Počasí ve městě

Počasí

Neděle Zataženo 7/1 °C
Pondělí Polojasno 7/0 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 7/0 °C
Středa Oblačno až zataženo s občasným deštěm 5/3 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
3
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
4
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
5
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
6
Za čistší město a okolí Borohrádku
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
7
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
8
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
9
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
10
Prodej vysokozdvižného vozíku Desta DVHM 2522 N
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. k dodávce pitné vody
11
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
12
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Koncert skupiny Progres
13
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
14
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Nedělní promítání pro děti
15 16 17
Pozvánka na bezplatný minikurz "DIA POD KONTROLOU"
18
Pozvánka na bezplatný minikurz "DIA POD KONTROLOU"
19
Pozvánka na bezplatný minikurz "DIA POD KONTROLOU"
20
Módní přehlídka
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2020/5

Slovo starosty 2020/5Datum konání:
11.9.2020

Vážení spoluobčané, milí čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, srdečně Vás zdravím na sklonku letních prázdnin se svým příspěvkem. Ten dnešní bude o trochu delší a bude věnován především odpadům. Omlouvám se předem za jeho obsáhlost, ale měl jsem potřebu a snahu popsat vše z této oblasti co nejsrozumitelněji a podrobně.

Pohled starosty na změny v odpadovém hospodářství

Dovolte mi tedy, abych se pokusil na tomto místě popsat aktuální stav a očekávaný vývoj odpadového hospodářství v našem městě. Téma odpadů a jejich likvidace, separace je skloňováno a rezonuje v médích dlouhodobě a téměř každodenně. Může za to především vládou, v prosinci minulého roku, schválený soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon. Nová legislativa přinese do Česka celoevropský trend zvyšování recyklace komunálního odpadu. Česko by tak mělo vykročit na cestu k oběhovému hospodářství.  Zavedení změn v odpadovém hospodářství je často diskutovaným tématem i v našem městě. Jak jste jistě zaznamenali, bylo zkušebně učiněno několik změn ve svozových plánech, je odváženo vícero komodit od rodinných domů atd. Pokusím se tedy vše nové podrobně popsat a vysvětlit…

Historie, vývoj a rozvoj odpadového hospodářství: Domnívám se, že mohu na začátek svého příspěvku říci, že naše město má dlouhodobě snahu zlepšovat služby a možnosti třídění odpadů pro své občany. V listopadu 2014 po komunálních volbách, když jsem byl poprvé zvolen starostou Borohrádku, bylo odpadové hospodářství v našem městě nastaveno následujícím způsobem. Od rodinných i bytových domů se svážel TKO (tuhý komunální odpad) každý týden. Ve městě bylo možno třídit separovaný odpad asi na 15 často nekompletně vybavených sběrných místech („hnízdech“). Nedaleko kovošrotu rodiny Musilových byl umístěn kontejner, kam bylo možno ve vyhrazených dnech odvážet velkoobjemový odpad. U hasičárny se odkládaly větve a dřevní hmota. Toliko vše. Přišlo mi to málo, a tak jsme začali pomalu s pracovníky městského úřadu a zastupiteli města postupně podmínky a možnosti zlepšovat. Prvním krokem bylo získání dotace na nákup mobilního štěpkovače, 4 ks vlastních kontejnerů na velkoobjemový odpad a BIO odpad (biologicky rozložitelný odpad – jeden tento kontejner je nyní 24 hodin přístupný v ulici Smetanova, ostatní fungují na sběrném místě odpadů v areálu bývalého podniku ŽPSV), 12 ks hnědých 660l nádob na BIO odpad přibylo ke sběrným hnízdům a na hřbitovy, 1 ks komunitního kompostéru k bytovému domu a hlavně pak 200 ks zahradních kompostérů, které byly následně dle ankety předány bezplatně do výpůjčky všem zájemcům z řad občanů. Bioodpad bohužel tvoří stále 30-40% objemu domovních popelnic, kam správně nepatří. Tímto krokem jsme tedy chtěli především eliminovat a snížit objem BIO odpadu v TKO. Třídění BIO odpadu v domácnostech výrazně pomáhá snížit náklady za svoz a ukládání TKO na skládky. A navíc je zde i ta přidaná hodnota v podobě vlastního kvalitního kompostu, pro jehož výrobu se právě tohoto odpadu využívá. Dalším krokem, který byl ze strany města Borohrádek ve spolupráci se společností EKO-KOM učiněn, bylo rozšíření a dovybavení sítě sběrných hnízd. Dnes máme v místní části Šachov 2 místa, v Borohrádku 23 míst (celkem 145 nádob). Ve spolupráci se svozovou společností ODEKO byly následně přidány popelnice na třídění drobných kovů. Nejprve o objemu 120 l. Po zjištění, že drobné kovy (nejvíce plechovky od nápojů, konzerv pro kočky a psy…) jsou tříděny, byly na některých místech nádoby vyměněny za větší o objemu 240 l. I tak to někdy nestačí. A tak nyní jednáme se společností EKO-KOM o možnosti dodávky a instalace velkých kontejnerů, které by stačily kapacitně a navíc by jejich svoz nemusel být tak častý (úspora za dopravu). Poněkud okrajovou komoditou je odložený textil, oděvy, obuv, ale i v tomto se nám podařilo navázat spolupráci s charitativními společnostmi a ve městě je umístěno 5 kontejnerů na tento druh odpadu, který bývá mnohdy využíván i při humanitární pomoci.  

Za opravdu největší učiněný krok v odpadovém hospodářství našeho města však považuji zřízení sběrného místa odpadů v jedné z hal v bývalém areálu ŽPSV. Nebyl to zas až tak lehký úkol z hlediska legislativy, musela být dokonce provedena i změna užívání budovy. Ale zadařilo se, a tak byl od 16. července 2016 spuštěn „ostrý“ provoz sběrného místa odpadů. Místo je vybaveno různými typy kontejnerů a nádob k řádnému roztřídění dle druhu odpadů. Z dotace od Královéhradeckého kraje byly pořízeny další velkoobjemové kontejnery, technika pro obsluhu sběrného místa a také buňka se záchytnou vanou na uskladňování nebezpečných odpadů jako jsou oleje, barvy, ředidla, obaly od nich a podobně.  Na tomto místě je možno odevzdat i velkoobjemový odpad, biologický odpad a dále pak elektrozařízení a dožilé spotřebiče. Od prosince 2016 lze na sběrném místě předat i rostlinné tuky a oleje z domácností (nově od roku 2019 lze tento typ odpadu ukládat i do nádoby umístěné u městského úřadu). Novinkou roku 2017 (následně zopakováno v roce 2019) k posílení a zlepšení možností třídění odpadů byl nákup sad třídicích tašek (na papír, sklo, plast), které byly a jsou i nyní bezplatně volně nabízeny všem našim občanům (vyzvednout si je můžete na podatelně MěÚ). Posledním velkým krokem po vyhodnocení ankety byl nákup 416 ks modrých a žlutých popelnic o objemu 240 litrů na třídění papíru a plastů od rodinných domů. Z důvodu rostoucího zájmu našich obyvatel bych rád do budoucna jednal se zastupiteli města o možnosti zakoupení dalších žlutých a modrých popelnic a také o nákupu dalších kompostérů, které by byly stejně tak jako nyní předávány bezplatně občanům formou smlouvy o výpůjčce.

Změny ve svozu odpadů  Podstatnou změnou, kterou asi zaznamenali všichni naši občané je nový systém četnosti vývozu TKO a svoz nově zařazených modrých a žlutých popelnic od rodinných domů. Možná, že po více než dvaceti letech, byl od čtvrtka 6. 8. 2020 zahájen zkušební provoz svozu odpadů v našem městě. Nově se tedy sváží TKO a plasty od rodinných domů 1 x za 14 dní, 1 x za měsíc pak papír. Prozatím je tato změna po domluvě zastupitelů města nastavena pouze u rodinných domů. U bytových domů se sváží TKO prozatím každý týden tak jako doposud. A právě toto rozhodnutí patrně vyvolává v našem městě jisté pohnutí. Mnohým lidem přijde nespravedlivé, že za 550 Kč/občana má někdo svoz TKO 1x14 dní a „bytovkáři“ stále každý týden. Vězte, že chápeme důvody, že je-li něco nové, vyvolává to emoce. Ať již záporné, ale věřím, že i kladné. Rozhodnutí učinit změnu ve svozu TKO nebylo jednoduché. Myšlenka zrála v hlavách zastupitelů několik let a byla častokrát probírána na platformě zastupitelstva města, především pak na jednáních, kdy se schvalovala vyhláška o odpadech. Neustále se skloňovala cena versus četnost. Byli zastupitelé, kteří říkali, necháme-li týdenní svoz, i když je to neekologické a neekonomické, pak ale zvyšme cenu za odvoz TKO. Druhá skupina se pak přikláněla k názoru snížit četnost svozu, apelovat na občany, aby více třídili, a pokusit se držet cenu co nejníže. V následujícím odstavci se budu snažit rozkličovat veškeré náklady, které město Borohrádek s odpady má. Uvidíte, že 550 Kč/občana opravdu nepokryje náklady na likvidaci odpadů z našeho města. Je potřeba si uvědomit, že za 550 Kč = 46 Kč za měsíc (po zaokrouhlení) nemá občan jen zaplacenou službu za odvoz popelnice s komunálním odpadem… ale že za tyto peníze může jezdit se svým odpadem každou středu a sobotu do sběrného místa odpadů a zbavovat se téměř všech druhů odpadů z domácností včetně BIO a spotřebičů a elektrozařízení. Za tyto peníze má možnost i od města získat bezplatně modrou popelnici, žlutou popelnici a nechat si svážet tento odpad přímo od svého domu. Dále měli občané možnost v minulosti získat bezplatně kompostéry (o nákupu dalších uvažujeme), sadu třídicích tašek (v roce 2017, 2019). Byla rozšířena síť třídicích míst (hnízd) napříč městem, doplněny nádoby na kovy, textil, obuv, rostlinné oleje, bioodpad apod. A zde se vracíme ke spravedlnosti a nespravedlnosti četnosti svozu TKO od bytových domů. Neříkáme prosím, že je tento systém spásný a že je to dogma. Chceme zpětnou vazbu, chceme komunikovat s občany. Především pak právě s obyvateli bytových domů. Prozatím se domníváme, že nemají takové možnosti a podmínky jako obyvatelé rodinných domů. Nemají bezplatně své kompostéry, nemají své modré a žluté popelnice, a hlavně všichni zatím nemají stejné podmínky v donáškových vzdálenostech a možnostech separace (bohužel je to stále na některých místech hlavně pro starší obyvatele ke kontejnerům daleko). A to je, myslím, náš hlavní cíl a o tom jsme mluvili i s přítomnými občany na jednání zastupitelstva města Borohrádek dne 12. 8. 2020. Dejte nám prosím čas. Dejte nám čas na možná jednání se zástupci bytových domů, předsedy SVJ a my se jich chceme osobně zeptat na jejich potřeby, na jejich možnosti. Nebráníme se do budoucna sjednocení svozu TKO. Klidně i každých 14 dní tedy i od bytových domů, ale chceme, aby všichni občané měli podobné možnosti. Umíme si tedy představit například nakoupení velkoobjemových kontejnerů na náklady města a bezplatně je poskytnout všem bytovým domům. Pro svozovou společnost by se zkrátil čas a náročnost výsypu mnoha popelnic, které u bytovek v našem městě převažují. Lidé by neměli obavu, že jim jejich současná popelnice nebude stačit. Ale to myslím nestačí. Rádi bychom jednali i o možnostech opakovaného bezplatného poskytování třídicích tašek, ale i malých košů na bioodpad do všech bytů, ale především pak o možnostech rozšiřování sběrné sítě sběrných míst (hnízd) v dostupnosti bytových domů. Plán je to sice smělý, ale ze zkušeností vím, že občas dobrá myšlenka narazí na názory lidí. V minulosti jsme podobné rozšíření uskutečnili a bylo z toho „vzbouření na vsi“. A proto chceme s lidmi z bytových domů, s jejich zástupci osobně jednat a řešit možnosti separací individuálně a po dohodě s nimi. Rádi bych k bytovým domům „dostali“ i komunitní kompostéry nebo hnědé BIO nádoby tak, aby především kuchyňský odpad nekončil v odpadu komunálním. Jednak je to odpad, který hodně váží a je draze zpoplatněn, ale je to také odpad, který po čase zapáchá. A zde se tak dostáváme k druhému argumentu některých našich spoluobčanů, kterým vadí přechod svozu TKO z týdenního na čtrnáctidenní. Říkají, že popelnice za tak dlouho dobu jsou přeplněné, nestačí a hlavně smrdí. Dovolím si tvrdit, že pokud člověk opravdu poctivě třídí a nedává do černé popelnice odpad, který lze separovat, a hlavně pak bioodpad, neměla by popelnice zapáchat. Právě bioodpad, organická hmota, způsobuje zápach a živnou půdu pro živé organizmy. Kam tedy s bioodpadem? Nejefektivnější a nejlevnější způsoby likvidace tohoto typu odpadu jsou komposty a kompostéry. Namítnete správně, že ne vše a všude lze kompostovat. Pak přicházejí na řadu hnědé kontejnery na bioodpad umístěné na sběrných místech (hnízdech) nebo velkoobjemový kontejner v ulici Smetanova a dále pak kontejnery umístěné na sběrném místě odpadů v areálu bývalého podniku ŽPSV. A právě na sběrném místě odpadů si umíme mimo režim svozu poradit například i s dětskými a seniorskými plenami a dalšími odpady, které mohou zapáchat. Je to vše jen o domluvě a o tom společně chtít něco změnit. Dostal jsem v posledních týdnech několik emailů na téma změny v odpadech, kde lidé vyjadřují nespokojenost. Ano, dokážu to pochopit a umím přijmout jiný názor, ale i kritiku, pokud je slušně podaná a věcná. Ale abych nemluvil jen o kritických emailech, přišlo i několik emailů vyjadřujících podporu a pozitivní reakce na provedené změny. Je přirozené, že každý z nás vnímá změny a nové věci prostě jinak. Na závěr tohoto tématu tedy ještě jednou veřejně opakuji: nic v odpadovém hospodářství v našem městě není dogma, vše se může změnit, jen tomu zatím dejme čas, ať ukáže, zda provedené změny mají smysl a své opodstatnění… a já slibuji, že v nejbližších dnes začneme intenzivně jednat se zástupci bytových domů, SVJ apod. 

Důvody, legislativa, ekonomika Každá učiněná změna v životě lidském a stejně tak i tom obecním by měla mít nějaké opodstatnění a racionální význam. Stejně tak tomu je i u odpadového hospodářství. V úvodu svého příspěvku jsem zmiňoval, že vláda ČR schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. A jedná se o změny veliké a hlavně s předpokládanými velkými finančními dopady do obecních rozpočtů v případě jejich neplnění. Nejdůležitějším cílem nové legislativy je především zvýšení třídění a recyklace odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů. Podle nich již v roce 2025, tzn. za necelých 5 let, musí Česká republika recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 60 %. Dnes se jí to daří pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2030 musí být v ČR recyklováno 65 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více. Mezi hlavní změny obsažené v nových zákonech patří postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicích slev z tohoto poplatku pro obce, zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění tzv. systému PAYT, tedy systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik vyhodí do černé popelnice. Klíčovým opatřením ke zvýšení recyklace komunálního odpadu je postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky ze současných 500 korun/t až na 1850 korun v roce 2030 a zákaz skládkování využitelných odpadů v roce 2030. Zákon zavádí motivační slevy pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylých odpadů nebude platit zvýšený poplatek za ukládání odpadů na skládky. Třídicí sleva umožní obcím skládkovat odpad zbylý po třídění za nižší cenu, do roku 2025 za současných 500 korun, později za 800 korun v roce 2030. Podmínkou pro uplatnění takové slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění vyprodukovaného komunálního odpadu. Třídicí sleva je však nyní častým tématem diskuzí k nové odpadové legislativě. Aktuálně ji řeší řada obcí a starostů, kteří při svých vlastních výpočtech p

řicházejí na to, že na ni skutečně, ani při výrazném snažení o intenzifikaci třídění, ve finále nedosáhnou. Možným řešením je jeden z předložených pozměňovacích návrhů z dílny obcí a měst a jejich komunálních firem, který do legislativního procesu předložila paní poslankyně Krutáková. Tento pozměňovací návrh má podporu obecních svazů i obou největších profesních svazů komunálních firem ve vlastnictví obcí a měst. Pozměňovací návrh upravuje třídicí slevu tak, aby v praxi fungovala a hlavně aby motivovala obce a města k třídění, a to až do předepsaného roku 2035, do kterého stále bude třeba udržovat v obcích co nejvyšší úroveň třídění komunálních odpadů tak, aby mohly být splněny vysoké evropské recyklační cíle. Ať již však návrh zákona dopadne jakkoliv, je potřeba si říci, že není čas ztrácet čas. Zvyšování separace a úbytek objemu komunálního odpadu i v našem městě je potřeba. Finanční dopady jsou jen a jen na nás na občanech. A jsme-li u peněz, slíbil jsem rozkličování hlavních nákladů na odpadové hospodářství v našem městě.

OdpadyZa2019.png* Poznámka

Hodnoty vychází z podkladů výkazu FIN k 31.12.2019 (PLNĚNÍ ROZPOČTU). Podklad pro výpočet místního poplatku na rok 2021 bude upřesněn správcem daní a poplatků (časové rozlišení).

Z tabulky jasně vyplývá, že 550 Kč/osobu vybraných od občanů na odpadové hospodářství zdaleka nestačí a že náklady jsou v tuto chvíli téměř o jeden milion korun vyšší (a jak jste se mohli dočíst výše, může být v budoucnosti ještě o mnoho hůř…). Ne každý občan využívá všechny služby a čerpá možnosti, které naše město v odpadovém hospodářství nabízí (někdo jezdí např. do sběrného místa odpadů pravidelně, někdo vůbec, někdo třídí zodpovědně, někdo bohužel méně, někdo si vyzvedl kompostér či separační popelnice, jiný nikoliv apod.). Nicméně je potřeba otevřeně říci, že tento náklad, toto dofinancování likvidace všech druhů odpadů, jde z naší společné kasy, tedy obecního rozpočtu. To jsou peníze, které dostává naše město, to jsou peníze nás všech obyvatel města Borohrádek. A my volení zástupci města se snažíme o to, abychom s nimi hospodařili ekonomicky, efektivně a aby se naše město co nejvíce rozvíjelo a nabízelo nám příjemné podmínky k životu. Před zavedením čtrnáctidenní frekvence svozu TKO jsme se pečlivě informovali i o zkušenostech a poznatcích z měst a obcí našeho kraje. Dle dostupných informací z jedné nedaleké překládací stanice odpadů, kam je svážen odpad z cca 154 obcí, jich má 130 nastaven 14 denní svoz TKO. Tato četnost odvozu černých popelnic je opravdu nejčastější v České republice. Dokonce i tam, kde mají občané na výběr četnost vývozu sami regulovat, převládá prosím čtrnáctidenní svoz (např. město Nové Město nad Metují – sváženo je zde cca 1900 ks černých popelnic z toho 1100 ks o čtrnáctidenní frekvenci a zbytek pak přibližně třetinou týdenní, dokonce měsíční a pak kombinace svozů…). Město Jaroměř sváží TKO od rodinných domů 1 x za 14 dní a 1 x za týden od bytových domů. Je jasné, že potřeby každého města, obce a jejich občanů jsou jiné, jiná je zastavěnost území, věk populace, možnosti separace a technické možnosti. Nicméně je zřejmé, že potřeba zlepšování třídění odpadů v naší zemi není již jen fráze, ale holá skutečnost. Závěrem svého příspěvku na téma odpadů tedy ještě jednou prosím všechny obyvatele našeho města o shovívavost a čas. A máte-li prosím nějaký nápad, chuť a myšlenku, jak odpadové hospodářství v našem městě vylepšit, ozvěte se mi, rád se s Vámi osobně setkám…

Změna územního plánu č. 2:

Druhou informací, kterou bych rád v tomto čísle našeho Zpravodaje předal našim občanům, je aktuální situace a vývoj v chystané změně č. 2 územního plánu (ÚP) města Borohrádek.

Bohužel musím na začátek konstatovat, že tolik očekávaná změna ÚP č. 2 se nám trochu přibrzdila. Zpomalení procesu změny ÚP souvisí s nabytím účinnosti Aktualizace č. 4 ZÚR (Zásady územního rozvoje) Královéhradeckého kraje. ZÚR KHK je nadřazená územně plánovací dokumentace kraje. Jelikož Královéhradecký kraj schválil tuto Aktualizaci, bude nutné v procesu pořizování změny č. 2 ÚP Borohrádek zopakovat tzv. společné jednání. Aktualizace posunuje koridor přeložky silnice I/36 (obchvat města Borohrádek), a protože každá územně plánovací dokumentace obcí včetně změn musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, není možné změnu č. 2 dokončit bez zapracování posunu obchvatu. Po prověření postupu na krajském úřadu bohužel nelze ani posun obchvatu řešit až v rámci veřejného projednání. V tuto chvíli sice máme po společném jednání, ale nemáme ještě stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tedy krajského úřadu, který nám souhlasné stanovisko bez opakovaného společného jednání nevydá. Rovněž potřebujeme získat souhlasné stanovisko SEA (Strategické posouzení vlivů na životní prostředí). Mrzí nás to, štve nás to, spousta občanů na tuto změnu čeká, ale bohužel se v tuto chvíli opravdu nedá nic dělat. Po opakovaném společném jednání bude konečně následovat veřejné projednání.

Rekonstrukce ulice Partyzána Petra

Firma MATEX HK vyhrála výběrové řízení stavby společnosti ČEZ na realizaci přeložky vrchního vedení v ulici Partyzána Petra - Borohrádek. Zahájení stavby se očekává v polovině měsíce září. Firma ještě čeká na vydání územního rozhodnutí na druhou související stavbu v této lokalitě, a to je položení silového kabelu z trafostanice v ulici Jirouškova, který bude doveden k naší trafostanici v bývalém areálu ŽPSV. Následně poté bude možno vybudovat samostatná přípojná místa a dožívající trafostanice v areálu se bude moci časem vyřadit z provozu. V rámci těchto staveb společnosti ČEZ zahájí město Borohrádek první etapu rekonstrukcí komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Předem se omlouváme všem místně bydlícím spoluobčanům za možné komplikace a omezení spojené s touto velkou stavbou. Po dohodě se zástupci zhotovitele se budeme snažit vždy zajistit bezpečný přístup k Vašim nemovitostem a podávat aktuální informace k vývoji stavebních prací.

Rekonstrukce fasády budovy pošty    

S velkou úlevou zde píši, že konečně po mnoha letech má budova borohrádecké pošty upravenou tvář v podobě nové fasády. A nejen to. Vlivem výrazně zhoršeného stavu došlo i na obnovu části krytiny střešního pláště, výměnu svodů, oplechování apod. Přiznám se, že rekonstrukce to nebyla jednoduchá a že se zde objevilo opravdu mnoho úskalí a překážek, které se řešily až na místě, a jak se říká, za pochodu. Ale vše se vždy díky ochotě a vstřícnosti realizátorské firmy (Stavitelství Kašpar) podařilo vyřešit, a tak nás již v těchto dnech při příjezdu do města „vítá“ opravená budova, která, myslím,  svým rázem zapadá do koloritu okolních staveb a nedělá ostudu.

Rekonstrukce obřadní síně MěÚ

Pátek 28. 8. byl prvním dnem, kdy byla svatebním obřadem otevřena nově modernizovaná svatební síň v budově Městského úřadu Borohrádek. Rekonstrukce byla náročná, i zde stálo v cestě mnoho překážek. Dobu realizace nám prodloužila i pandemie COVID, neboť mnoho stavebních činností a profesí prostě nebylo v těchto dobách možno sehnat. Ale opět i zde vše končí šťastně, a tak jako zaznělo v pátek 2x ano a manželství bylo prohlášeno za právoplatně uzavřené, ano i tady máme splněno a máme se, myslím, z čeho radovat. Moderní a čistý styl provedení dává těmto místnostem nový punc nadčasovosti a ladné elegance. Již brzy si budete moci prohlédnout na webových stránkách města Borohrádek i profesionální fotografie z těchto míst. Nafocení nám přislíbil fotograf pan Martin Tobiška. Těšíme se jak na fotografie, tak na nové zájemce o svatební obřady a další návštěvníky.

Obnova ohradní zdi  V měsíci srpnu byly dokončeny stavební práce další etapy obnovy dožilé ohradní zdi areálu kostela Nejsvětější trojice v Šachově. Jednalo se o obnovu polí 8 – 12 vlevo od hlavní brány. S pokračováním rekonstrukcí další polích je potřeba počítat i v příštích rozpočtech města Borohrádek.

Poděkování, přání Dámy a pánové, dovolte mi, abych na závěr svého příspěvku poděkoval všem účinkujícím, pořadatelům a divákům malého hudebního festivalu „Loučení s létem“. I když nás trochu pozlobilo počasí, nic to neubralo na kvalitě hudebních vystoupení a kreativitě tančících. Díky Vám.

A úplným závěr si dovoluji ještě popřát všem našich občanům a čtenářům Zpravodaje krásný podzim plný barev s úsměvem na rtech a veselou myslí. Všem školákům přeji úspěšný vstup do nového školního roku. Nám všem přeji do dalších dní pevné zdraví a žádný COVID!!!

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec