Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Úterý Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 22/9 °C
Středa Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 21/13 °C
Čtvrtek Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 23/13 °C
Pátek Jasno 24/13 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Město > Orgány města > Podklady k jednání ZM 26. září 2016

Podklady k jednání Zastupitelstva města Borohrádek 26. září 2016

Pozvánka

Dovoluji si Vás pozvat na 13. zasedání Zastupitelstva města Borohrádek, které se bude konat v pondělí 26. září 2016 od 17:00 hodin v městském kině.

Program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. a) Určení zapisovatele b) Volba návrhové komise c) Určení ověřovatelů zápisu
 4. Kontrola plnění dříve přijatých úkolů
 5. Informace starosty města
 6. Darovací smlouva mezi městem Borohrádek jako dárcem a Královéhradeckým krajem jako obdarovaným týkající se pozemku p.č. 1039, ostatní plocha o výměře 580m², v k.ú. Borohrádek
 7. Darovací smlouva mezi Královéhradeckým krajem jako dárcem a městem Borohrádek  jako obdarovaným týkající se  nově označeného pozemku p.č 180/5 - trvalý travní porost o výměře o výměře 580 m², v k.ú. Borohrádek odděleného z pozemku p.č. 180/1 - trvalý travní porost v k.ú. Borohrádek
 8. Návratná finanční výpomoc Základní škole T. G. Masaryka Borohrádek na předfinancování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 9. Návratná finanční výpomoc Mateřské škole Borohrádek na předfinancování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 10. Rozpočtové opatření č. 15 v rámci poskytnutí návratných finančních výpomocí
 11. Projednání požadavku ŘSD ČR o vyplnění prohlášení (na základě schválené novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 14 odst. 1 písm. b)) o vlastnictví silniční vegetace v průjezdním úseku obce
 12. Záměr prodeje části pozemku p.č. 185/2 - zahrada o výměře cca 75m² v k.ú. Borohrádek
 13. Smlouva č. Z_S24_12_8120053905 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie s firmou ČEZ Distribuce a.s. na stavbu: Borohrádek, Havlíčkova, MĚSTO-přel. VN3970 (přeložka VN Západní louka) a o úhradě nákladů spojených s přeložkou
 14. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 40_16 na projekt dětského hřiště: „Táto, mámo, pojďme si hrát na oranžové hřiště“ mezi Nadací ČEZ, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 a městem Borohrádek
 15. Kupní smlouva mezi městem Borohrádek jako prodávajícím a firmou AVEPO s.r.o., Rudé armády 3, 517 24 Borohrádek, IČ 27559688 jako kupujícím týkající se nově vzniklého pozemku p.č. 83/3 o výměře 251 m² v k.ú. Borohrádek odděleného na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 801-21/2015 ze dne 1.8.2015 z pozemku p.č. 83/1 - zahrada o výměře 1300 m² v k.ú. Borohrádek
 16. Projednání nabídky likvidátora na prodej části majetku DSO Poorlicko
 17. Projednání návrhů změn územního plánu pro zadání změny č.2 ÚP
 18. Různé
 19. Diskuze
 20. Závěr

 

Mgr. Martin Moravec v.r.

starosta

 

Poznámka: Přílohy uložené v jednom pdf souboru (velikost 6,38 MB) naleznete ZDE

Poslední aktualizace 22. září 2016