Borohrádek
Drobečková navigace

Úvod > Město > Zpravodaj města

Zpravodaj města Borohrádek

Vydává město Borohrádek, Husova 240, 517 24 Borohrádek. Tisk Městský úřad Borohrádek, náklad 400 výtisků. Zpravodaj je distribuován zdarma. Registrace: MK ČR E 11928. E-mail redakce je zpravodaj@mestoborohradek.cz.

 

  Aktuální číslo

vyšlo 11. července 2017

Zpravodaj2017_4.png

Uvnitř čísla najdete Strana
Z jednání rady a zastupitelstva 2 - 3
Starosta informuje 3 - 4
Informační servis 5 - 6
Český rybářský svaz 7 - 8
Myslivecký spolek Borohrádek 8
Cyklobusy Orlických hor 10
Energetické úspory v bytových domech v IROP 10
Zprávičky ze škol 10 - 16
Školní TV 12 - 13
Ze sportovních oddílů 16 - 18
Výtah z kroniky fary  18 - 19

 

   

 

Starší čísla zpravodaje

Ročník č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6
2017  Zpravodaj2017_1.png Zpravodaj2017_2.png Zpravodaj2017_3.png Zpravodaj2017_4.png    
2016 Zpravodaj2016_1.png Zpravodaj2016_2.png   Zpravodaj2016_3.png Zpravodaj2016_4.png  Zpravodaj2016_5.png Zpravodaj2016_6.png 
2015 Zpravodaj2015_1.png Zpravodaj2015_2.png   Zpravodaj2015_3.png  Zpravodaj2015_4.png  Zpravodaj2015_5.png  Zpravodaj2015_6.png
2014 Zpravodaj2014_1.png Zpravodaj2014_2.png Zpravodaj2014_3.png Zpravodaj2014_4.png Zpravodaj2014_5.png Zpravodaj2014_6.png
2013 Zpravodaj2013_1.png Zpravodaj2013_2.png Zpravodaj2013_3.png Zpravodaj2013_4.png Zpravodaj2013_5.png Zpravodaj2013_6.png
2012 Zpravodaj2012_1.png Zpravodaj2012_2.png Zpravodaj2012_3.png Zpravodaj2012_4.png Zpravodaj2012_5.png Zpravodaj2012_6.png
2011 Zpravodaj2011_1.png Zpravodaj2011_2.png Zpravodaj2011_3.png Zpravodaj2011_4.png Zpravodaj2011_5.png Zpravodaj2011_6.png
2010 Zpravodaj2010_1.png Zpravodaj2010_2.png Zpravodaj2010_3.png Zpravodaj2010_4.png Zpravodaj2010_5.png Zpravodaj2010_6.png

 

Poslední úprava 16.5.2017