Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Úterý Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 22/9 °C
Středa Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 21/13 °C
Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/13 °C
Pátek Jasno 24/13 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Město > Orgány města > Podklady k jednání ZM 8. března 2016

Podklady k jednání ZM 8. března 2016

Pozvánka

Dovoluji si Vás pozvat na 9. zasedání Zastupitelstva města Borohrádek, které se bude konat v úterý 8. března 2016 od 17:00 hodin v městském kině.

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. a) Určení zapisovatele b) Volba návrhové komise c) Určení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 5. Informace starosty města
 6. Návrh rozpočtu města na rok 2016
 7. Projednání nabídky České spořitelny a.s. na bezplatné zřízení kontokorentu k běžnému účtu města
 8. Veřejnoprávní smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost pro TJ Lokomotiva Borohrádek
 9. Veřejnoprávní smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Borohrádek na celoroční činnost pro Tělocvičná jednota Sokol Borohrádek
 10. Projednání darovací smlouvy na financování činnosti Místní akční skupiny NAD ORLICÍ o.p.s.
 11. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 6
 12. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 7
 13. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 8
 14. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 9
 15. Zápis z jednání kontrolního výboru č. 10
 16. Zápis z jednání kontrolního výboru č.11, projednání plánu činnosti kontrolního výboru pro rok 2016
 17. Oznámení zamýšleného úplatného převodu nemovitostí s předkupním právem města Borohrádek podle § 101 zákona č. 183/20006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pozemků p.č. st. 855- zastavěná plocha a nádvoří, 473/1- ostatní plocha, 483/2 – ostatní plocha, 487/12 – ostatní plocha, 508/6 – ostatní plocha a 528/14 – ostatní plocha v k.ú. Borohrádek, které jsou zapsány na LV č.1360 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 18. Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 1039 v k.ú. Borohrádek o výměře 580 m² - ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 19. Zpráva o uplatňování územního plánu Borohrádek
 20. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na akci: Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní louka v Borohrádku
 21. Žádost o vyjádření o využití  předkupního práva města Borohrádek podle § 101 zákona č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění z důvodu prodeje pozemku p.č.178/15- trvalý travní porost, v k.ú. Šachov u Borohrádku
 22. Kupní smlouva ve věci prodeje nově vzniklého pozemku p.č. 83/3 – zahrada, o výměře 251 m², v k.ú. Borohrádek, který byl oddělen na základě geometrického plánu č. 801-21/2015 z pozemku p.č. 83/1 v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 23. Kupní smlouva ve věci odkoupení pozemku p.č. 437/7 – ostatní plocha, o výměře 173 m², v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č.162 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 24. Kupní smlouva ve věci odkoupení pozemku p.č. 437/5 – ostatní plocha, o výměře 105 m², v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č.508 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 25. Darovací smlouva ve věci darování nově vzniklého pozemku p.č. 435/5 trvalý travní porost, o výměře 201 m², který byl na základě geometrického plánu č.784-100/2014 oddělen z pozemku p.č. 435/3 o výměře 2334 m², v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č. 957 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, mezi majiteli tohoto pozemku jako darujícími a městem Borohrádek jako obdarovaným
 26. Darovací smlouva ve věci darování nově vzniklého pozemku p.č. 917/46 trvalý travní porost, o výměře 64 m², který byl na základě geometrického plánu č. 784-100/2014 oddělen z pozemku p.č. 917/4 o výměře 138 m², v k.ú. Borohrádek, který je zapsán na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou městem Borohrádek
 27. Projednání záměru společnosti Penny Market s.r.o. ve věci realizace prodejny typu Penny Market ve městě Borohrádek
 28. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Borohrádek
 29. Různé
 30. Diskuze
 31. Závěr

 

Mgr. Martin Moravec v.r.

starosta

 

Poznámka: Návrh rozpočtu naleznete ZDE, všechny ostatní přílohy uložené v jednom pdf souboru (velikost 2,26MB) naleznete ZDE

Poslední aktualizace 3. března 2016