Borohrádek
Drobečková navigace

Úvod > Město > Aktuality

Aktuality


Vložení vlastní aktuality

Služba "Vložení vlastní aktuality":  Po vyplnění formuláře a při splnění podmínek pro vložení bude Vaše akce (kulturní, sportovní, turistická a pod.) vložena na tuto stránku a zaslána odběratelům přihlášeným k odběru aktualit.

 

Novější 1

Ministerstvo zemědělství ustoupilo od plošného zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice

Datum konání: 18. 11. 2017 - 30. 11. 2017

Informace.pngNa základě podaných námitek vlastníků lesů a jednání se zástupci SVOL upravilo Ministerstvo zemědělství původní návrh opatření obecné povahy (zveřejněný v aktualitách 19.9.2017 ZDE – pozn. redakce) a ustoupilo od plošného zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice.

 

7. listopadu 2017 vydalo Ministerstvo zemědělství opatření obecné povahy, které vlastníkům lesů nařizuje zpracovat nahodilé těžby vzniklé ke dni účinnosti opatření (tj. ke dni 22. listopadu 2017) do konce března 2018. Nařízení se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.

 

Marie Růžková - tajemnice Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

 

Veřejnou vyhlášku, opatření obecné povahy naleznete ZDE (dokument ve formátu pdf, vel. 262 kB) nebo na úřední desce MZe ZDE

 

 


Autor: zveřejnil admin Publikováno 18. 11. 2017 19:56

Vyšlo letošní poslední číslo Zpravodaje

Datum konání: 18. 11. 2017 - 10. 12. 2017

Letošní poslední číslo Zpravodaje města Borohrádek (č.6) v tištěné verzi je Vám k dispozici, opět zdarma, na obvyklých místech. Elektronickou verzi ve formátu PDF (vel. 3,40 MB) naleznete ZDE.

 

Aktuální číslo

vyšlo 14. listopadu 2017

Zpravodaj2017_6.png

Uvnitř čísla najdete Strana
Z jednání rady a zastupitelstva 2 - 4
Starosta informuje 4 - 6
Informační servis 6 - 8
V. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje 8 - 9
Nejúspěšnější sportovec roku 2017 10 - 11
Zprávičky ze škol 11 - 14
Ze sportovních oddílů 14 - 17
Výtah z kroniky fary 17 - 18
   
     

 Uzávěrka příštího čísla je v úterý 28. prosince 2017. E-mail redakce je zpravodaj@mestoborohradek.cz.

 


Autor: zveřejnil admin Publikováno 18. 11. 2017 18:13

Velinský advent - pozvánka

Datum konání: 2. 12. 2017 - 24. 12. 2017

VelinskeVanoce2017.pngObec Veliny připravila pro všechny zájemce adventní nabídku kulturních a společenských akcí, které pod názvem „Velinské vánoce 2017“ naleznete ZDE (plakát ve formátu pdf, vel. 624 kB).


Autor: zveřejnil admin Publikováno 17. 11. 2017 11:11

Pozvánka na velinské vánoční trhy

Datum konání: 9. 12. 2017

Velinské vánoční trhy 2017Obec Veliny zve na tradiční vánoční trhy, které se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017 od 13 hodin. Bohatý program, vystoupení dětí, ochutnávky. Více informací naleznete ZDE (plakát, formát pdf, vel. 1,47 MB).  


Autor: zveřejnil admin Publikováno 17. 11. 2017 10:35

Listopadová nabídka holického Artykadla

Datum konání: 26. 10. 2017 - 5. 11. 2017

Informace.pngHolické Artykadlo v listopadu, mimo jiné, nabízí:

 

  2.                        Drátování pro dospělé a starší děti 

  4.                        Konstelace

15.                        Výroba vánočního andělíčka

20.                        Háčkování 

23.                        Přednáška se Světlanou Čiberovou... barevná typologie, symbolika barev  NOVINKA

24.                        Hudba jinak, muzikoterapie

25. a 26.              Vlastní výroba mokasín  NOVINKA

29.                        Namaluj si svůj hrníček a výroba porcelánových vánočních ozdob NOVINKA

 

Více informací o dalších zajímavých kurzech naleznete ZDE.


Autor: zveřejnil admin Publikováno 26. 10. 2017 21:33

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Borohrádku

Výsledky voleb v Borohrádku

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Číslo Strana, hnutí Počet hlasů Počet hlasů v % Pořadí
21 ANO 2011 280 32,90 1
1 Občanská demokratická strana 94 11,04 2
8 Komunistická strana Čech a Moravy 92 10,81 3 - 4
29 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD 92 10,81 3 - 4
4 Česká strana sociálně demokratická 72 8,46 5
15 Česká pirátská strana 66 7,75 6
20 TOP 09 42 4,93 7
24 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana  lidová 38 4,46 8
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 28 3,29 9
10 ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým... 17 1,99 10
12 Strana svobodných občanů 8 0,94 11
9 Strana zelených 4 0,47 12 - 13
30 Strana Práv Občanů 4 0,47 12 - 13
13 Blok proti islamizaci - Obrana domova 3 0,35 14
26 REALISTÉ 2 0,23 15 - 16
27 SPORTOVCI 2 0,23 15 - 16
2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,11 17 - 23
3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 1 0,11 17 - 23
6 Radostné Česko 1 0,11 17 - 23
19 Referendum o Evropské unii 1 0,11 17 - 23
22 Dobrá volba 2016 1 0,11 17 - 23
23 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka  1 0,11 17 - 23
28 Dělnická strana sociální spravedlnosti 1 0,11 17 - 23
14 Občanská demokratická aliance 0 0 24

Voleb se zúčastnilo celkem 861 voličů, což představuje volební účast 51,96 %.

Informace převzaty z webu volby.cz


Autor: zveřejnil admin Publikováno 22. 10. 2017 20:48

Sada tašek na třídění odpadu

Datum konání: 22. 9. 2017 - 31. 10. 2017

SadaTasekNaTeideniOdpadu.pngTuto sadu barevných tašek na shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu – papíru, plastu a skla si můžete zdarma vyzvednout na městském úřadě. Na taškách je suchý zip, lze je tak používat samostatně nebo je spojit do praktického celku. Pro každou domácnost je určena jen jedna sada.

Tašky byly pořízeny ve spolupráci (a za finanční podpory) s firmou EKO-KOM a.s.


Autor: zveřejnil admin Publikováno 22. 9. 2017 1:11

Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji je za dveřmi

Datum konání: 21. 9. 2017 - 11. 11. 2017

Informace.pngNová výzva bude zveřejněna v úterý 26. září 2017 na úřední desce Královéhradeckého kraje a elektronický příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října v 8 hodin zápisem do pořadníku žadatelů, jehož kapacita je tentokráte nastavena na 1050 míst. Od úterý 31. října do pátku 10. listopadu 2017 budou moci žadatelé, zapsaní v pořadníku v rámci uvedené kapacity, vyplnit kompletní elektronickou žádost a následně odevzdat listinnou verzi vč. povinných příloh…celý článek naleznete ZDE (formát PDF, vel. 453 kB).

 

Metodickou příručku pro žadatele a příjemce naleznete ZDE (externí odkaz).

 

Administraci Kotlíkových dotací zajišťuje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, bližší informace, včetně kontaktů na pracovníky oddělení evropských grantů, jsou uveřejněny na adrese http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz/

 


Autor: zveřejnil admin Publikováno 21. 9. 2017 23:19

Zákaz těžby smrků a borovic se týká i Borohrádku

Datum konání: 19. 9. 2017 - 31. 10. 2017

Informace.pngMinisterstvo zemědělství dočasně (s účinností od 14. září 2017) zakázalo všem vlastníkům lesů na území České republiky těžbu dřeva. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic a netýká se lesů na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. Za porušení tohoto nařízení mohou dostat vlastníci lesa pokutu.

 

Citujeme z Veřejné vyhlášky

 

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku, návrh opatření obecné povahy:

 

1.      Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

 

a)     zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,

b)     b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. 

 

2.      Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

3.      Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.

4.      Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

 

Vyvěšeno dne 14. 9. 2017, č.j. 55197/2017-MZE-16212

 

Celou Veřejnou vyhlášku naleznete ZDE (formát PDF, vel. 220 kB).


Autor: zveřejnil admin Publikováno 19. 9. 2017 15:30

Neužíváte neoprávněně obecní majetek?

Datum konání: 31. 8. 2017 - 31. 12. 2017

Informace.pngMěstský úřad Borohrádek upozorňuje všechny fyzické i právnické osoby, které na území města Borohrádek, včetně místní části Šachov, užívají obecní majetek (pozemky nebo stavby) bez povolení (tj. nemají s městem Borohrádek uzavřenu žádnou smlouvu opravňující je příslušný obecní majetek užívat), že nejpozději do 31. prosince 2017 mohou požádat o dodatečné povolení k jeho užívání. Žádosti budou posouzeny a za předpokladu, že to situace umožní, bude s žadatelem odpovídající smlouva dodatečně uzavřena.

 

V případě, že uživatel užívající obecní majetek bez povolení nepožádá do uvedeného termínu o dodatečné povolení k jeho užívání, bude z neoprávněně užívaných pozemků a staveb odstraněno na jeho náklady vše, co na ně nepatří, např. oplocení, drobné stavby, stroje, materiál apod.


Autor: zveřejnil admin Publikováno 31. 8. 2017 18:57

Novější 1

Vyhledat v textu

 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Návštěvnost stránek

378286