Počasí ve městě

Počasí

Neděle Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 20/12 °C
Pondělí Oblačno 23/11 °C
Úterý Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/13 °C
Středa Zataženo 21/17 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
27
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
28
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
29
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
1
Výluka v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň na trati 026 Choceň - Náchod
Sbírka pro Diakonii Broumov
2
Sbírka pro Diakonii Broumov
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
Divadelní představení Haló
16 17
18 19 20 21 22
Disco party v sokolovně
Disco party v sokolovně
23 24
25 26 27
Informace Finančního úřadu
28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2018/3

Slovo starosty 2018/3Datum konání:
17.5.2018

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje.    

Astronomické jaro již zaklepalo na naše dveře a zatím nás bohatě zásobuje energií slunce. Při pohledu z okna kanceláře do parku u městského úřadu se mi zdá, že příroda letos nasadila obrovské tempo a roste nám, jak se říká přímo před očima. Ještě nedávno žlutý trávník září sytě zelenými odstíny, nenápadné větičky keřů a stromů již hrají všemi barvami, kvetou zlatice, javory, vrby, slivoně, třešně. Jak je krásně na světě… Snad nás ještě nepřekvapí ledoví muži a nespálí tu krásu ranními mrazy pro svatou Žofii. Však si možná ještě vzpomenete na loňský rok, kdy ještě 28. 4. padal sníh. Tak věřme, že ne a že se konečně letos dočkáme bohaté úrody třešní, meruněk, švestek a dalších ovocných stromů a keřů…   

Nemohu svůj dnešní příspěvek začít jinak než splněním slibu, který jsem dal v minulém čísle městského Zpravodaje, a to je informovat Vás, občany našeho města, čtenáře o průběhu a závěrech schůzky, která proběhla dne 28. 2. 2018 se všemi dotčenými organizacemi a subjekty v rámci připravované stavby modernizace (zdvojkolejnění) traťového úseku Týniště nad Orlicí – Choceň. Připomenu, že pozváni byli zástupci projekční společnosti - SUDOP PRAHA a.s., zástupci investora – Správa železniční dopravní cesty s. o. (SŽDC), včetně autora stanoviska ke změně územního plánu (ÚP) z generálního ředitelství, zástupce Ministerstva dopravy, autor druhého stanoviska ke změně ÚP, zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), zástupci Policie ČR - Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, zástupci společnosti AQUA SERVIS a.s., zástupce MěÚ Kostelec n. O., stavební úřad - životní prostředí (územní plánování). Všichni pozvaní se na setkání do Borohrádku dostavili, zúčastnili se i zástupci Správy silnic KHK. Po formálním zahájení a představení se všech přítomných jsem nejprve podal souhrnné informace o vývoji prozatímních jednání a skutečnostech s ohledem na dané téma… ve zkratce se je pokusím přiblížit a shrnout:

Dne 27. 7. 2017 se uskutečnilo první vstupní jednání se samosprávami v rámci představení přípravné dokumentace (dokumentace k územnímu rozhodnutí) na stavbu „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň“. Prezentaci provedli zástupci projekční společnosti SUDOP Praha a.s. a zástupci investora SŽDC s. o. Již na této první schůzce vzneslo město Borohrádek několik zásadních připomínek:

Rušení železničních přejezdů

Z hlediska zvyšování bezpečnosti provozu v rámci navrhované modernizace železniční trati sev případě možností ruší železniční přejezdy. V Borohrádku bylo původně myšleno zrušení dvou přejezdů. První měl být přejezd „U Křížku“ (sjezd v lese ze silnice III/3172 směrem na Čermnou nad Orlicí) – s tímto návrhem jsme nemohli souhlasit a požadovali jsme jeho zachování, a to z několika důvodů: jedná se především o důležitou příjezdovou komunikaci k významným vodním zdrojům, dále tento přejezd slouží k vjezdu lesní techniky pro obhospodařování městských lesů Borohrádek a lesů Bubna. Přejezd je strategicky důležitý i pro rychlé zajištění dostupnosti při příjezdu hasičské techniky v případě požárů lesa či živelných událostí v nedalekých muničních skladech v Čermné nad Orlicí… a v neposlední řadě zde vede oblíbená turistická cesta a cyklotrasa… Druhý přejezd, který měl být zrušen, je v Husově ulici u Městského úřadu v Borohrádku. Vize hezká, ale jak zabezpečit dostupnost zásobování pro f. Seca a další firmy v rámci nákladní dopravy? V návrhu projekční společnosti bylo vybudovat novou komunikace přes zahrádky vedle tělesa železniční trati s napojením na silnici I/36 v místech zahrady u RD p. Špalka. Druhým návrhem pak byla možnost využití místní komunikace v Bezejmenné ulici. Naše připomínky k této variantě byly zejména k nevyhovujícím parametrům komunikace, vstupům na soukromé pozemky, a především pak k problematickým, nevyhovujícím výjezdovým poměrům pro nákladní dopravu u RD p. Flekra a RD p. Jedličky. Zástupci společnosti SUDOP vyjednávali s vlastníkem jedné z těchto nemovitostí o možnosti vykoupení, jednání bylo neúspěšné. Z těchto důvodů město Borohrádek trvá na zachování tohoto stávajícího železničního přejezdu až do doby výstavby obchvatu města.

Železniční viadukt přes silnici I/36

O nepříjemnostech ve vztahu k uvažované rekonstrukci železniční trati a s ní spojené výstavbě nového viaduktu jsem Vás již informoval v minulém čísle Zpravodaje. Město by samozřejmě nechtělo měnit průjezdnou výšku, ale legislativa bohužel hovoří jasně, na silnicích I. tříd musí mít viadukty průjezdnou výšku 4,80m. Snažili jsme se jednat o možném snížení, bylo nám slíbeno projednání s ŘSD o možné výjimce na 4,20m. Tato změna nám však stále neřeší zásadní problém, a to je průjezd veškeré dopravy včetně těžké nákladní přes naše město… nový viadukt to prostě umožní. Již v této chvíli jsme vyslovili nahlas veřejně odpor a obavy na výrazné zhoršení života ve městě ve vztahu k zvýšenému objemu hluku, prachu a k nevyhovujícím technickým poměrům komunikace v intravilánu města… Už na tomto prvním jednání se jasně ukazuje, že nic než přeložka silnice I/36 zahrnující i obchvat našeho města nám nepomůže. Apelujeme tedy na možnost součinnosti obou staveb. Bohužel na tomto jednání s nepořízenou. Projekční společnost a investor této stavby železnice nás odkazují na jednání se společností ŘSD či DI Policie ČR….

SlovoSt2018_Viadukt.pngKrom výše uvedené otázky průjezdné výšky navrhovaného nového železničního viaduktu nás zajímala i výše nové stavby vůči terénu. Vyvstaly naše obavy, že čím bude stavba vyšší, tím bude více na očích, více bude stínit, více se bude šířit hluk atd. Z těchto důvodů byl vysloven požadavek města na hlukové posouzení, a především pak na zahloubení komunikace I/36.  To vše pokud možno tak, aby se nezvyšoval železniční násep. Bohužel, je zde několik problémů. První z nich se týká nové dešťové kanalizace ŘSD vybudované při poslední rekonstrukci vozovky. Ta je uložena velice mělko. Dále by bylo nutné zajistit zvýšení podélného sklonu směrem od Holic na téměř 7%. Z toho důvodu zde byly vysloveny obavy ze strany projektanta k možnému zatopení podjezdu (v případě přívalových srážek). Dalším kolizním místem jsou příjezdové komunikace k soukromým nemovitostem a pozemkům za viaduktem, zde jsou velké výškové rozdíly. Na druhé straně viaduktu je zase nutno počítat s výškou vjezdu k RD p. Baborákové. Vzhledem k těmto popsaným překážkám a k možnostem zahloubení vypracoval hlavní projektant společnosti SUDOP podkladový materiál a byl přizván na pracovní jednání zastupitelstva města. Zde seznámil přítomné zastupitele s výše uvedenými skutečnostmi. Po debatě zastupitelé neformálně vyslovili svůj názor, a to zahloubit viadukt co nejvíce to bude možné, ale zachovat funkčnost dešťové kanalizace ŘSD na komunikaci I/36.

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu zadání změny č.2 územního plánu Borohrádek   

Na vstupním jednání dne 27. 7. 2017 jsme se dotazovali projektanta stavby modernizace železniční trati a zástupců investora na majetkové poměry a případné zábory soukromých či městských pozemků… upozorňovali jsme například na udržitelnost projektu z OPŽP na revitalizaci městského parku… bylo nám řečeno, že celá stavba bude primárně řešena na pozemcích SŽDC. Jaké tedy bylo naše překvapení a zděšení, když jsme z Městského úřadu Kostelec n. O. – stavebního úřadu – životního prostředí (územního plánování) obdrželi vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu včetně stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, sousedních obcí a dalších obeslaných. Ze dvou stanovisek a vyjádření, konkrétně z Ministerstva dopravy a SŽDC vyplývá požadavek vymezení v územním plánu koridor pro tuto veřejně prospěšnou stavbu o šíři 30 m od osy stávající koleje na obě strany. Dále popsáno s tím, že požadavky vyplývají ze studie proveditelnosti stavby (ta pochází z roku 2015 a bohužel městu Borohrádek nebyla nikdy dříve předložena). Toto byl také jeden z argumentů, proč jsem tuto schůzku do Borohrádku na 28. 2. 2018 inicioval. Již při svolávání schůzky jsem se proto dotazoval projektanta a zástupce investora, že nechápu, proč jsme byli uváděni v omyl… když bylo řečeno, že stavba bude převážně až na výjimky na drážních pozemcích a najednou 60 metrový pás veřejně-prospěšné stavby až s možností vyvlastnění? Hlavní projektant mi sdělil, že o požadavcích a stanoviscích v rámci změny ÚP nic neví. Zástupkyně investora mi do telefonu odpověděla, že je to veřejný zájem, zájem státu… tak proto. Město bylo tedy v tu chvíli v pozici, že mu ze stanovisek dotčených orgánů vyplynulo zařadit požadavek na koridor do právě probíhající změny územního plánu. Anebo z obavy zastavení a prodloužení procesu projednávání změny č.2 ÚP požadavek nezařadit, čekat až se tato stavba dostane do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. A až pak následně na popud KHK změnu provést v rámci změny ÚP č.3. Již ve svém úvodním projevu jsem tedy zmínil i své stanovisko a vyjádřil svůj názor, že se mi tento požadavek nelíbí, že se mi zdá zábor v některých místech intravilánu našeho města zbytečný a že chceme o tomto dnes s autory stanovisek jednat, především pak pokud ještě není projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí kompletní…

Závěrem jsem přítomné informoval, že chápu zájem státu, SŽDC, Ministerstva dopravy o rozšíření a modernizaci železniční dopravy v tomto úseku, dokonce že vítám vymístění nákladní dopravy na železnice, nicméně že jako starosta města chci bojovat za lidi, občany našeho města, aby se jich stavba pokud možno co nejméně dotkla, a to jak na soukromém majetku, tak na kvalitě života… a v tomto případě to je i s přímou vazbou na silniční dopravu… myšleno ve vztahu k viaduktu či připravovanému obchvatu města… Z těchto výše popsaných důvodů jsem schůzku svolal… abychom si vyslechli názory a postoje dalších dotčených stran a získali nové poznatky, o kterých bude možné informovat naše občany.

Po úvodním shrnutí vývoje událostí, jsem předal slovo hlavnímu projektantovi a zástupkyni investora. Bylo jednáno o stavbě obecně, dále pak o postupu přípravy stavby, byly promítnuty situační výkresy a řezy. Následně dostali prostor autoři stanovisek z Ministerstva dopravy a SŽDC, kteří shodně žádali o vymezení koridoru v územním plánu města Borohrádek. Bylo řečeno, že požadovaná šíře 30 m od osy současné koleje na obě strany není dogma, ale je prý proto, aby se stavba mohla plně realizovat a nebyla zde případná kolize stavby na cizím pozemku. Ne vždy se prý bude jednat o trvalé zábory, často při stavbě opěrných zdí apod. budou uplatňovány tzv. dočasné zábory. Zástupci města veřejně prezentovali, že otázkou zařazení či nezařazení požadované změny do probíhající změny územního plánu se budou zabývat na jednání Zastupitelstva města dne 21. 3. 2018. Své stanovisko k probíhající změně ÚP, požadovanému návrhu dle stanovisek pak podala zástupkyně stavebního úřadu - životního prostředí (územní plánování). Poté slovo obdržel zástupce ŘSD, správa Hradec Králové. Na něho byly směřovány dotazy především ke stavbě nového vyššího viaduktu, který by umožnil průjezd veškeré dopravy skrze naše město. Bylo konstatováno, že historická změna silnice II. třídy na silnici I. třídy, byla kdysi asi politickým rozhodnutím a že daná komunikace opravdu nemá všude parametry silnice I. třídy. Pokud však bude vystavěn nový viadukt, bude se společnost ŘSD muset s dopravou „poprat“. To znamená, že silnice I. třídy musí zvládnout nápor a provoz veškeré dopravy, tedy i té nákladní. Ale co lidé žijící v našem městě, lidé bydlící okolo silnice, děti na přechodech? Zde by se údajně prováděla hluková měření, zdarma by se lidem, kde by byl hluk nadlimitní, vyměnila okna, regulovala by se možná rychlost a bezpečnost dopravními značkami. Totéž potvrdili i zástupci Dopravního inspektorátu Policie ČR. Bohužel bychom prý legislativně neuspěli ani s možností regulovat nákladní dopravu přes město dopravními značkami na základě veřejné vyhlášky zakazující vjezd vozidel této kategorie. Toto je prý možné pouze na komunikacích kategorie II. a III. tříd. Opětovně jsme se tedy v debatě dostali k tomu, že v tomto případě je nutno „tlačit“ na realizaci přeložky silnice I/36 zahrnující i obchvat města Borohrádek. Smutné však byly informace o předpokladu této stavby, a to prý nejdříve za deset let…

Jelikož se od této schůzky uskutečnila řada dalších důležitých jednání k tomuto tématu, dovolte mi Vážení čtenáři, abych Vás i s nimi seznámil a pokračoval…

Na 1. 3. 2018 jsme svolali na Městský úřad do Borohrádku další schůzku týkající se modernizace železnice. Za účasti zástupců města, zástupkyně stavebního úřadu - životní prostředí (územní plánování), zástupců investora, zástupce projekční společnosti jsme řešili požadavek zařazení koridoru pro stavbu do územního plánu v rámci probíhající změny ÚP č. 2. Zajímalo nás, zda případným nezařazením nebudeme projekční společnost a investora brzdit v přípravách dokumentace. Bylo řečeno, že ne. Daný koridor stavby stále ještě není schválen v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Až zastupitelstvo KHK tyto zásady schválí, vyzve Krajský úřad KHK nejenom nás, ale i dotčené obce a města k provedení změn územních plánů… a jelikož se bude jednat o změny vyvolané z jejich strany, tak i doufám, že zaplatí veškeré náklady s tím spojené. S těmito informacemi jsem předstupoval dne 21. 3. 2018 před zastupitele města Borohrádek. Po projednání tohoto bodu programu Zastupitelstvo města přijalo usnesení, že nesouhlasí se zařazením požadavku na vymezení koridoru pro tuto stavbu do právě probíhající změny územního plánu č.2. Důvodem nezařazení byla především obava časová. Domníváme se, že další časové zdržení a protahování změny územního plánu si naši občané již nezaslouží. Na změnu čekají již velmi dlouho. Navíc ze strany zpracovatele projektu, společnosti SUDOP Praha, není projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí ještě zcela kompletní. Možná se pak třeba ukáže, že požadovaný šedesátimetrový koridor, alespoň na některých místech ve městě, nebude potřeba vymezovat tak široký, jak bylo původně požadováno. Následně by se ve změně ÚP č.3 reflektovalo pouze na území skutečně potřebné ke stavbě.

V měsíci březnu jsem vedl také jednání i se starosty z Horního Jelení, Velin a Holic. Shodli jsme se na potřebě společného „boje“ proti nadměrné dopravě a potřebě soustavného tlaku na ŘSD k pokračování projektových příprav, které co nejdříve vyvrcholí samotnou realizací přeložky silnice I/36. Z těchto důvodů jsem opakovaně komunikoval s Ministerstvem dopravy a zjišťoval nové skutečnosti o připravované stavbě. Od zástupců tiskového oddělení jsem zjistil, že oproti původně předpokládanému harmonogramu došlo ke zpoždění v zadání zakázky na zpracování technicko - ekonomické studie. V souladu s uzavřenou smlouvou však byl na ŘSD ke konci února 2018 odevzdán koncept studie. Nyní se projekt dále dopracovává. Předpokládané projednání s dotčenými obcemi bylo naplánováno na průběh dubna, května 2018. Odevzdání čistopisu studie včetně ekonomického hodnocení se předpokládá maximálně v červnu 2018 – termín bude záviset i na průběhu následných projednání. Následovat bude posuzovací a schvalovací proces na Ministerstvu dopravy. V případě kladného rozhodnutí bude příprava předána na některou z krajských Správ ŘSD, rozhodnutí na kterou zatím nepadlo.

Dne 6. 4. 2018 jsem se zúčastnil výjezdního zasedání vlády České republiky v Hradci Králové. Zde proběhlo setkání členů vlády v demisi se starosty měst a obcí KHK. Jelikož zde byl i prostor na debatu a diskuzi se všemi členy vlády, sebral jsem odvahu a vznesl dotaz, prosbu na ministra dopravy pan Ing. Dana Ťoka. Moje prosba byla na zajištění součinnosti a koordinace staveb (modernizace železniční trati Choceň – Týniště nad Orlicí a přeložka silnice I/36) dotýkajících se přímo nSlovoSt2018_Hejtman.pngašeho města, které iniciuje stát, potažmo Ministerstvo dopravy. Byla vyřčena má obava, aby náhodou vybudováním nového železničního viaduktu a umožněním průjezdu veškeré dopravy, stavba přeložky silnice I/36 a obchvatu našeho města neusnula. Pan ministr mi odpověděl, že o obou plánovaných stavbách ví, informoval mě o vedených osobních jednáních s náměstkem hejtmana KHK odpovědným za dopravu panem brig. gen. v. v. Mgr. Martinem Červíčkem. Veřejně prohlásil, že obě stavby pokračují v projektových přípravách a že je zájem státu obě dvě stavby realizovat. Po tomto jednání jsem se tedy sešel s panem náměstkem Červíčkem a následně s panem hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. Oba pánové ze strany vedení Královehradeckého kraje mi slíbili pomoc a součinnost v případě dalších jednáních u příprav obou těchto staveb.

Dne 27. 4. 2018 proběhlo na Městském úřadu v Borohrádku toliko očekávané a avizované seznámení s technicko - ekonomickou studií přeložky silnice I/36 zahrnující i obchvat našeho města. Schůzky se zúčastnil zástupce zpracovatele ze společnosti Valbek, spol. s.r.o. Liberec a zástupci oddělení technické přípravy ŘSD ČR. Byla představena varianta obchvatu města, která reflektuje současný územní plán a dále návrh podvarianty. Reálnost této uvažované podvarianty však musí být nejprve projednána a posouzena Krajským úřadem KHK. Dle zástupců oddělení technické přípravy ŘSD má Ministerstvo dopravy, ŘSD opravdový zájem tuto stavbu přeložky silnice I/36 realizovat. V přípravné dokumentaci se prý hovoří o roku 2027, ale může to být prý i dříve. Opravdu bude záležet na tom, zda vše půjde v projektových přípravách relativně hladce, ale to nejenom v úseku našeho města, ale v rámci celé uvažované stavby, která čítá cca 14,50 km. 

A co dál? Stále cítím ve vztahu k uvedeným stavbám potřebu uspořádat veřejné projednání pro Vás občany města, rekreanty, vlastníky pozemků a další osoby, které daná problematika zajímá. Byl bych rád, abyste se sami mohli dotázat zástupců projekční společnosti, zástupců investora či zástupce ŘSD ČR na otázky, které Vás zajímají a mnohdy i „pálí“. Z toho důvodu byl již domluven a stanoven termín takovéto veřejné schůzky. Ta se tedy uskuteční v pondělí 14. 5. 2018 od 17.00 hodin v místním kině. Přijďte prosím Vy všichni, kdo se chcete dozvědět něco nového o uvažovaných stavbách. Budu se těšit na Vaši hojnou účast a živou diskuzi.

Závěrem mého dnešního příspěvku dovolte ještě několik informací k dalším probíhajícím a právě řešícím se událostem v našem městě…

V sobotu 10. 3. 2018 proběhlo v prostorách ekofarmy Bílý mrak na Šachově slíbené veřejné projednání a představení Studie likvidace splaškových a dešťových vod v Borohrádku – místní části Šachov. Za účasti cca 30 občanů či rekreantů byly prezentovány závěry vypracované Studie (zpracovala společnost ŠINDLAR s.r.o.). Dále byl prezentován nezávislý posudek k dané studii včetně představení všech možných variant, jak v daném území likvidovat vody splaškové a dešťové. Z popsaných variant se vzhledem k ekonomice a místním poměrům zástupci města nejvíce přiklání k možnosti čištění odpadních vod na mechanismu přírodě blízkému. Jednalo by se o systém, kdy by první stupeň předčištění splaškových vod probíhal u majitelů nemovitostí (např. přes septiky, domovní čov…), následně by byly tyto vody sbírány do sdruženého potrubí, které by bylo vhodně spádově uloženo na pozemcích (loukách, sadech) pod Šachovem a vyústěno pak do nově vybudovaného dočišťovacího rybníčku. Zde by probíhalo biologické dočištění vod. Z rybníčku by byl vybudován odtok do blízkého melioračního příkopu. I zde by probíhalo přírodní dočišťování a také pak na určeném místě povinné vzorkování vody. Varianta má však ještě mnoho otazníků, a to je například otázka potřebného vlastnictví melioračního příkopu tak, abychom do něho mohli vody vypouštět. Dále souhlasná stanoviska všech majitelů pozemků, přes jejichž pozemky by „stavba“ vedla. Je potřeba provést i výškové zaměření atd. Myslím si, že i když k samotné realizaci je ještě daleko, mělo by město činit další postupné kroky, které nám ukážou, zda je tato varianta možná a reálná. Pevně věřím, že ve stejném duchu budou po komunálních volbách 2018 smýšlet i členové nového zastupitelstva a plánování a přípravy stavby na likvidaci splaškových a dešťových vod na Šachově budou pokračovat.

Za své funkční období starosty jsem se již dvakrát pokoušel jednat s vícero bankovními ústavy o možnostech umístění bankomatu v našem městě. Bohužel vždy s nepořízenou. Vždy bylo naše město a objem potencionální klientů vyhodnocen jako nízký a nerentabilní. Až se tomu nechce věřit. Ale člověk se nemá vzdávat, a tak jsem učinil pokus číslo tři.  Oslovil jsem šest institucí a očekával odpovědi. Bohužel opět bez potěšujícího závěru. V pěti případech nemá banka zájem bankomat umístit. V jednom případě u jedné z největších společností na trhu by instalace připadala v úvahu. Ale má to háček, a to velký háček. Za umístění bankomatu by tato společnost požadovala po městě Borohrádek poplatek ve výši přesahující 31 tisíc korun měsíčně, což ročně činí náklad více než 375 tisíc korun. Jako útěcha nám byla nabídnuta částečná kompenzace, kdy od částky měsíčních provozních nákladů by se odečetla částka 10,- Kč za každý uskutečněný výběr hotovosti kartou jiné banky než poskytovatele. Je mi z toho smutno, nerad prohrávám… ale slibuji, že budu v jednáních pokračovat a že se snad jednou dočkáte a na titulní straně Zpravodaje se objeví velká titulka: „BANKOMAT V BOROHRÁDKU KONEČNĚ BUDE!!!“.

Firma Energomontáže Votroubek s.r.o. provádí dokončovací terénní práce v místní části Šachov, které nebylo možné v zimním období provést. Město Borohrádek připravuje ve vztahu ke schválenému rozpočtu na Šachově projektovou dokumentaci k územnímu řízení – prověřovací studii k možnému vybudování nového chodníku. Dále budou provedeny opravy místních cest (směrem k RD p. Hloupého, k RD p. Božetické, k RD p. Čermáka). Společnost Údržba silnic KHK byla požádána o součinnost k doplnění krajnic vozovky na Šachově vhodným materiálem.

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 proběhlo na Obecním úřadě v Čermné nad Orlicí ústní jednání v rámci zahájení územního řízení o změně využití území: „Terénní úpravy spočívající ve vytvoření terénních valů pro zřízení areálu sportovní střelnice a oplocení areálu střelnice na pozemku p.č. 3191 v k.ú. Velká Čermná nad Orlicí“. Město Borohrádek uplatnilo v územním řízení námitky k ochraně zájmů města a zájmů jeho občanů. Územní řízení bylo prozatím zastaveno.

Dovolujeme si oznámit všem občanům, že začátkem měsíce května 2018 budou zahájeny práce na rekonstrukci sítě nízkého napětí (jejich přeložení do země) a sítě veřejného osvětlení na Bělidle. Vzhledem k tomu, že stavebními pracemi budou dotčeny komunikace, veřejné osvětlení a následně i veřejný rozhlas, prosíme občany, aby dbali na svoji bezpečnost. Důležitá hlášení a aktuální informace budeme uveřejňovat na webových stránkách města Borohrádek (www.mestoborohradek.cz ). Přístup složkám integrovaného záchranného systému bude zachován.          

Jako starosta města Borohrádek jsem velmi hrdý a rád za bohatou nabídku volnočasových aktivit, které nabízí místní spolky a organizace. Svou činností město nejen zviditelňují, prezentují navenek, ale především nabízejí občanům a návštěvníkům odpočinek, relax, kulturní a sportovní vyžití. Z výše uvedených důvodů jsem velmi nadšen a plně podporuji uspořádání workcampu v Borohrádku. Děkuji kolegům ze ZŠ T. G. Masaryka Borohrádek za odvahu a chuť podobný projekt uskutečnit. Workcampy jsou krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty, kterých se konají stovky po celém světě. A právě letos bude i u nás. Skvěle!!! Dovolte mi, Vážení spoluobčané a návštěvníci, pozvat Vás na společná setkávání s lidmi, kteří přijedou z různých koutů celého světa nejen pracovat, ale i společně se bavit, poznat jinou kulturu, procvičit se v cizím jazyce. Workcamp vnímám jako jedinečnou příležitost, jak cestovat jinak, získat nové cenné zkušenosti a udělat zároveň něco i pro druhé. Těším se na setkání s Vámi při společných besedách, na výstavě fotografií nebo třeba na mezinárodní neckyádě u splavu… Bližší informace najdete na stránkách tohoto čísla Zpravodaje v příspěvku Mgr. Michala Přibyla, který je hlavním organizátorem borohrádeckého workcampu.

Na úplný závěr mého dnešního, poněkud delšího příspěvku, mi ještě dovolte několik osobních pozvání. Srdečně zvu všechny děti, rodiče, prarodiče, občany města i přespolní návštěvníky na letošní kulturní program v rámci oslav Dětského dne – Májového odpoledne, který se uskuteční 26. 5. 2018. Tradičně bude připravena bohatá zábava pro děti i dospělé, řada kulturních a sportovních vystoupení. V rámci česko – polského projektu přeshraniční spolupráce vystoupí i naši přátelé z Polska s ohnivou show. Přijďte se pobavit, odpočinout si anebo jen ochutnat speciality grilu a udírny. Druhou významnou sportovně - společenskou akcí, která se uskuteční v našem městě 7. 6. 2018, bude již VI. ročník Sportovních her seniorů KHK. Přijďte povzbudit naše seniory, reprezentanty našeho města. Svou záštitu, ale i osobní účast mi přislíbili pan hejtman KHK pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a náměstek hejtmana odpovědný za oblast sociální věcí pan Ing. Vladimír Derner. Připraven bude i bohatý doprovodný program. Těším se na společná setkání s Vámi…

Přeji Vám všem příjemný májový čas a mnoho důvodů k úsměvům na rtech…

Váš starosta, Mgr. Martin Moravec