BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:Kulturní nebo společenská akce CLASS:PUBLIC CREATED:20170424T180251Z DESCRIPTION:Otevření nového dětského hřiště u mateřské školy\n13 .30 hodin - soutěžní odpoledne pro děti\n14.00 hodin - pojďme do park u s Lesy ČR\n15.00 hodin - slavnostní otevření hřiště\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20170511T163000 DTSTAMP:20170424T180251Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20170511T133000 LAST-MODIFIED:20170424T180251Z LOCATION:park u městského úřadu PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Otevření dětského hřiště u mateřské školy TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C09B6A9A35BDD201000000000000000 010000000970A2B6F63154C4CB3DA658A01CFE106 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Otevření\; nové\;ho dětské\;ho hřiště u mateřské\; školy

13.30 hodin - soutěžn&i acute\; odpoledne pro děti

14.00 hodin - poj ďme do parku s Lesy ČR

15.00 hodin - slavnos tní\; otevření\; hřiště

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT60M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR