Borohrádek
Drobečková navigace

Úvod > Nová HP - test

Jednání zastupitelstva Náměstí 2017 Matešská škola 2012 Vila Malijovských 2012 celkový pohled ZŠ T. G. Masaryka Náměstí Splav na Tiché Orlici Nádraží Pohled na školu a kostel Nádraží 2014 Borohrátky Dětský den

Borohrádek

V údolí Tiché Orlice asi 8,5 km jihozápadně od Kostelce nad Orlicí leží město Borohrádek s 2108 obyvateli. Rozsáhlé borové lesy v okolí mají příznivý vliv na klima, a proto bylo místo již v minulosti vyhledávaným letoviskem.

Prvním známým držitelem vsi Borohrádku byl Jaroslav z Bolehrádku, který roku 1308 spolu se Ctiborem z Uherska porazil mezi Opočnem a Turovem vojska Fridricha Habsburského, což se stalo činem celoevropského věhlasu. První zmínka o panství Borohrádek je z roku 1342. Statut města získal Borohrádek 1. května 1971. Historie znaku se datuje přibližně do 15. století.

 • Více zde...

  Mezi významné stavby patří barokní kostel sv. Michaela Archanděla, který nechal postavit Ferdinand Ludvík z rodu Libštejnských z Kolowrat. Kostel má cennou freskovou výzdobu a barokní a rokokové zařízení. Nedaleko stojí dřevěná zvonice, součástí ohradních zdí přilehlého hřbitova je zajímavá pískovcová stavba novogotické hrobky, v blízkosti nelze přehlédnout zrestaurované sousoší sv. Jana a Pavla. Naproti kostelu se nachází starobylá fara a sousoší Nejsvětější Trojice, na náměstí sousoší Panny Marie, obě sousoší byla v nedávné době zrestaurována. Historii připomíná také dnes již architektonicky pozměněná budova zámku, v současné době využívaná jako domov důchodců.

  Správní území města zahrnuje mimo Borohrádku i místní část Šachov s dominantou kostela Nejsvětější Trojice a s krásným výhledem do krajiny. U Šachova se nachází jedno ze tří významných nalezišť vzácných fosilií, což dokumentuje nález z roku 2002. Jde o fragmenty kostí mořské kostnaté ryby rodu Xiphactinus z doby před 89 mil. lety.

  Přírodní koupaliště Splav a sportovní rybník poskytují v horkých dnech příjemné osvěžení. Protékající řeka poskytuje bohaté vyžití rybářům, vodákům i znalcům přírody. Město svou polohou vybízí k uklidňujícím procházkám v přilehlých borových či smíšených lesích. Část značených turistických tras, včetně navazujících cyklostezek je vedena právě těmito lesy. Nově vybudovaná cyklostezka do Velin určená pro cyklisty a in-line bruslaře propojuje Borohrádek s oblastí Pardubicka.

  O vzdělávání místních dětí, ale i dětí z blízkého okolí pečují tři školy. Jedná se o mateřskou školu a základní školu T.G. Masaryka, jejíchž zřizovatelem je město Borohrádek, a o církevní základní školu, jejímž zřizovatelem je královéhradecké biskupství. Základní škola T.G.Masaryka byla v roce 2012 oceněna titulem fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové, což svědčí o kvalitě její práce. Škola je rovněž výjimečná v rozsahu spolupráce se školami z různých zemí, což považuje pro děti za nejlepší způsob seznámení se s cizími jazyky. Od roku 2010 působí na škole redakční tým Školní televize, který díky grantové podpoře na potřebné vybavení, tvoří reportáže ze života školy a města, spolupracuje s Českou televizí a účastní se mezinárodního projektu.

  Ve městě je činný sbor dobrovolných hasičů a jednotka dobrovolných hasičů, která disponuje moderní technikou. Každoročně pořádají „Pálení čarodějnic“, spolupořádají dětský den, silvestrovský ohňostroj. O sportovní vyžití se stará TJ Lokomotiva Borohrádek se šesti oddíly kopané, TJ Sokol Borohrádek, kde se soustřeďuje činnost zápasu řeckořímského a rekreačního hraní volejbalu, nohejbalu, líného tenisu a florbalu. Dále zde působí Asociace Sport pro všechny – zaměřená na téměř všechny věkové kategorie obyvatel. Je možnost si zahrát míčové hry, věnovat se zdravotnímu tělocviku, aerobiku, kondiční józe nebo cvičení s dětmi. U základní školy je k dispozici veřejně přístupné hřiště. V posledních letech reprezentuje město i hokejový klub HC Borohrádek. V roce 2014 bylo otevřeno víceúčelové sportovní hřiště, kde je možnost pronájmu hřiště na volejbal, tenis a beach volejbal.

  Město Borohrádek již v minulosti otevřelo své pomyslné brány pro přeshraniční spolupráci, dlouhodobě spolupracuje s Gminou Cieplowody v Polsku. Obě strany spolu zrealizovaly několik úspěšných projektů.

  Významnými spolky působícími ve městě je Myslivecké sdružení Orlice – místní organizace, Český rybářský svaz – místní sdružení a místní organizace rybářů.

  Místní průmysl tvoří základnu pracovních příležitostí pro občany města a blízkého okolí. Je převážně zaměřen na zpracování dřeva a kožedělnou výrobu. Většina firem nabízí kvalitní finální výrobky – koženou galanterii, palubky, nábytek, ale i dodávky montovaných nízkoenergetických dřevěných rodinných domů. Nedaleké ekofarmy produkují výrobky ekologického zemědělství, jméno Borohrádku propaguje v blízkém i dalekém okolí, ale i ve světě, místní pražírna kávy.

  Život občanů města obohacují svými aktivitami a podněty, za podpory města, různé zájmové spolky a organizace. Obdivuhodná je činnost místního Klubu důchodců, který organizuje poznávací zájezdy, cyklistické vyjížďky, taneční odpoledne, burzy, pomáhá s humanitárními sbírkami, účastní se sportovních her seniorů.

  Pravidelně město pořádá divadelní představení, koncerty, taneční zábavy a plesy. Svoji tradici si získalo každoroční Májové odpoledne, které je spojeno s oslavou Dětského dne, jehož program obohacují známí herci a zpěváci. Součástí společenských aktivit je setkání Šachováků nebo hudební festival Borohrátky.

  Při svých výletech najdete občerstvení v několika restauračních zařízeních. Pro bližší poznání Borohrádku lze využít ubytovací kapacity v místě nebo v blízkém okolí.Aktuality