Borohrádek
Drobečková navigace

Úvod > Městský_úřad > Dokumenty > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Číslo Název vyhlášky Účinnost OD Schválena dne Platnost OD DO
1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

5. 4. 2017  20.3.2017 21.3.2017  
1/2016

o nočním klidu

1. 1. 2017  14.12.2016 15.12.2016  
1/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2016  14.12.2015 15.12.2016  
2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1. 1. 2013  14.11.2012 5.12.2012 31.12.2014
1/2011

POŽÁRNÍ ŘÁD města Borohrádek

1. 4. 2011  7.3.2011 8.3.2011  
2/2010

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

6. 1. 2011  20.12.2010 21.12.2010  
1/2010

o místním poplatku ze psů

6. 1. 2011  20.12.2010 21.12.2010  
2/2009

kterou se mění obecně závazná vyhláška číslo 1/2009 o stanovení koeficientu  pro výpočet daně z nemovitosti

1. 1. 2010  29.7.2009 5.8.2009  
1/2009

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1. 1. 2010  27.5.2009 1.7.2009  
2/2006

o závazné části územního plánu města Borohrádek

10. 3. 2006  16.2.2006 22.2.2006  
24/2002

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Borohrádek ze dne 12. 12. 2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Borohrádek, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

20. 9. 2002  4.9.2002 4.9.2002  
21/2001 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území města Borohrádek, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

1. 1. 2002  12.12.2001 26.11.2001  
19/2000 

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení na území města Borohrádek“

1. 11. 2000  12.10.2000 14.10.2000  
 12/1997  o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů postižených živelnou pohromou - záplavou 2. 10. 1997  2.9.1997 3.9.1997  

Nařízení města

Nařízení města (upravuje § 11 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích) představují právní předpis vydávaný městem Borohrádek na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je dle § 102 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, svěřeno radě, není-li však zřízena, vydává nařízení zastupitelstvo obce.

Číslo Název nařízení Účinnost OD Schváleno dne Platnost OD DO
1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města 10 7. 2015 4.6.2015 24.6.2015  
1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Borohrádek a místní části Šachov 4. 11. 2009 19.10.2009 20.10.2009  

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Číslo Název
1/1993 Sb.  Ústava České republiky
2/1993 Sb.  o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
3/1993 Sb.  o státních symbolech České republiky
128/2000 Sb.  o obcích ( obecní zřízení )
133/1985 Sb.  o požární ochraně
200/1990 Sb.  o přestupcích
565/1990 Sb.  o místních poplatcích
563/1991 Sb.  o účetnictví
13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích
106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím
101/2000 Sb.  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
133/2000 Sb.  o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
218/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
227/2000 Sb.  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
250/2000 Sb.  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
301/2000 Sb.  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
185/2001 Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů
500/2004 Sb.  správní řád
634/2004 Sb.  o správních poplatcích
21/2006 Sb.  o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách (zrušen k 1.10.2016 zákonem č. 134/2016 Sb.)
183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
111/2009 Sb.  o základních registrech
89/2012 Sb.  občanský zákoník
90/2012 Sb.  o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
255/2012 Sb.  o kontrole (kontrolní řád)
134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek
14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Usnesení zastupitelstva města

Jednací řád Zastupitelstva města Borohrádek

Volební období Dokument

Datum jednání

2014 - 2018        
Výpis usnesení z 20. jednání - 695/2017/MUBK (vel. 169 kb) 30. 8. 2017     
Výpis usnesení z 19. jednání - 580/2017/MUBK (vel. 197 kB) 29. 6. 2017     
Výpis usnesení z 18. jednání - 537/2017/MUBK (vel. 228 kB) 19. 6. 2017     
Výpis usnesení z 17. jednání - 309/2017/MUBK (vel. 211 kB) 20. 3. 2017     
Výpis usnesení z 16. jednání - 191/2017/MUBK (vel. 204 kB) 8. 2. 2017     
Výpis usnesení z 15. jednání - 841/2016/MUBK (vel. 313 kB) 13. 12. 2016     
Výpis usnesení z 14. jednání - 751/2016/MUBK 7. 11. 2016     
Výpis usnesení z 13. jednání - 687/2016/MUBK  26. 9. 2016     
Výpis usnesení z 12. jednání - 420/2016/MUBK 29. 6. 2016     
Výpis usnesení z 11. jednání - 396/2016/MUBK 1. 6. 2016     
Výpis usnesení z 10. jednání - 267/2016/MUBK 12. 4. 2016     
Výpis usnesení z 9. jednání - 175/2016/MUBK 8. 3. 2016     
Výpis usnesení z 8. jednání - 878/2015/MUBK 14. 12. 2015     
Výpis usnesení z 7. jednání - 703/2015/MUBK 21. 9. 2015     
Výpis usnesení z 6. jednání - 684/2015/MUBK 9. 9. 2015     
Zápis č. 5 - Usnesení 551/2015 24. 6. 2015     
Zápis č. 4 - Usnesení 407/2015 27. 4. 2015     
Zápis č. 3 - Usnesení 165/2015 9. 3. 2015     
Zápis č. 2 - Usnesení 703/2014 15. 12. 2014     
Zápis č. 1 - Usnesení 624/2014 5. 11. 2014     

2010 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 23 - Usnesení 488/2014 8. 9. 2014     
Zápis č. 22 - Usnesení 421/2014 28. 7. 2014     
Zápis č. 21 - Usnesení 214/2014 21. 5. 2014     
Zápis č. 20 - Usnesení 86/2014 27. 2. 2014     
Zápis č. 19 - Usnesení 596/2013 16. 12. 2013     
Zápis č. 18 - Usnesení 557/2013 6. 11. 2013     
Zápis č. 17 - Usnesení 464/2013 18. 3. 2013     
Zápis č. 16 - Usnesení 369/2013 17. 6. 2013     
Zápis č. 15 - Usnesení 230/2013 26. 3. 2013     
Zápis č. 14 - Usnesení 508/2012 18. 12. 2012     
Zápis č. 13 - Usnesení 460/2012 14. 11. 2012     
Zápis č. 12 - Usnesení 396/2012 3. 10. 2012     
Zápis č. 11 - Usnesení 316/2012 1. 8. 2012     
Zápis č. 10 - Usnesení 276/2012 18. 6. 2012     
Zápis č. 9 - Usnesení 194/2012 25. 4. 2012     
Zápis č. 8 - Usnesení 105/2012 14. 3. 2012     
Zápis č. 7 - Usnesení 568/2011 14. 12. 2011     
Zápis č. 6 - Usnesení 391/2011    19. 9. 2011     
Zápis č. 5 - Usnesení 230/2011 27. 4. 2011     
Zápis č. 4 - Usnesení 144/2011 27. 4. 2011     
Zápis č. 3 - Usnesení 77/2011 7. 3. 2011     
Zápis č. 2 - Usnesení 753/2010 20. 12. 2010     
Zápis č. 1 - Usnesení 705/2010 10. 11. 2010     

2006 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ZM č. 23 - Usnesení č. 210/2010 22. 3. 2010     
Zasedání ZM č. 22 - Usnesení č. 179/2010 1. 3. 2010     
Zasedání ZM č. 21 - Usnesení č. 81/2010 3. 2. 2010     
Zasedání ZM č. 20 - Usnesení č. 717/2009 14. 12. 2009     
Zasedání ZM č. 19 - Usnesení č. 598/2009 26. 10. 2009     
Zasedání ZM č. 18 - Usnesení č. 512/2009 14. 9. 2009     
Zasedání ZM č. 17 - Usnesení č. 484/2009 2. 9. 2009     
Zasedání ZM č. 16 - Usnesení č. 425/2009 29. 7. 2009     
Zasedání ZM č. 15 - Usnesení č. 389/2009 24. 6. 2009     
Zasedání ZM č. 14 - Usnesení č. 336/2009 27. 5. 2009     
Zasedání ZM č. 13 - Usnesení č. 110/2009 2. 3. 2009     
Zasedání ZM č. 12 - Usnesení č. 645/2008 15. 12. 2008     
Zasedání ZM č. 11 - Usnesení č. 546/2008 20. 10. 2008     
Zasedání ZM č. 10 - Usnesení č. 458/2008 27. 8. 2008     
Zasedání ZM č. 9 - Usnesení č. 366/2008 12. 6. 2008     
Zasedání ZM č. 8 - Usnesení č. 158/2008 10. 4. 2008     
Zasedání ZM č. 7 - Usnesení č. 101/2008 14. 3. 2008     
Zasedání ZM č. 6 - Usnesení č. 733/2007 22. 11. 2007     
Zasedání ZM č. 5 - Usnesení č. 611/2007 26. 9. 2007     
Zasedání ZM č. 4 - Usnesení č. 390/2007 27. 6. 2007     
Zasedání ZM č. 3 - Usnesení č. 172/2007 28. 3. 2007     
Zasedání ZM č. 2 - Usnesení č. 78/2007 31. 1. 2007     
Zasedání ZM č. 1 - Usnesení č. 780/2006 část 1 a 2 31. 10. 2006     
 2002 - 2006 Zasedání ZM č. 17 - Usnesení č. 461/2006 20. 6. 2006     
Zasedání ZM č. 16 - Usnesení č. 109/2006 16. 2. 2006     
Zasedání ZM č. 15 - Usnesení č.1079/2005 15. 12. 2005     
Zasedání ZM č. 14 - Usnesení č. 962/2005 20. 10. 2005     
Zasedání ZM č. 13 - Usnesení č. 623/2005 16. 6. 2005     
Zasedání ZM č. 12 - Usnesení č. 106/2005 10. 2. 2005     
Zasedání ZM č. 11 - Usnesení č. 970/2004 16. 12. 2004     
Zasedání ZM č. 10 - Usnesení č. 754/2004 16. 9. 2004     
Zasedání ZM č. 9 - Usnesení č. 483/2004 24. 6. 2004     
Zasedání ZM č. 8 - Usnesení č. 364/2004 6. 5. 2004     
Zasedání ZM č. 7 - Usnesení č. 145/2004 26. 2. 2004     
Zasedání ZM č. 6 - Usnesení č. 1108/2003 11. 12. 2003     
Zasedání ZM č. 5 - Usnesení č.912/2003 2. 10. 2003     
Zasedání ZM č. 4 - Usnesení č. 505/2003 12. 6. 2003     
Zasedání ZM č. 3 - Usnesení č. 165/2003 26. 2. 2003     
Zasedání ZM č. 2 - Usnesení č. 1047/2002 18. 12. 2002     
Zasedání ZM č. 1 - Usnesení č. 941/2002 část 1 a 2 12. 11. 2002     

Poslední úprava 12. 4. 2017

Vyhledat v textu

 

 

Parametrické vyhledávání

Sestavuji aktuální kalendář ...

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

380820