Borohrádek
Kostel sv. MichaelaSilvestrovský ohňostroBorohrátkyDětský denVánoční koncert

Borohrádek

Město Borohrádek (německy Heideburg) leží ve východních Čechách, Královéhradeckém kraji, okrese Rychnov nad Kněžnou. Žije zde cca 2130 obyvatel. Status města si drží od roku 1971. V současné době zaujímá katastrální území Borohrádek a Šachov rozlohu 1399 ha. Z toho je 502 ha zemědělské půdy, 573 ha lesní půdy, vodní plocha činí 43 ha a zastavěné území má plochu 29 ha.

Město leží v údolí Tiché Orlice, na okraji Třebechovické tabule, asi 8,5 km jihozápadně od Kostelce nad Orlicí. Rozsáhlé borové lesy v okolí mají příznivý vliv na klima, a proto bylo místo již v minulosti vyhledávaným letoviskem.

Prvním známým držitelem vsi Borohrádku byl Jaroslav z Borohrádku, který roku 1308 spolu se Ctiborem z Uherska porazil mezi Opočnem a Turovem vojska Fridricha Habsburského. První zmínka o panství Borohrádek, patřilo tehdy k Potštejnu, je z roku 1342. Tehdy tvrz, městečko a 15 vesnic získala po dlouhých sporech Eliška, vdova po Mikuláši z Potštejna, který zahynul při dobytí Potštejna markrabětem Karlem roku 1339. Je zajímavé, že tvrz se v různých pramenech nazývá také Hrádek, Bor, Boruhrádek nebo Bolehrádek. V Kronice české Přibíka z Radenína nacházíme jméno Bohuslava z Boru v roce 1289. Nabízí se domněnka, že může jít o pána z Borohrádku. Ovšem bližší určení, které by nás opravňovalo k tomuto tvrzení, ve vzpomínané kronice chybí.

Tvrz často střídala majitele. Roku 1582 koupil panství Kryštof Betengel starší z Neunperka, který roku 1587 přikoupil Rychnov a na dlouhá léta obě panství spojil. Betengelové původní tvrz zcela přebudovali na dva samostatné objekty, panský dům a hospodářskou část. Po požáru v roce 1811 byl v letech 1816 - 1820 vystavěn empírový zámeček, který sloužil pro občasné ubytování majitelů a úřední účely. Dnes je zámek využit pro sociální účely jako domov důchodců. Nedaleko zámku nalezneme raně barokní kostel sv. Michaela Archanděla, postavený v letech 1669 - 1673. Kostel má cennou freskovou výzdobu a barokní a rokokové zařízení. Na oltáři českých patronů byl gotický deskový obraz Panny Marie z roku 1440. Na jeho místě se nachází kopie, neboť originál byl ukraden.

Naproti kostelu se nachází starobylá fara a sousoší nejsvětější trojice. Na náměstí se nachází sousoší Panny Marie v roce 1999 zrestaurované. Město svou polohou je předurčeno k uklidňujícím procházkám v přilehlých borových či smíšených lesích. Západní část příměstských lesů má charakter rekreačního lesa s udržovanými stezkami, odpočívadly s bohatě různorodým lesním porostem. V podzimním období se lesní lokality stávají rájem houbařů. Protékající řeka Tichá Orlice poskytuje velké množství malebných zákoutí. Přírodní koupaliště "Splav" poskytne v horkých letních dnech příjemné osvěžení. Řeka poskytuje bohaté vyžití rybářům, vodákům i znalcům přírody. Uvedená lokalita je součástí přírodního parku "Orlice" a je zde možné zhlédnout lužní lesy "Kuchyňka" se vzácnou květenou, vodní tůň ve starém rameni Orlice vyhlášené již v roce 1948 k ochraně vzácné květeny.

Občerstvit se lze v několika restauracích. Výbornou domácí kuchyní uspokojí návštěvníky restaurace "Na náměstí". Město je křižovatkou tratí ČD Týniště nad Orlicí - Choceň a Borohrádek - Holice - Chrudim.

Výchova mládeže probíhá v ZŠ T.G.Masaryka a v Církevní základní škole, která je ojedinělá ve Východočeském kraji.

Mezi významné zaměstnavatele patří Serafin Campestrini s.r.o., Stavitelství Kašpar s.r.o.., TRIVOS truhlářství v.o.s., Pavel Hajn - výroba kožené galanterie. Zdárně se rozvíjí drobné podnikání i obchod.

Městečko bylo roku 1971 vyhlášeno městem. Podle zachovalého pečetidla má již od 15. století městský znak. Od roku 1997 je město držitelem městského praporu, který tvoří pět vodorovných pruhů: modrý, červený, bílý, zelený a modrý v poměru 2:1:1:1:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3 .

Vlajka města Borohrádek | Borohrádecká vlajka | Vlajky.org

V současné době zaujímá katastrální území Borohrádek a Šachov rozlohu 1399 ha. Z toho je 502 ha zemědělské půdy, 573 ha lesní půdy, vodní plocha činí 43 ha a zastavěné území má plochu 29 ha.