturních adventních a vánočních akcí, které se konaly v Borohrádku a na Šachově a těšily se velkému zájmu diváků. Děkuji pánům Jiřímu Stárkovi (autodoprava Stárek) z Vysokého Chvojna, který sponzorsky bezplatně zajistil kácení a přepravu letošního vánočního stromu a panu Jiřímu Bahníkovi ml. ze společnosti TTV spedice spol. s. r. o. za bezpečné a „hodinářsky“ přesné jeřábnické práce spojené s kácením a instalací tohoto stromu a v neposlední řadě děkuji i panu Nedvídkovi, panu Kašparovi a panu Pešanovi za umožnění odběru elektrické energie pro potřeby adventních trhů.

Přeji Vám všem krásný zimní čas a pohodový vstup do nového roku…

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec