Borohrádek
Provoz úřadu na konci roku 2017 Vánoční strom 2016 Rozsvícení vánočního stromu 2017 Náměstí 2017 Matešská škola 2012 Vila Malijovských 2012 celkový pohled ZŠ T. G. Masaryka Náměstí Splav na Tiché Orlici Nádraží Pohled na školu a kostel Nádraží 2014 Borohrátky Dětský den

 


 

Novinky.pngPřihlášení k odběru novinek

 

Borohrádek

V údolí Tiché Orlice asi 8,5 km jihozápadně od Kostelce nad Orlicí leží město Borohrádek s 2032 obyvateli. Rozsáhlé borové lesy v okolí mají příznivý vliv na klima, a proto bylo místo již v minulosti vyhledávaným letoviskem.

Prvním známým držitelem vsi Borohrádku byl Jaroslav z Bolehrádku, který roku 1308 spolu se Ctiborem z Uherska porazil mezi Opočnem a Turovem vojska Fridricha Habsburského, což se stalo činem celoevropského věhlasu. První zmínka o panství Borohrádek je z roku 1342. Statut města získal Borohrádek 1. května 1971. Historie znaku se datuje přibližně do 15. století.

 • ... [více]

  Mezi významné stavby patří barokní kostel sv. Michaela Archanděla, který nechal postavit Ferdinand Ludvík z rodu Libštejnských z Kolowrat. Kostel má cennou freskovou výzdobu a barokní a rokokové zařízení. Nedaleko stojí dřevěná zvonice, součástí ohradních zdí přilehlého hřbitova je zajímavá pískovcová stavba novogotické hrobky, v blízkosti nelze přehlédnout zrestaurované sousoší sv. Jana a Pavla. Naproti kostelu se nachází starobylá fara a sousoší Nejsvětější Trojice, na náměstí sousoší Panny Marie, obě sousoší byla v nedávné době zrestaurována. Historii připomíná také dnes již architektonicky pozměněná budova zámku, v současné době využívaná jako domov důchodců.

  Správní území města zahrnuje mimo Borohrádku i místní část Šachov s dominantou kostela Nejsvětější Trojice a s krásným výhledem do krajiny. U Šachova se nachází jedno ze tří významných nalezišť vzácných fosilií, což dokumentuje nález z roku 2002. Jde o fragmenty kostí mořské kostnaté ryby rodu Xiphactinus z doby před 89 mil. lety.

  Přírodní koupaliště Splav a sportovní rybník poskytují v horkých dnech příjemné osvěžení. Protékající řeka poskytuje bohaté vyžití rybářům, vodákům i znalcům přírody. Město svou polohou vybízí k uklidňujícím procházkám v přilehlých borových či smíšených lesích. Část značených turistických tras, včetně navazujících cyklostezek je vedena právě těmito lesy. Nově vybudovaná cyklostezka do Velin určená pro cyklisty a in-line bruslaře propojuje Borohrádek s oblastí Pardubicka.

  O vzdělávání místních dětí, ale i dětí z blízkého okolí pečují tři školy. Jedná se o mateřskou školu a základní školu T.G. Masaryka, jejíchž zřizovatelem je město Borohrádek, a o církevní základní školu, jejímž zřizovatelem je královéhradecké biskupství. Základní škola T.G.Masaryka byla v roce 2012 oceněna titulem fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové, což svědčí o kvalitě její práce. Škola je rovněž výjimečná v rozsahu spolupráce se školami z různých zemí, což považuje pro děti za nejlepší způsob seznámení se s cizími jazyky. Od roku 2010 působí na škole redakční tým Školní televize, který díky grantové podpoře na potřebné vybavení, tvoří reportáže ze života školy a města, spolupracuje s Českou televizí a účastní se mezinárodního projektu.

  Ve městě je činný sbor dobrovolných hasičů a jednotka dobrovolných hasičů, která disponuje moderní technikou. Každoročně pořádají „Pálení čarodějnic“, spolupořádají dětský den, silvestrovský ohňostroj. O sportovní vyžití se stará TJ Lokomotiva Borohrádek se šesti oddíly kopané, TJ Sokol Borohrádek, kde se soustřeďuje činnost zápasu řeckořímského a rekreačního hraní volejbalu, nohejbalu, líného tenisu a florbalu. Dále zde působí Asociace Sport pro všechny – zaměřená na téměř všechny věkové kategorie obyvatel. Je možnost si zahrát míčové hry, věnovat se zdravotnímu tělocviku, aerobiku, kondiční józe nebo cvičení s dětmi. U základní školy je k dispozici veřejně přístupné hřiště. V posledních letech reprezentuje město i hokejový klub HC Borohrádek. V roce 2014 bylo otevřeno víceúčelové sportovní hřiště, kde je možnost pronájmu hřiště na volejbal, tenis a beach volejbal.

  Město Borohrádek již v minulosti otevřelo své pomyslné brány pro přeshraniční spolupráci, dlouhodobě spolupracuje s Gminou Cieplowody v Polsku. Obě strany spolu zrealizovaly několik úspěšných projektů.

  Významnými spolky působícími ve městě je Myslivecké sdružení Orlice – místní organizace, Český rybářský svaz – místní sdružení a místní organizace rybářů.

  Místní průmysl tvoří základnu pracovních příležitostí pro občany města a blízkého okolí. Je převážně zaměřen na zpracování dřeva a kožedělnou výrobu. Většina firem nabízí kvalitní finální výrobky – koženou galanterii, palubky, nábytek, ale i dodávky montovaných nízkoenergetických dřevěných rodinných domů. Nedaleké ekofarmy produkují výrobky ekologického zemědělství, jméno Borohrádku propaguje v blízkém i dalekém okolí, ale i ve světě, místní pražírna kávy.

  Život občanů města obohacují svými aktivitami a podněty, za podpory města, různé zájmové spolky a organizace. Obdivuhodná je činnost místního Klubu důchodců, který organizuje poznávací zájezdy, cyklistické vyjížďky, taneční odpoledne, burzy, pomáhá s humanitárními sbírkami, účastní se sportovních her seniorů.

  Pravidelně město pořádá divadelní představení, koncerty, taneční zábavy a plesy. Svoji tradici si získalo každoroční Májové odpoledne, které je spojeno s oslavou Dětského dne, jehož program obohacují známí herci a zpěváci. Součástí společenských aktivit je setkání Šachováků nebo hudební festival Borohrátky.

  Při svých výletech najdete občerstvení v několika restauračních zařízeních. Pro bližší poznání Borohrádku lze využít ubytovací kapacity v místě nebo v blízkém okolí.

   

NavstevaLekareLogo.jpg   Fotosoutěž na Šachově

Rezervace sportovišť

Kotlíkové dotace ObcanPorStr.png

V období 2014 – 2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací.

Příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 30. října 2017 v 8 hodin 

Bezplatně pomáháme lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí. Služba je určená těm, kteří si nemohou pomoci sami, např. z důvodu věku, zdravotních problémů, pro krizovou životní a sociální situaci, nedostatek informací, financí, nebo dovedností.

 

 

Vyhledat v textu

 

 

Parametrické vyhledávání

Sestavuji aktuální kalendář ...

Kalendář akcí

Návštěvnost stránek

381197