Borohrádek
Drobečková navigace

Úvod > Město > Aktuality

Aktuality


Vložení vlastní aktuality

Služba "Vložení vlastní aktuality":  Po vyplnění formuláře a při splnění podmínek pro vložení bude Vaše akce (kulturní, sportovní, turistická a pod.) vložena na tuto stránku a zaslána odběratelům přihlášeným k odběru aktualit.

 

Novější 1

Uzavření příjezdu k nádraží v Borohrádku

Datum konání: 9. 10. 2017 - 27. 10. 2017

Informace.pngZ důvodu výstavby kanalizační přípojky pro připojení nádražní budovy v Borohrádku na kanalizaci bude od pondělí 9. října 2017 do pátku 27. října 2017 uzavřena část Nádražní ulice v prostoru vjezdu do areálu bývalé pily.

Mapu s vyznačeným uzavřeným úsekem Nádražní ulice naleznete ZDE.


Autor: zuveřejnil admin Publikováno 4. 10. 2017 22:55

Přerušení dodávky el. energie ve čtvrtek 12. října 2017

Datum konání: 12. 10. 2017

Informace.png

Společnost ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že ve  čtvrtek 12. října 2017 od 14 do 17 hodin bude v části Borohrádku přerušena dodávka elektrické energie. Jedná se o následující nemovitosti: (uvedena jsou čísla popisná nebo evidenční, případně je nemovitost označena parcelním číslem)

 

 Verze pro tisk

 

 

 

 

Boženy Němcové 228, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 318, 414, 460, 463, 472, 473, 494, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 548, 550, 551, 552, 625

 

T. G. Masaryka 131, 160, 301, 306, 314, 396, 501, 502

 

 

 CezUrlQR.png

Aktuální informace o případných odstávkách na nadcházejících 15 dní lze získat na webu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ZDE.

 

 

CezUrlRegQR.pngV případě, že chcete informace o odstávkách pro vaše odběrné místo (čp) dostávat v podobě emailové zprávy na svoji emailovou adresu, připravila pro vás společnost ČEZ Distribuce, a.s. jednoduchý registrační on-line formulář, který naleznete ZDE. Po jeho vyplnění (k vyplnění budete potřebovat poslední vyúčtování) a úspěšné registraci si můžete nastavit službu zasílání informačních emailových zpráv. Registrací získáte přístup k dalším informacím, např. historii odečtů.

 

CezUrlRegSmsQR.pngInformace o plánovaných odstávkách můžete dostávat i prostřednictvím informačních SMS. Službu si můžou aktivovat klienti ČEZ Prodej – opět je nutná registrace pomocí jednoduchého on-line formuláře, který naleznete ZDE. Služba je poskytována zdarma.

 

 

Bezplatné telefonní číslo (je k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně) pro hlášení poruch, distribuční požadavky a informace (mimo jiné též o neplánovaném přerušení dodávky elektrické energie) je

 

800 850 860

 

 


Publikováno 22. 9. 2017 1:58

Sada tašek na třídění odpadu

Datum konání: 22. 9. 2017 - 31. 10. 2017

SadaTasekNaTeideniOdpadu.pngTuto sadu barevných tašek na shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu – papíru, plastu a skla si můžete zdarma vyzvednout na městském úřadě. Na taškách je suchý zip, lze je tak používat samostatně nebo je spojit do praktického celku. Pro každou domácnost je určena jen jedna sada.

Tašky byly pořízeny ve spolupráci (a za finanční podpory) s firmou EKO-KOM a.s.


Autor: zveřejnil admin Publikováno 22. 9. 2017 1:11

Nová vlna Kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji je za dveřmi

Datum konání: 21. 9. 2017 - 11. 11. 2017

Informace.pngNová výzva bude zveřejněna v úterý 26. září 2017 na úřední desce Královéhradeckého kraje a elektronický příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října v 8 hodin zápisem do pořadníku žadatelů, jehož kapacita je tentokráte nastavena na 1050 míst. Od úterý 31. října do pátku 10. listopadu 2017 budou moci žadatelé, zapsaní v pořadníku v rámci uvedené kapacity, vyplnit kompletní elektronickou žádost a následně odevzdat listinnou verzi vč. povinných příloh…celý článek naleznete ZDE (formát PDF, vel. 453 kB).

 

Metodickou příručku pro žadatele a příjemce naleznete ZDE (externí odkaz).

 

Administraci Kotlíkových dotací zajišťuje Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, bližší informace, včetně kontaktů na pracovníky oddělení evropských grantů, jsou uveřejněny na adrese http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz/

 


Autor: zveřejnil admin Publikováno 21. 9. 2017 23:19

Zákaz těžby smrků a borovic se týká i Borohrádku

Datum konání: 19. 9. 2017 - 31. 10. 2017

Informace.pngMinisterstvo zemědělství dočasně (s účinností od 14. září 2017) zakázalo všem vlastníkům lesů na území České republiky těžbu dřeva. Nařízení se vztahuje na těžbu smrků a borovic a netýká se lesů na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. Za porušení tohoto nařízení mohou dostat vlastníci lesa pokutu.

 

Citujeme z Veřejné vyhlášky

 

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydalo Veřejnou vyhlášku, návrh opatření obecné povahy:

 

1.      Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.)

 

a)     zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých,

b)     b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. 

 

2.      Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech, a dále na těžby mimořádné.

3.      Nařízení uvedené v odstavci 1 písm. a) platí do 31. prosince 2017, nařízení uvedené v odstavci 1 písm. b) platí do 31. března 2018.

4.      Toto opatření obecné povahy je závazné ode dne nabytí jeho účinnosti.

 

Vyvěšeno dne 14. 9. 2017, č.j. 55197/2017-MZE-16212

 

Celou Veřejnou vyhlášku naleznete ZDE (formát PDF, vel. 220 kB).


Autor: zveřejnil admin Publikováno 19. 9. 2017 15:30

Den otevřených dveří v Gediatrickém centru v Týništi nad Orlicí

Datum konání: 4. 10. 2017

Informace.pngGeriatrické centrum Týniště nad Orlicí pořádá v prostorech centra ve středu 4. října 2017 od 8 do 16 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ.

 

Ukázky kompenzačních pomůcek, zdravotnické a rehabilitační techniky, nácvik dovedností zaměřených na osoby se sluchovým postižením, nácvik manipulace s imobilní osobou, přednášky lékařů a mnoho dalšího.

 

Více informací naleznete ZDE (dokument ve formátu PDF, vel. 150 kB).


Autor: zveřejnil admin Publikováno 15. 9. 2017 20:06

Vyšlo letošní páté číslo Zpravodaje

Datum konání: 15. 9. 2017 - 30. 9. 2017

Nové číslo Zpravodaje města Borohrádek (č.5) v tištěné verzi je Vám k dispozici, opět zdarma, na obvyklých místech. Elektronickou verzi ve formátu PDF (vel. 3,71 MB) naleznete ZDE.

 

  Aktuální číslo

vyšlo 6. září 2017

Zpravodaj2017_5.png

Uvnitř čísla najdete Strana
Z jednání rady a zastupitelstva 2 - 5
Starosta informuje 5 - 7
Informační servis 7 - 12
Místní akční skupina NAD ORLICÍ, o.p.s. informuje 11 - 12
Zahrádkářská výstava Častolovice 12 - 13
Zprávičky ze škol 13
Ze sportovních oddílů 12 - 16
Rozpis utkání fotbalistů TJ Lokomotiva Borohrádek 17
Výtah z kroniky fary  17 - 18

 

   

 


Autor: zveřejnil admin Publikováno 15. 9. 2017 18:56

Neužíváte neoprávněně obecní majetek?

Datum konání: 31. 8. 2017 - 31. 12. 2017

Informace.pngMěstský úřad Borohrádek upozorňuje všechny fyzické i právnické osoby, které na území města Borohrádek, včetně místní části Šachov, užívají obecní majetek (pozemky nebo stavby) bez povolení (tj. nemají s městem Borohrádek uzavřenu žádnou smlouvu opravňující je příslušný obecní majetek užívat), že nejpozději do 31. prosince 2017 mohou požádat o dodatečné povolení k jeho užívání. Žádosti budou posouzeny a za předpokladu, že to situace umožní, bude s žadatelem odpovídající smlouva dodatečně uzavřena.

 

V případě, že uživatel užívající obecní majetek bez povolení nepožádá do uvedeného termínu o dodatečné povolení k jeho užívání, bude z neoprávněně užívaných pozemků a staveb odstraněno na jeho náklady vše, co na ně nepatří, např. oplocení, drobné stavby, stroje, materiál apod.


Autor: zveřejnil admin Publikováno 31. 8. 2017 18:57

Zrušení místní příslušností při podáni žádostí o vydání občanského průkazu a pasu

Datum konání: 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017

Informace.pngPotřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?

Požádat o vydání občanského průkazu (§ 4, odst. 2 a 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech) nebo o vydání cestovního pasu (§ 18, odst. 2 zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (např. Kostelec nad Orlicí, Holice, Rychnov nad Kněžnou), v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás, který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad, u kterého jste podali žádost.

 

Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?

Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. To neplatí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní pas převzít pouze u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

 

Informační leták MV ČR naleznete ZDE (formát PDF, vel. 468 kB).


Autor: zveřejnil admin Publikováno 16. 8. 2017 13:39

Celoční kurzy v Artykadle

Datum konání: 10. 7. 2017 - 31. 8. 2017

Holické Artykadlo (tvořivá dílna pro děti i dospělé) pro vás od září připravilo nové, zajímavéInformace.png  celoroční kurzy 2017/2018. Přihlásit se můžete do začátku září. Počet míst je omezen.

 

Více informací na telefonním čísle 732 362 940, webových stránkách www.artykadlo.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/artykadlo

 

 

 

Den Od Do Poznámka Kurz
pondělí 14 19   Angličtina a francouzština s Mirelou   začínáme 11. září
úterý 16 17:30 v sudý týden Kurz keramiky pro děti (tvoření i s rodiči)  
středa 15 16   Vědecké pokusy  NOVINKA
středa 16 17   Vědecké pokusy
středa 18 21 v lichý týden Kurz keramiky pro dospělé  
čtvrtek 17 18   Moje výtvarka bude upřesněno v září
čtvrtek 14 19   Angličtina a španělština s Marii NOVINKA   začínáme 14. září
pátek 14 19   Angličtina s Jamesem  začínáme 15. září

 


Autor: zveřejnil admin Publikováno 10. 7. 2017 18:39

Novější 1

Vyhledat v textu

 

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

Návštěvnost stránek

373503